Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

LGD là gì? Những điều cần biết về LGD

Kiến thức kinh tế

08/08/2022 10:26

LGD là gì? Đặc điểm và cách tính tỷ trọng ước tính (LGD).

LGD là gì?

LGD - Tỷ trọng tổn thất ước tính.

Tỷ trọng phần vốn bị tổn thất trên tổng dư nợ tại thời điểm khách hàng không trả được nợ. LGD không chỉ bao gồm tổn thất về khoản vay mà còn bao gồm các tổn thất khác phát sinh khi khách hàng không trả được nợ, đó là lãi suất đến hạn nhưng không được thanh toán và các chi phí hành chính có thể phát sinh như: chi phí xử lý tài sản thế chấp, các chi phí cho dịch vụ pháp lý và một số chi phí liên quan.

Đặc điểm tỷ trọng tổn thất ước tính

Tỷ trọng tổn thất ước tính (LGD) là một thành phần chính yếu của Mô hình Basel (Basel II) - là một bộ các qui tắc ngân hàng quốc tế - do LGD được sử dụng để tính toán vốn kinh tế, tổn thất dự kiến và vốn pháp định.

Tổn thất dự kiến được tính bằng cách lấy giá trị LGD nhân với xác suất vỡ nợ (PD) và tổng dư nợ tại thời điểm khách hàng không trả được nợ (EAD).

Các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác xác định tổn thất tín dụng bằng cách phân tích các khoản vay mất khả năng trả nợ thực tế. Việc định lượng tổn thất khá phức tạp và yêu cầu xác định nhiều tham số khác.

Các khoản tổn thất tín dụng được hạch toán trên báo cáo tài chính của tổ chức tài chính như thế nào phụ thuộc vào các khoản dự phòng tổn thất tín dụng và các khoản dự phòng nợ khó đòi.

LGD là gì? Những điều cần biết về LGD - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cách tính LGD

Có một số cách khác nhau để tính LGD.

Một biến thể phổ biến là xem xét mức độ rủi ro và tỷ lệ phục hồi. Khả năng mất nợ là một giá trị ước tính dự đoán mức tổn thất mà ngân hàng có thể gặp phải khi con nợ không trả được nợ. Tỷ lệ thu hồi là một thước đo được điều chỉnh theo rủi ro để xác định đúng kích thước mặc định dựa trên khả năng xảy ra kết quả.

+ LGD (tính bằng USD) = Mức độ rủi ro (EAD) * (1 – Tỷ lệ phục hồi)

Một biến thể cơ bản khác so sánh số tiền thu được ròng tiềm năng với khoản nợ chưa thanh toán. Công thức này cung cấp một tỷ lệ chung về phần nợ dự kiến sẽ bị mất.

+ LGD (theo tỷ lệ phần trăm) = 1 – (Tiền bán hàng tiềm năng/Nợ chưa thanh toán)

Trong hai phương pháp này, công thức đầu tiên được sử dụng phổ biến hơn vì nó là cách tiếp cận thận trọng hơn để phản ánh tổn thất tiềm năng tối đa. 

Thông thường có thể khó đánh giá số tiền thu được từ việc bán tiềm năng là gì, đặc biệt là khi xem xét nhiều tài sản thế chấp, chi phí xử lý, thời gian thanh toán và tính thanh khoản của từng tài sản.

(Tổng hợp)

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement