Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Kiến thức kinh tế

Chỉ báo ROC là gì? Những điều cần biết về chỉ báo ROC

Chỉ báo ROC là gì? Những điều cần biết về chỉ báo ROC

Chỉ báo ROC là gì? Đặc điểm chỉ báo ROC và Vai trò của chỉ báo ROC trong đầu tư tài chính.

Kiến thức kinh tế

06/12/2022

Chỉ báo CCI là gì? Những điều cần biết về chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI là gì? Những điều cần biết về chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI là gì? Ý nghĩa của chỉ báo CCI và một số hạn chế của chỉ báo CCI.

Kiến thức kinh tế

06/12/2022

Chỉ báo ATR là gì? Những điều cần biết về ATR

Chỉ báo ATR là gì? Những điều cần biết về ATR

Chỉ báo ATR là gì? Ý nghĩa của chỉ báo ATR và cách sử dụng chỉ báo ATR trong đầu tư.

Kiến thức kinh tế

06/12/2022

CPC là gì? Những điều cần biết về CPC

CPC là gì? Những điều cần biết về CPC

CPC là gì? Cách thức hoạt động và Phương pháp tối ưu quảng cáo CPC.

Kiến thức kinh tế

26/11/2022

CPM là gì? Những điều cần biết về CPM

CPM là gì? Những điều cần biết về CPM

CPM là gì? Nội dung của hình thức quảng cáo CPM và Điểm khác biệt giữa quảng cáo CPM và quảng cáo CPC.

Kiến thức kinh tế

24/11/2022

Advertisement

Advertisement

Call margin là gì? Những điều cần biết về Call margin

Call margin là gì? Những điều cần biết về Call margin

Call margin là gì? Cách tính và cách xử lý Call margin trong chứng khoán.

Kiến thức kinh tế

17/11/2022

CRM là gì? Những điều cần biết về CRM

CRM là gì? Những điều cần biết về CRM

CRM là gì? Quy trình hoạt động và vai trò của CRM đối với doanh nghiệp.

Kiến thức kinh tế

17/11/2022

CRO là gì? Những điều cần biết về CRO

CRO là gì? Những điều cần biết về CRO

CRO là gì? Phương pháp tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi và mối quan hệ giữa CRO và SEO.

Kiến thức kinh tế

17/11/2022

KPI là gì? Những điều cần biết về KPI

KPI là gì? Những điều cần biết về KPI

KPI là gì? Nội dung của KPI và Vai trò của KPI trong doanh nghiệp như thế nào?.

Kiến thức kinh tế

17/11/2022

OKR là gì? Những điều cần biết về OKR

OKR là gì? Những điều cần biết về OKR

OKR là gì? Cấu trúc của một OKR và Sự khác nhau giữa OKR và KPI.

Kiến thức kinh tế

17/11/2022

SEM là gì? Những điều cần biết về SEM

SEM là gì? Những điều cần biết về SEM

SEM là gì? Nội dung và Ưu và nhược điểm của tiếp thị công cụ tìm kiếm.

Kiến thức kinh tế

16/11/2022

Khẩu vị rủi ro là gì? Những điều cần biết về Khẩu vị rủi ro

Khẩu vị rủi ro là gì? Những điều cần biết về Khẩu vị rủi ro

Khẩu vị rủi ro là gì? Vai trò và chiến lược đầu tư cho các mức khẩu vị rủi ro.

Kiến thức kinh tế

12/11/2022

Đô la hóa là gì? Tác động của đô la hóa đối với nền kinh tế

Đô la hóa là gì? Tác động của đô la hóa đối với nền kinh tế

Đô la hóa là gì? Phân loại đô la hóa và ảnh hưởng của đô la hóa đối với nền kinh tế.

Kiến thức kinh tế

12/11/2022

Thể chế kinh tế là gì? Những điều cần biết về thể chế kinh tế

Thể chế kinh tế là gì? Những điều cần biết về thể chế kinh tế

Thể chế kinh tế là gì? Đặc điểm và nội dung của thể chế kinh tế.

Kiến thức kinh tế

10/11/2022

Paid media là gì? Những điều cần biết về Paid media

Paid media là gì? Những điều cần biết về Paid media

Paid media là gì? Tầm quan trọng và một số loại hình phổ biến của Paid media.

Kiến thức kinh tế

10/11/2022

NFT 2.0 là gì? Ứng dụng thực tiễn của NFT 2.0

NFT 2.0 là gì? Ứng dụng thực tiễn của NFT 2.0

NFT 2.0 là gì? Đặc điểm NFT 2.0 và ứng dụng của NFT 2.0 trong tương lai.

Kiến thức kinh tế

08/11/2022

Kinh tế số là gì? Những điều cần biết về kinh tế số

Kinh tế số là gì? Những điều cần biết về kinh tế số

Kinh tế số là gì? Các thành phần kinh tế số và xu hướng phát triển kinh tế số hiện nay.

Kiến thức kinh tế

08/11/2022

Lợi suất trái phiếu là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất trái phiếu

Lợi suất trái phiếu là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất trái phiếu

Lợi suất trái phiếu là gì? Nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất trái phiếu

Kiến thức kinh tế

04/11/2022

Cá voi Bitcoin là gì? Cá voi thao túng thị trường crypto như thế nào?

Cá voi Bitcoin là gì? Cá voi thao túng thị trường crypto như thế nào?

Cá voi Bitcoin là gì? Cá voi thao túng thị trường tiền điện tử như thế nào?

Kiến thức kinh tế

03/11/2022

Đảo nợ là gì? Đảo nợ có vi phạm Pháp luật không?

Đảo nợ là gì? Đảo nợ có vi phạm Pháp luật không?

Đảo nợ là gì? Nội dung, quy định và những rủi ro khi đảo nợ ngân hàng. Đảo nợ có vi phạm Pháp luật không?

Kiến thức kinh tế

28/10/2022

Vốn cổ phần là gì? Những điều cần biết về vốn cổ phần

Vốn cổ phần là gì? Những điều cần biết về vốn cổ phần

Vốn cổ phần là gì? Nội dung và cách thức được huy động vốn như thế nào?

Kiến thức kinh tế

27/10/2022

Vốn điều lệ là gì? Những điều cần biết về vốn điều lệ

Vốn điều lệ là gì? Những điều cần biết về vốn điều lệ

Vốn điều lệ là gì? Nội dung và vai trò của vốn điều lệ với doanh nghiệp.

Kiến thức kinh tế

27/10/2022

Investor là gì? Những điều cần biết về Investor

Investor là gì? Những điều cần biết về Investor

Investor là gì? Đặc điểm và những yếu cố quan trọng để trở thành một nhà đầu tư sáng suốt.

Kiến thức kinh tế

27/10/2022