Vàng Mua Bán
SJC HN 56,200 56,720
SJC HCM 56,200 56,700
DOJI AVPL / HN 56,100 56,700
DOJI AVPL / HCM 56,200 56,650
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,321.11 26,586.98
GBP 29,187.70 29,482.52
JPY 213.88 216.04
Chứng khoán
VNIndex 935.41 1.73 0.18%
HNX 138.58 1.7 1.23%
UPCOM 63.08 0.23 0.36%
Từ những dữ liệu nghiên cứu thị trường được DKRA Vietnam công bố cho thấy, trong năm 2021, thị trường bất động sản của Đồng Nai sẽ có bước đột phá mới.
Từ những dữ liệu nghiên cứu thị trường được DKRA Vietnam công bố cho thấy, trong năm 2021, thị trường bất động sản của Đồng Nai sẽ có bước đột phá mới.

VIỆT NAM

1539

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1402

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

96.027.401

CA NHIỄM

2.049.769

CA TỬ VONG

68.692.236

CA PHỤC HỒI

Nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/

Góc nhà đầu tư

Thăm dò ý kiến: Giá nhà đang giảm, theo bạn có nên mua nhà lúc này?

Đăng ký nhận tin

Đăng kí nhận bài viết thàng công.