icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn rút khỏi Hội đồng quản trị SASCO

Lê Hồng Thủy Tiên là vợ Chủ tịch SASCO - ông Johnathan Hạnh Nguyễn rút khỏi HĐQT. Bà là thành viên HĐQT từ khi SASCO cổ phần hóa năm 2014.

Tài chính

04/07/2020