icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 18/10 đến 24/10/2020

Thông tin - Dịch vụ

18/10/2020

14:38

Lịch tạm ngừng cung cấp điện của Đồng Nai phục vụ cải tạo nâng cấp toàn bộ lưới điện từ ngày 18/10 đến 24/10/2020.

Điện lực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do
Ngày: Chủ Nhật 18/10/2020   
Long Khánh 07h30 - 12h00 Mất điện tổ 6,7,12,12,14,15,23,24,25,26,27 ấp Phú Mỹ phường Xuân Lập TP Long Khánh. Thi công lắp đặt mương thoát nước tại Phường Xuân Lập theo yêu cầu của địa phương
Long Thành 06h30 - 17h00 Huyện Long Thành: ấp An Lâm, ấp Bưng Môn - xã Long An; một phần ấp Thanh Bình - xã Lộc An; Khu TĐC Lộc An - Bình Sơn; Công ty VRG; Khu CN Lộc An - Bình Sơn Mở các MC 22kV trên TC C41 tại trạm 110kV Bình Sơn để khai thác lộ ra 22kV trên TC C42 trạm Bình Sơn.
    Huyện Long Thành: ấp An Lâm, ấp Bưng Môn - xã Long An; một phần ấp Thanh Bình - xã Lộc An; Khu TĐC Lộc An - Bình Sơn; Công ty VRG; Khu CN Lộc An - Bình Sơn Mở các MC 22kV trên TC C41 tại trạm 110kV Bình Sơn để khai thác lộ ra 22kV trên TC C42 trạm Bình Sơn.
    Huyện Long Thành: ấp An Lâm, ấp Bưng Môn - xã Long An; một phần ấp Thanh Bình - xã Lộc An; Khu TĐC Lộc An - Bình Sơn; Công ty VRG; Khu CN Lộc An - Bình Sơn Mở các MC 22kV trên TC C41 tại trạm 110kV Bình Sơn để khai thác lộ ra 22kV trên TC C42 trạm Bình Sơn.
Nhơn Trạch 06h00 - 06h30 Một phần ấp 2 - Xã Phước Khánh, một phần ấp Phú Tân - Xã Phú Đông Điện lực thao tác chuyển tải
  06h30 - 07h00 Một phần ấp Đoàn Kết, một phần áp Nhất Trí - Xã Vĩnh Thanh Điện lực thao tác chuyển tải
  07h00 - 16h00 Một phần áp Cầu Kê, một phần ấp Cát Lái - Xã Phú Hữu Thi công cải tại lưới điện khu vực xã Phú Hữu
    Một phần áp Cầu Kê, một phần ấp Cát Lái - Xã Phú Hữu Thi công cải tại lưới điện khu vực xã Phú Hữu
    Một phần áp Cầu Kê, một phần ấp Cát Lái - Xã Phú Hữu Thi công cải tại lưới điện khu vực xã Phú Hữu
  08h00 - 12h00 Một phần áp Phước Lý, một phần áp Bến Cộ - Xã Đại Phước Thi công cải tại lưới điện khu vực xã Đại Phước
  08h00 - 17h00 Một phần ấp 3 - Xã Phước Khánh, một phần ấp Chính Nghĩa - Xã Vĩnh Thanh Cắt điện Thanh Cái C42 trạm 110kV Ông Kèo để thu hồi MC 472 Dự Phòng chuyển về lắp cho MC 482 trạm 110kV Loteco bị sự cố theo yêu cầu của khách hàng.
    Nhà máy xi măng Công Thanh, NM Xi măng Lafarge. Cắt điện Thanh Cái C42 trạm 110kV Ông Kèo để thu hồi MC 472 Dự Phòng chuyển về lắp cho MC 482 trạm 110kV Loteco bị sự cố theo yêu cầu của khách hàng.
