Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Báo cáo ngành BĐS khu công nghiệp - Câu chuyện tăng trưởng đang thiếu dần yếu tố dẫn dắt

Trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ đã duyệt thành lập 9 khu công nghiệp mới với tổng diện tích 2.472 ha với quy định thời gian xây dựng trong khoảng thời gian 3 đến 4 năm kể và thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày thành lập.

Báo cáo phân tích

14/12/2022