Vàng Mua Bán
SJC HN 55,850 56,370
SJC HCM 55,850 56,350
DOJI AVPL / HN 55,750 56,200
DOJI AVPL / HCM 55,850 56,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,376.50 26,642.93
GBP 29,198.52 29,493.45
JPY 214.71 216.88
Chứng khoán
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%
Theo HoREA, để giảm giá nhà ở thương mại, Chính phủ có thể đánh thuế bất động sản và đẩy nhanh đề án phát triển nhà ở thương mại giá thấp.
Theo HoREA, để giảm giá nhà ở thương mại, Chính phủ có thể đánh thuế bất động sản và đẩy nhanh đề án phát triển nhà ở thương mại giá thấp.

VIỆT NAM

1177

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1062

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

45.890.077

CA NHIỄM

1.193.200

CA TỬ VONG

33.237.109

CA PHỤC HỒI

Nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/

Góc nhà đầu tư

Thăm dò ý kiến: Giá nhà đang giảm, theo bạn có nên mua nhà lúc này?

Đăng ký nhận tin

Đăng kí nhận bài viết thàng công.