  17h00 - 17h30 Một phần ấp Đoàn Kết, một phần áp Nhất Trí - Xã Vĩnh Thanh Điện lực thao tác chuyển tải
  17h30 - 18h00 Một phần ấp 2 - Xã Phước Khánh, một phần ấp Phú Tân - Xã Phú Đông Điện lực thao tác chuyển tải
Thống Nhất 07h30 - 15h45 Ấp Hưng Thạnh, Hưng Hiệp - xã Hưng Lộc Chống quá tải TBA Hưng Hiệp 20 và Hưng Hiệp 21
  07h30 - 16h45 Ấp Tân Yên, Gia Yên - xã Gia Tân 3 Cắt dừng hạ áp, xửa lý VTMN tại trụ 87/14H TBA và san tải lưới hạ thế TBA Tân Yên 2, Tân Yên 2A
Trảng Bom 06h00 - 18h00 Ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, xã An Viễn, ấp Tân Phát, Tân Đạt,Tân Thịnh, Xã Đồi 61, H. Trảng Bom Thi công công trình ĐTXD: TCS TBA Xã Đồi 61-1C (2x75 lên 3x75kVA), lắp mới TBA An Viễn 2-1 (CS:3x25kVA) trụ 264, lắp mới TBA An Viễn 2-2 (CS:3x25kVA), TCS TBA An Viễn 3 (2x100 lên 3x100kVA), lắp mới TBA An Viễn 4A (CS:250kVA), lắp mới TBA An Viễn 5-1 (CS:250kVA), TCS TBA An Viễn 6 (2x75 lên 3x75kVA)
Trị An 08h00 - 11h00 Một phần Ấp Bình Chánh - xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai Khách hàng phát quang đảm bảo hành lang an toàn lưới điện.
Ngày: Thứ Hai 19/10/2020   
Cẩm Mỹ 08h00 - 10h00 Ấp 1, 5,6 xã Sông Ray, Ấp 8, 10 xã Xuân Tây. - Thi công ĐTXD năm 2020: -Đấu nối lưới điện trung thế Sông Ray 7A tại trụ 374 phân đoạn Đồng Tâm. - Nâng cấp TBA Sông Ray 7 từ 1P lên 3P (2x100kVA lên 3x100kVA). - Thi công ĐTXD: Cải tạo lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 9. - Thi công ĐTXD: Đấu nối lưới trung thế Xuân Tây 18A XDM, Di dời TBA Xuân Tây 18 về tâm phụ tải, cấy TBA 1P 75kVA Xuân Tây 18A, cải tạo lưới hạ thế, tách lưới
  08h00 - 16h00 Ấp 3 xã Sông Nhạn (Trạm Sông Nhạn 10). - Thi công ĐTXD: Nâng cấp đường dây hạ thế Sông Nhạn 10.
  10h00 - 14h00 Ấp 6 xã Sông Ray (Trạm Sông Ray 9). - Thi công ĐTXD: Cải tạo lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 9.
    Ấp 8 Xã Xuân Tây (Trạm Xuân Tây 18). - Thi công ĐTXD: Đấu nối lưới trung thế Xuân Tây 18A XDM, Di dời TBA Xuân Tây 18 về tâm phụ tải, cấy TBA 1P 75kVA Xuân Tây 18A, cải tạo lưới hạ thế, tách lưới
  10h00 - 16h30 Ấp 5 xã Sông Ray (Trạm Sông Ray 7). - Thi công ĐTXD: Đấu nối phần hạ thế TBA Sông Ray 7, nâng cấp lưới hạ thế và phát triển lưới hạ thế sau TBA Sông Ray 7A.
Định Quán 07h30 - 12h00 Ấp Mít Nài - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Cắt điện Trạm biến áp Vĩnh An 2A để thay máy biến áp.
Long Khánh 09h00 - 10h30 - Mất điện khách hàng Nguyễn Đình Vũ 1 Thay TI hạ thế TBA
  10h30 - 11h30 - Mất điện khách hàng Nguyễn Phương Sáng Thay TI hạ thế TBA
  11h45 - 12h30 - Mất điện khách hàng Vườn Ươm Cao Su Thay TI hạ thế TBA
  13h30 - 14h50 Mất điện khách hàng Cơ Sở Hòa Bình Thay TI hạ thế TBA
Long Thành 07h00 - 17h00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố: Long Khánh 1, 2, Một phần khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước. Mở 3FCO đầu nhánh Thiên Bình 4 tại trụ 63/01 Tuyến 480 Long Hưng để Thi công Công trình CQT năm 2020: Nâng cấp trạm Thiên Bình 4 từ 3x75kVA lên 250kVA.
  07h10 - 17h10 TP Biên Hòa: Tổ 8 khu phố Miễu - Phường Phước Tân. Mở 3FCO đầu nhánh Ấp Miễu 7 tại trụ 94/01 Tuyến 482 Tân Cang để Thi công Công trình CQT năm 2020: Nâng cấp trạm Ấp Miễu 7 từ 2x50kVA lên 250kVA.
