Vàng Mua Bán
SJC HN 55,850 56,370
SJC HCM 55,850 56,350
DOJI AVPL / HN 55,950 56,250
DOJI AVPL / HCM 55,850 56,250
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,658.93 26,928.21
GBP 29,526.13 29,824.38
JPY 215.64 217.81
Chứng khoán
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%
9 tháng năm 2020, FPT vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, trong đó thị trường nước ngoài và mảng giáo dục tăng trưởng hai con số.
9 tháng năm 2020, FPT vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, trong đó thị trường nước ngoài và mảng giáo dục tăng trưởng hai con số.

VIỆT NAM

1148

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1049

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

42.026.841

CA NHIỄM

1.143.225

CA TỬ VONG

31.203.656

CA PHỤC HỒI

Nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/

Góc nhà đầu tư

Thăm dò ý kiến: Giá nhà đang giảm, theo bạn có nên mua nhà lúc này?

Đăng ký nhận tin

Đăng kí nhận bài viết thàng công.