Công ty Đại Quang Minh hưởng lợi từ 3.901 tỷ đồng chênh lệch, 1.734 tỷ đồng tăng sai, 1.800 tỷ đồng và lãi suất chậm nộp, 25 tỷ đồng khác...
Công ty Đại Quang Minh hưởng lợi từ 3.901 tỷ đồng chênh lệch, 1.734 tỷ đồng tăng sai, 1.800 tỷ đồng và lãi suất chậm nộp, 25 tỷ đồng khác...
Cung cầu
Thăm dò ý kiến: Giá nhà đang giảm, theo bạn có nên mua nhà lúc này?