  07h20 - 17h20 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Miễu - Phường Phước Tân. Mở Hotline trạm 2x50kVA Phước Tân 11 tại trụ 100 Tuyến 482 Tân Cang để Thi công Công trình CQT năm 2020: Nâng cấp trạm Phước Tân 11 từ 2x50kVA lên 3x50kVA.
Thống Nhất 07h45 - 11h15 Ấp 3, 4 - xã Lộ 25 Giảm công suất TBA Xã Lộ 20
  07h45 - 15h45 Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm Chống quá tải TBA Mỏ Đá 4
Trảng Bom 08h00 - 16h00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Phát quang nhánh Tây Lạc 3&4 xử Lý neo trung thế đứt, kết hợp Đội hotline xử lý thay sứ treo bể.
Trị An 07h30 - 12h00 Một phần Ấp 3 và một phần Ấp 5 - xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai SCTX trồng trụ xen để xử lý các khoảng trụ trùng võng
  07h30 - 17h00 Một phần Ấp 3 - xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai SCTX trồng trụ xen để xử lý các trụ trùng võng
  08h00 - 12h00 Một phần Ấp Tân Triều - xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai SCTX cải tạo TBA
  13h00 - 15h00 TBA Phú Mỹ Hoàng Long Gắn mới điện kế cho Khách hàng Hoàng Văn Đồng
  13h30 - 16h00 Một phần Ấp 7 - xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai SCTX cải tạo TBA
Xuân Lộc 06h00 - 17h30 06h00 - 17h30: - Công ty điện báo VT4 Xuân lộc - thị trấn Gia Ray . - Một phần các ấp Tam Hiệp, Tân Tiến, Việt Kiều - xã Xuân Hiệp - Các trạm khách hàng DNTN Thủ Mây, Công An, Cơ Sở Sắt Hiệp Hưng, Trường THCS Trưng Vương, Cơ sở XX Phạm Thế Hiển - xã Xuân Hiệp. - Một phần các ấp Việt kiều, Suối Cát 1, Suối Cát 2 - xã Suối Cát. - Các trạm khách hàng Cơ sở Mai Thị Hà, Bệnh Viện Xuân Lộc, CS xay xát Xuân Hồng, CS xay xát Anh Thư, Trâm Anh Khoa - xã Suối Cát. 06h00 - 17h30: - Xã Xuân Thọ, Xuân Bắc; - Một phần xã Suối Cát (khu vực từ ngã ba Bảo Chánh về hướng Xuân Thọ) 13h00 - 16h00: Một phần các ấp Việt kiều, Suối Cát 1 - xã Suối Cát và một phần ấp Việt Kiều - xã Xuân Hiệp. Di dời lưới điện
Ngày: Thứ Ba 20/10/2020   
Biên Hoà 08h00 - 12h00 Một phần Kp3, P. Trung Dũng. Công tác thay vỏ tủ RMU Công Viên Biên Hùng.
Biên Hòa 2 07h30 - 16h30 Một Phần KP3, 3A P. Long Bình Tân, KP7 P. Long Bình Thi công công trình ĐTXD Nâng cấp phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu vực phường Long Bình – TP Biên Hòa Nâng cấp đường dây hạ thế trạm Long Bình Tân 32A: - Sang dây hạ thế, lắp hộp phân phối
    Một Phần KP2 P. Long Bình Thi công công trình ĐTXD Nâng cấp phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu vực phường Long Bình – TP Biên Hòa Nâng cấp đường dây hạ thế trạm Tổ 1-2 KP2 Long Bình: - Sang dây hạ thế, lắp hộp phân phối
  08h00 - 16h00 Một Phần KP6, 6B, 9 P. Tân Biên Thi công ĐTXD 2019 phường Tân Biên: Kéo dây hạ thế, thu hồi cáp ABC và phụ kiện hiện hữu, lắp hộp phân phối, đấu nối, chia tải. Nghiệm thu đóng điện TBA Tân Biên 9-4
    Một Phần KP6, 6B, 9 P. Tân Biên Thi công ĐTXD 2019 phường Tân Biên: Kéo dây hạ thế, thu hồi cáp ABC và phụ kiện hiện hữu, lắp hộp phân phối, đấu nối, chia tải. Nghiệm thu đóng điện TBA Tân Biên 9-4
    Một Phần KP6, 6B, 9 P. Tân Biên Thi công ĐTXD 2019 phường Tân Biên: Kéo dây hạ thế, thu hồi cáp ABC và phụ kiện hiện hữu, lắp hộp phân phối, đấu nối, chia tải. Nghiệm thu đóng điện TBA Tân Biên 9-4
Cẩm Mỹ 08h00 - 10h00 Ấp Tân Hạnh Xuân Bảo, Toàn bộ xã Bảo Bình. - Thi công di dời lưới điện trung hạ thế và TBA nhằm giải tỏa mặt bằng để thi công công trình đường 26 xã Xuân Bảo của UBND Huyện. Thi công ĐTXD: Cấy mới TBA Tân Bảo 3A tại trụ 118 phân đoạn Tân Bảo. - Di dời TBA Tân Bảo 3 về trụ 314/131.
