icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Kiến thức kinh tế

LGD là gì? Những điều cần biết về LGD

LGD là gì? Những điều cần biết về LGD

LGD là gì? Đặc điểm và cách tính tỷ trọng ước tính (LGD).

Kiến thức kinh tế

08/08/2022

ĐTM là gì? Những điều cần biết về ĐTM

ĐTM là gì? Những điều cần biết về ĐTM

ĐTM là gì? Nội dung chính và ý nghĩa cẩu đánh giá tác động môi trường viết tắt là ĐTM.

Kiến thức kinh tế

06/08/2022

PCI là gì? Những điều cần biết về PCI

PCI là gì? Những điều cần biết về PCI

PCI là gì? Nội dung và mục đích của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh viết tắt là PCI.

Kiến thức kinh tế

05/08/2022

PPI là gì? Những điều cần biết về PPI

PPI là gì? Những điều cần biết về PPI

PPI là gì? Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ số giá sản xuất PPI.

Kiến thức kinh tế

05/08/2022

EBIT là gì? Những điều cần biết về EBIT

EBIT là gì? Những điều cần biết về EBIT

EBIT là gì? Công thức tính, ý nghĩa và các hạn chế của EBIT.

Kiến thức kinh tế

03/07/2022

IMF là gì? Những điều cần biết về IMF

IMF là gì? Những điều cần biết về IMF

IMF là gì? Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của IMF.

Kiến thức kinh tế

27/06/2022

Bull market là gì? Những điều cần biết về Bull market

Bull market là gì? Những điều cần biết về Bull market

Bull market là gì? Đặc điểm và Ý nghĩa của Bull market. Nhà đầu tư nên làm gì trong Bull market?

Kiến thức kinh tế

24/06/2022

CCI là gì? Những điều cần biết về CCI

CCI là gì? Những điều cần biết về CCI

CCI là gì? Đặc điểm, cách giao dịch và một số hạn chế của CCI

Kiến thức kinh tế

22/06/2022

Báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì? Mục đích và vai trò của báo cáo tài chính.

Kiến thức kinh tế

18/06/2022

Giao dịch hoán đổi ngoại tệ là gì? Những điều cần biết về giao dịch hoán đổi ngoại tệ

Giao dịch hoán đổi ngoại tệ là gì? Những điều cần biết về giao dịch hoán đổi ngoại tệ

Giao dịch hoán đổi ngoại tệ? Lợi ích, vai trò và quy định về hoán đổi ngoại tệ.

Kiến thức kinh tế

14/06/2022

Biên an toàn là gì? Những điều cần biết về biên độ an toàn

Biên an toàn là gì? Những điều cần biết về biên độ an toàn

Biên an toàn là gì? Nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc biên an toàn.

Kiến thức kinh tế

12/06/2022

Dow Jones là gì? Những điều cần biết về Dow Jones

Dow Jones là gì? Những điều cần biết về Dow Jones

Dow Jones là gì? Đặc điểm và tầm quan trọng của Dow Jones.

Kiến thức kinh tế

10/06/2022

Chỉ số PEG là gì? Những điều cần biết về chỉ số PEG

Chỉ số PEG là gì? Những điều cần biết về chỉ số PEG

Chỉ số PEG là gì? Ý nghĩa và một số lưu ý khi sử dụng chỉ số PEG.

Kiến thức kinh tế

03/06/2022

Downtrend là gì? Những điều cần biết khi thị trường downtrend

Downtrend là gì? Những điều cần biết khi thị trường downtrend

Downtrend là gì? Một số lưu ý và cách nhận biết khi thị trường Downtrend.

Kiến thức kinh tế

30/05/2022

Cán cân vãng lai là gì? Những điều cần biết về cán cân vãng lai

Cán cân vãng lai là gì? Những điều cần biết về cán cân vãng lai

Cán cân vãng lai là gì? Các yếu tố cán cân vãn lai?

Kiến thức kinh tế

29/05/2022

Lợi ích cận biên là gì? Những điều cần biết về lợi ích cận biên

Lợi ích cận biên là gì? Những điều cần biết về lợi ích cận biên

Lợi ích cận biên là gì? Quy luật lợi ích cận biên giảm dần?

Kiến thức kinh tế

29/05/2022

Euribor là gì? Những điều cần biết về Euribor

Euribor là gì? Những điều cần biết về Euribor

Euribor là gì? Ý nghĩa và sự khác nhau giữa Euribor với Eonia.

Kiến thức kinh tế

29/05/2022

Aussie dollar là gì? Những điều cần biết về Aussie dollar

Aussie dollar là gì? Những điều cần biết về Aussie dollar

Aussie dollar là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến cặp tiền tệ AUD/USD.

Kiến thức kinh tế

29/05/2022

Break out là gì? Những điều cần biết về break out

Break out là gì? Những điều cần biết về break out

Break out là gì? Các loại breakout và dấu hiệu nhận biết breakout.

Kiến thức kinh tế

29/05/2022

Cấu trúc vốn là gì? Những điều cần biết về cấu trúc vốn

Cấu trúc vốn là gì? Những điều cần biết về cấu trúc vốn

Cấu trúc vốn là gì? Tầm quan trọng và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn.

Kiến thức kinh tế

29/05/2022

Chứng chỉ CFA là gì? Những điều cần biết về chứng chỉ CFA

Chứng chỉ CFA là gì? Những điều cần biết về chứng chỉ CFA

Chứng chỉ CFA là gì? Đều kiện và ý nghĩa học chứng chỉ CFA.

Kiến thức kinh tế

27/05/2022

Bong bóng kinh tế là gì? Những điều cần biết về bong bóng kinh tế

Bong bóng kinh tế là gì? Những điều cần biết về bong bóng kinh tế

Bong bóng kinh tế là gì? Nguyên nhân và cách thức hoạt động của bong bóng kinh tế.

Kiến thức kinh tế

27/05/2022

Chỉ số giá sản xuất là gì? Những điều cần biết về chỉ số giá sản xuất

Chỉ số giá sản xuất là gì? Những điều cần biết về chỉ số giá sản xuất

Chỉ số giá sản xuất là gì? Đặc điểm và cách sử dụng chỉ số sản xuất PPI.

Kiến thức kinh tế

27/05/2022