TP.HCM giao đất không qua đấu giá, duyệt chi phí đầu tư cho 1m2 đất ở quá thấp, chỉ định thầu sai quy định đã làm mất cân đối 8.734 tỷ đồng.
TP.HCM giao đất không qua đấu giá, duyệt chi phí đầu tư cho 1m2 đất ở quá thấp, chỉ định thầu sai quy định đã làm mất cân đối 8.734 tỷ đồng.
Thăm dò ý kiến: Giá nhà đang giảm, theo bạn có nên mua nhà lúc này?