  10h00 - 16h30 Ấp Tân Hạnh xã Xuân Bảo (Trạm Tân Hạnh 7). - Thi công ĐTXD: Cải tạo nâng cấp đấu nối sau TBA Tân Hạnh 7.
    Ấp Tân Bảo xã Bảo Bình (Trạm Tân Bảo 3). - Thi công ĐTXD: Đấu nối phần hạ thế TBA Tân Bảo 3 & 3A, cải tạo xây dựng mới tách lưới hạ thế sau TBA Tân Bảo 3.
Định Quán 07h30 - 12h00 Khu phố Hiệp Đồng - Thị trấn Định Quán - Huyện Định Quán. Cắt điện Trạm biến áp Định Quán 2A để thay máy biến áp.
  13h00 - 17h00 Ấp 3, Ấp 4 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán. Cắt điện Trạm biến áp Gia Canh 5A để thay máy biến áp.
Long Khánh 09h00 - 10h30 Mất điện khách hàng Vòng Đình Hậu Thay TI hạ thế TBA
  10h30 - 11h30 Mất điện khách hàng Thanh Tùng Thay TI hạ thế TBA
  11h30 - 12h30 Mất điện khách hàng CSGT Long khánh Thay TI hạ thế TBA
  13h30 - 14h50 Mất điện khách hàng CN Năm Thúy Thay TI hạ thế TBA
Thống Nhất 07h30 - 17h00 Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện Thi công nâng cấp từ 1P lên 3P đường dây TA nhánh rẽ Tín Nghĩa 7
  09h00 - 09h30 Ấp 94 - xã Hưng Lộc Chuyển đấu nối Hotline TBA Núi Nứa 1 từ pha A) sang pha C nhằm cân tải tuyến 475 Ngã Năm
Trảng Bom 07h30 - 17h00 Một phần ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Thi công kéo mạch hai hạ thế sau TBA Bùi Chu 2B-1
    Một phần ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Thi công kéo mạch hai hạ thế sau TBA Bùi Chu 2B-1
  08h00 - 16h00 Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Khai thác tải lộ ABC 4x120mm2 sau TBA Hố Nai 3-7 trụ 154 tuyến 474 Thanh Bình.
    Một phần ấp Thái Hòa, Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Thu hồi 02 khoảng cáp ABC 4x120mm2 băng đường (đang cô lập) sau TBA Hố Nai 3-7C trụ 140/07 tuyến 479 Thá iPhước
  08h00 - 17h00 Một phần ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, H. Trảng Bom Thi công dời trụ trung thế 3FCO đầu nhánh Tân Bắc 2, dời trụ hạ thế sau TBA Tân Bắc 2, trồng trụ đôi trung thế TBA Tân Bắc 2. Khoảng trụ 197/16 đến 197/16/07 nhánh Tân bắc 2 tuyến 474 Thanh Bình
  08h30 - 16h30 Một phần ấp cây Điều, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom Kéo cáp ABC xử lý điện áp thấp sau lưới hạ thế TBA Bàu Hàm 6.
