--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Vốn vô hình & quản lý dữ liệu nhạy cảm

NGỌC CHÂU | 22/09/2021, 15:27

Trọng tâm của việc định giá doanh nghiệp là một luồng dữ liệu chiến lược, kỹ thuật, thương mại, tài chính, cũng như tổ chức. Trong số tất cả dữ liệu này, một số được coi là "nhạy cảm" vì giá trị của chúng hầu như chỉ phụ thuộc vào tính bí mật của chúng.

Quản lý hiệu quả là cần thiết đối với dữ liệu chiến lược

Các doanh nghiệp (và tổ chức) có một giá trị có thể gắn liền với việc bảo vệ thông tin. Đặc biệt là khi thông tin này là trung tâm của các đổi mới cạnh tranh đặc biệt.

Tương tự như vậy, khả năng cạnh tranh của các công ty có thể phụ thuộc vào việc chia sẻ thông tin giữa các đối tác thương mại và tài chính. Do đó, hiệu quả hoạt động của các tổ chức phụ thuộc vào các khái niệm “nói quá nhiều” hoặc “nói không đủ” cấu thành nên chiến lược của các công ty.

intangible-capital-and-management-sensitive-data.jpg

Truyền thông nội bộ trong công ty phải được thực hiện có cân nhắc đến tính nhạy cảm (hoặc tính bí mật) của thông tin được truyền đạt, đồng thời lưu ý bối cảnh xã hội đòi hỏi sự minh bạch cho tất cả các bên liên quan.

Do đó, trước những cân nhắc khác nhau này, các công ty phải xây dựng chiến lược quản lý thông tin để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của họ.

Việc quản lý này cho phép các công ty thực hiện hành động pháp lý khi đối mặt với những kẻ săn mồi tiềm năng đang để mắt đến dữ liệu chiến lược của họ.

Quy trình 5 bước

Bảo mật có thể được quản lý bằng năm bước sau:

1. Xác định thông tin nhạy cảm

Trước khi muốn bảo vệ một số dữ liệu nhất định, điều cần thiết là phải xác định nó trong doanh nghiệp, vòng đời của sản phẩm và dịch vụ và việc theo đuổi các dự án khác nhau.

2. Phân loại dữ liệu

Một khi đã xác định, dữ liệu phải được phân loại theo các mức độ bảo vệ nó đòi hỏi: công thông tin, nội bộ thông tin, nội bộ và bảo mật thông tin và thông tin nội bộ và bí mật .

3. Phân tích rủi ro

Rủi ro cũng phải được phân tích nếu muốn đạt được đánh giá chính xác về thông tin nhạy cảm. Phân tích tập trung vào một số tiêu chí bao gồm tầm quan trọng của thông tin (hoặc tính hữu ích của thông tin) và mức độ nghiêm trọng trong trường hợp tiết lộ không chủ ý (mức độ đe dọa mà điều này sẽ gây ra cho công ty).

4. Bảo vệ dữ liệu bí mật

Để bảo vệ dữ liệu này, một số yếu tố phải được xem xét:

- Các tài nguyên vật lý và thông tin đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu nhạy cảm.

- Việc thành lập quản lý và hệ thống quản lý cho dữ liệu này.

Nhưng điều quan trọng là:

- Thực hiện kiểm toán các nguồn lực hiện có.

- Nhận các khuyến nghị cho các chiến lược hoạt động nếu cần thiết.

- Triển khai giải pháp cho các nhà cung cấp hiện tại hoặc nghiên cứu các nhà cung cấp mới.

5. Thúc đẩy sự phát triển của văn hóa quản lý

Ngoài tất cả các hệ thống phải được phân bổ để bảo vệ và bảo mật dữ liệu, việc quản lý thông tin nhạy cảm phải khuyến khích một nền văn hóa nội bộ mạnh mẽ. Nó không nhằm mục đích tạo ra sự sùng bái bí mật trong công ty, mà là để cải thiện việc truyền đạt thông tin nhạy cảm.

(Tham khảo startup.info)

--Quảng cáo---
Bài liên quan
Forbes: Sự bùng nổ của các công ty khởi nghiệp đang cứu nền kinh tế Mỹ
Tỷ lệ thất nghiệp cao, sức mạnh của công nghệ và nguồn tài chính fintech mới đang thúc đẩy sự bùng nổ của các công ty khởi nghiệp. Và Mỹ sẽ không bao giờ trở lại hoạt động kinh doanh như trước đây.
--Quảng cáo---

(0) Bình luận
--Quảng cáo---
Nổi bật
Xem nhiều nhất
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vốn vô hình & quản lý dữ liệu nhạy cảm