Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

LGD là gì? Những điều cần biết về LGD

Kiến thức kinh tế

08/08/2022

10:26

LGD là gì? Đặc điểm và cách tính tỷ trọng ước tính (LGD).

LGD là gì?

LGD - Tỷ trọng tổn thất ước tính.

Tỷ trọng phần vốn bị tổn thất trên tổng dư nợ tại thời điểm khách hàng không trả được nợ. LGD không chỉ bao gồm tổn thất về khoản vay mà còn bao gồm các tổn thất khác phát sinh khi khách hàng không trả được nợ, đó là lãi suất đến hạn nhưng không được thanh toán và các chi phí hành chính có thể phát sinh như: chi phí xử lý tài sản thế chấp, các chi phí cho dịch vụ pháp lý và một số chi phí liên quan.

Đặc điểm tỷ trọng tổn thất ước tính

Tỷ trọng tổn thất ước tính (LGD) là một thành phần chính yếu của Mô hình Basel (Basel II) - là một bộ các qui tắc ngân hàng quốc tế - do LGD được sử dụng để tính toán vốn kinh tế, tổn thất dự kiến và vốn pháp định.

Tổn thất dự kiến được tính bằng cách lấy giá trị LGD nhân với xác suất vỡ nợ (PD) và tổng dư nợ tại thời điểm khách hàng không trả được nợ (EAD).

Các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác xác định tổn thất tín dụng bằng cách phân tích các khoản vay mất khả năng trả nợ thực tế. Việc định lượng tổn thất khá phức tạp và yêu cầu xác định nhiều tham số khác.

Các khoản tổn thất tín dụng được hạch toán trên báo cáo tài chính của tổ chức tài chính như thế nào phụ thuộc vào các khoản dự phòng tổn thất tín dụng và các khoản dự phòng nợ khó đòi.

LGD là gì? Những điều cần biết về LGD - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cách tính LGD

Có một số cách khác nhau để tính LGD.

Một biến thể phổ biến là xem xét mức độ rủi ro và tỷ lệ phục hồi. Khả năng mất nợ là một giá trị ước tính dự đoán mức tổn thất mà ngân hàng có thể gặp phải khi con nợ không trả được nợ. Tỷ lệ thu hồi là một thước đo được điều chỉnh theo rủi ro để xác định đúng kích thước mặc định dựa trên khả năng xảy ra kết quả.

+ LGD (tính bằng USD) = Mức độ rủi ro (EAD) * (1 – Tỷ lệ phục hồi)

Một biến thể cơ bản khác so sánh số tiền thu được ròng tiềm năng với khoản nợ chưa thanh toán. Công thức này cung cấp một tỷ lệ chung về phần nợ dự kiến sẽ bị mất.

+ LGD (theo tỷ lệ phần trăm) = 1 – (Tiền bán hàng tiềm năng/Nợ chưa thanh toán)

Trong hai phương pháp này, công thức đầu tiên được sử dụng phổ biến hơn vì nó là cách tiếp cận thận trọng hơn để phản ánh tổn thất tiềm năng tối đa. 

Thông thường có thể khó đánh giá số tiền thu được từ việc bán tiềm năng là gì, đặc biệt là khi xem xét nhiều tài sản thế chấp, chi phí xử lý, thời gian thanh toán và tính thanh khoản của từng tài sản.

(Tổng hợp)

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement

Đọc thêm

PoS là gì? Những điều cần biết về PoS

PoS là gì? Những điều cần biết về PoS

PoS là gì? Cách hoạt động PoS và mối quan hệ giữa PoW với PoS.

Kiến thức kinh tế

20/09/2022

WACC là gì? Những điều cần biết về WACC

WACC là gì? Những điều cần biết về WACC

WACC là gì? Ý nghĩa và cách tính của chi phí sử dụng vốn bình quân WACC.

Kiến thức kinh tế

17/09/2022

Chỉ số ROS là gì? Những điều cần biết về ROS

Chỉ số ROS là gì? Những điều cần biết về ROS

Chỉ số ROS là gì? Ý nghĩa và quan hệ giữa ROS và các chỉ số khác.

Kiến thức kinh tế

17/09/2022

ROE là gì? Những điều cần biết về chỉ số ROE

ROE là gì? Những điều cần biết về chỉ số ROE

Chỉ số ROE là gì? Ý nghĩa và những hạn chế khi sử dụng chỉ số ROE.

Kiến thức kinh tế

14/09/2022

ROI là gì? Những điều cần biết về chỉ số ROI

ROI là gì? Những điều cần biết về chỉ số ROI

Chỉ số ROI là gì? Ý nghĩa và Ưu nhược điểm của chỉ số ROI.

Kiến thức kinh tế

14/09/2022

Dòng tiền thuần là gì? Những điều cần biết về dòng tiền thuần

Dòng tiền thuần là gì? Những điều cần biết về dòng tiền thuần

Dòng tiền thuần là gì? Cách tính dòng tiền thuần trong doanh nghiệp.

Kiến thức kinh tế

13/09/2022

Chỉ số NPV là gì? Những điều cần biết về NPV

Chỉ số NPV là gì? Những điều cần biết về NPV

Chỉ số NPV là gì? Công thức tính, ưu điểm và một số hạn chế của chỉ số NPV.

Kiến thức kinh tế

09/09/2022

Chỉ số IRR là gì? Những điều cần biết về IRR

Chỉ số IRR là gì? Những điều cần biết về IRR

Chỉ số IRR là gì? Một số hạn chế và ưu điểm của chỉ số IRR.

Kiến thức kinh tế

09/09/2022

Lãi kép là gì? Những điều cần biết về lãi kép

Lãi kép là gì? Những điều cần biết về lãi kép

Lãi kép là gì? Công thức tính lãi kép và cách tận dụng lãi kép trong tiết kiệm và đầu tư.

Kiến thức kinh tế

23/08/2022