Xuân Lộc 06h00 - 17h00 06h00 - 16h30: - Đường vào Trung Tâm GDLĐ Xã Hội Tỉnh Đồng Nai thuộc các ấp Bình Tiến, Bình Tân - xã Xuân Phú; - Các trạm khách hàng Công ty Tâm Trung Phát, Bình Anh Land, HTX chăn nuôi Bình Tiến, Cơ sở Phạm Văn Trường, Huỳnh Ngọc Sơn, Cơ sở Tân Hoàng Mỹ, Trại gà Lâm Thanh Đức, Công ty Gia Nguyễn Phát, Lâm Kim Hải, Hồ Thị Yến, Trường GDLĐ Xuân Phú 1 ,2 ,3, 4. Nâng cấp lên 3pha
  07h30 - 17h30 07h30 - 17h30: Một phần các ấp 1, 2, 3 - xã Xuân Hòa. Xử lý tồn tại
    07h30 - 17h30: - Một phần các ấp Hòa Bình, Bưng Cần, Chiến Thắng - xã Bảo Hòa và một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú; - Các trạm Cơ Sở Trần Quang Phụng, Vũ Văn Phong 1, Trại chăn nuôi Nguyễn Thị Cúc, Cơ sở Thế Văn, BTS Bảo Hòa, Cơ sở nhựa Phạm Văn Phụng - xã Bảo Hòa. Nâng cấp lên 3pha
Ngày: Thứ Tư 21/10/2020   
Biên Hoà 08h00 - 08h30 Đang nhận nguồn 481 Võ Thị Sáu) (Mất điện một phần KP1,2 - P.Quang Vinh Cắt LBS ngăn lộ Bửu Long 36 tại trạm compact Bửu Long 18. Phục vụ công tác lập mới đường dây trung thế ngầm, tạo mạch vòng liên kết nhánh TBA Phan Chu Trinh 3 với Nhánh TBA Phòng giao dịch Đồng Khởi, công trình ĐTXD “Thiết lập mới đường dây trung thế ngầm, tạo mạch vòng liên kết các nhánh trung thế thuộc P.Hòa Bình và Quang Vinh – TP.Biên Hòa”
  08h00 - 13h00 (Mất điện Ngân hàng HD Bank – P.Quang Vinh) Cắt LBS ngăn lộ Phòng giao dịch Đồng Khởi (HD Bank) tại tủ RMU Bửu Long 9. Phục vụ công tác lập mới đường dây trung thế ngầm, tạo mạch vòng liên kết nhánh TBA Phan Chu Trinh 3 với Nhánh TBA Phòng giao dịch Đồng Khởi, công trình ĐTXD “Thiết lập mới đường dây trung thế ngầm, tạo mạch vòng liên kết các nhánh trung thế thuộc P.Hòa Bình và Quang Vinh – TP.Biên Hòa”
    (Mất điện một phần KP1, 2 - P.Quang Vinh) Cắt FCO nhánh Phan Chu Trinh 2, 3 tại trụ TBA Bửu Long 36. Phục vụ công tác lập mới đường dây trung thế ngầm, tạo mạch vòng liên kết nhánh TBA Phan Chu Trinh 3 với Nhánh TBA Phòng giao dịch Đồng Khởi, công trình ĐTXD “Thiết lập mới đường dây trung thế ngầm, tạo mạch vòng liên kết các nhánh trung thế thuộc P.Hòa Bình và Quang Vinh – TP.Biên Hòa”
  12h30 - 13h00 Đang nhận nguồn 481 Võ Thị Sáu) (Mất điện một phần KP1,2 - P.Quang Vinh Nháy LBS ngăn lộ Bửu Long 36 tại trạm compact Bửu Long 18. Phục vụ công tác lập mới đường dây trung thế ngầm, tạo mạch vòng liên kết nhánh TBA Phan Chu Trinh 3 với Nhánh TBA Phòng giao dịch Đồng Khởi, công trình ĐTXD “Thiết lập mới đường dây trung thế ngầm, tạo mạch vòng liên kết các nhánh trung thế thuộc P.Hòa Bình và Quang Vinh – TP.Biên Hòa”
Biên Hòa 2 07h30 - 16h30 Một Phần KP8 P. Long Bình Thi công công trình ĐTXD Nâng cấp phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu vực phường Long Bình – TP Biên Hòa Nâng cấp đường dây hạ thế trạm KDC K860: - Sang dây hạ thế, lắp hộp phân phối
Long Thành 06h30 - 17h00 Huyện Long Thành: Khu 13, 14 - Xã Long Đức, Ấp 5, 6, một phần Ấp 7 - Xã An Phước; Xã Tam An. Mở LBS 3LTD NTCS Long Thành 2 tại trụ 34/42 Tuyến 479 Danh Dự để Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng trục đường An Phước - Tam An, kết hợp Công trình ĐTXD năm 2020 và bảo trì, sửa chữa lưới điện.
