Vàng Mua Bán
SJC HN 55,850 56,370
SJC HCM 55,850 56,350
DOJI AVPL / HN 55,800 56,150
DOJI AVPL / HCM 55,850 56,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,376.50 26,642.93
GBP 29,198.52 29,493.45
JPY 214.71 216.88
Chứng khoán
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%
Có đến 24,7% người trong số 2,95 triệu nhân viên giao hàng của Meituan, một nền tảng giao hàng tại Trung Quốc, có trình độ cử nhân.
Có đến 24,7% người trong số 2,95 triệu nhân viên giao hàng của Meituan, một nền tảng giao hàng tại Trung Quốc, có trình độ cử nhân.

VIỆT NAM

1177

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1062

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

45.422.556

CA NHIỄM

1.187.526

CA TỬ VONG

33.033.563

CA PHỤC HỒI

Nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/

Góc nhà đầu tư

Thăm dò ý kiến: Giá nhà đang giảm, theo bạn có nên mua nhà lúc này?

Đăng ký nhận tin

Đăng kí nhận bài viết thàng công.