    Huyện Long Thành: Khu 13, 14 - Xã Long Đức, Ấp 5, 6, một phần Ấp 7 - Xã An Phước; Xã Tam An. Mở Rec 3LTD Tam An tại trụ 45 Tuyến 474 An Định để Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng trục đường An Phước - Tam An, kết hợp Công trình ĐTXD năm 2020 và bảo trì, sửa chữa lưới điện.
  08h00 - 09h00 Huyện Long Thành: Một phần Khu 12 - Xã Long Đức, Một phần Khu Phước Hải - Thị trấn Long Thành. Mở CB trạm 3x75kVA Long Đức 3 tại trụ 145/ 1 Tuyến 479 Phước Thiền để Tách một phần phụ tải trạm Long Đức 3 sang trạm Long Đức 3B.
  08h00 - 09h30 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân. Mở 3Hotline trạm 250kVA Thiên Trợ 4 tại trụ 23 nhánh Thiên Trợ để Thay lại MBA (sai số máy).
  08h00 - 11h00 Huyện Long Thành: Một phần Khu 12 - Xã Long Đức, Mở CB trạm 75kVA Long Đức 5 tại trụ 145/24 Tuyến 479 Phước Thiền để Tách một phần phụ tải trạm Long Đức 5 sang trạm Long Đức 3B.
  14h00 - 15h30 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân. Mở CB trạm 250kVA Thiên Trợ 1 tại trụ 02 nhánh Thiên Trợ để Tách một phần phụ tải trạm Thiên Trợ 1 sang trạm Thiên Trợ 1A.
Thống Nhất 07h45 - 15h45 Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung Gắn thanh nới, xử lý lèo cháy, ép WR tại trụ 01/08 sau TBA Nguyễn Huệ 4A.
Trảng Bom 07h30 - 16h00 Một phần ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Thi công, XDM TBA Bùi Chu 2C ( CS 3x100kva)
  08h00 - 16h00 Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Thay 02 khoảng cáp ABC 4x95mm2 sau TBA Hố Nai 3-5 cháy
  08h00 - 17h00 Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, H. Trảng Bom Thi công di dời TBA Quảng Lôc 3 trụ 108/10/07 nhánh Quảng Lộc 3 tuyến 480 Trạm Cân
  08h30 - 12h00 Một phần ấp Suối Tiên, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom Kéo lưới hạ thế giảm độ võng sau TBA Tân Lập 7
  11h00 - 16h00 Một phần khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom Di dời trụ hạ thế theo đơn khách hàng Trần Thế Cương
Trị An 07h30 - 12h00 Một phần Ấp 5 - xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai SCTX trồng trụ xen để xử lý các trụ trùng võng
  07h40 - 12h20 Một phần Ấp 2 xã Hiếu Liêm - huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai Tháo thu hồi và lắp đặt trạm Hiếu Trung 1; SCTX thay đà Composite đầu nhánh Cơ Giới 9, đầu nhánh Hiếu Trung và TBA Hiếu Trung
  08h00 - 13h00 Một phần Ấp 1 và một phần Ấp 5 – xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai SCTX cải tạo TBA
Xuân Lộc 06h00 - 17h30 06h00 - 16h30: - Các ấp Thọ Lộc, Thọ Phước và một phần ấp Thọ Chánh - xã Xuân Thọ - Công ty Linh Ly, Công ty Ân Nga, Công ty Ân Nga 1. 07h30 - 17h30: Một phần các ấp 1, 2, 3 - xã Xuân Hòa. Nâng cấp trạm
  08h00 - 12h30 08h00 - 12h00: Một phần các khu 3, 5, 6, 8 - Thị trấn Gia Ray. 08h30 - 11h30: Một phần các khu 1, 2, 3 - thị trấn Gia Ray. 09h00 - 12h30: Một phần ấp 4, ấp Gia Ui - xã Xuân Tâm. Nâng cấp trạm
  13h00 - 17h30 08h00 - 12h00: Một phần các khu 3, 5, 6, 8 - Thị trấn Gia Ray. 08h30 - 11h30: Một phần các khu 1, 2, 3 - thị trấn Gia Ray. 09h00 - 12h30: Một phần ấp 4, ấp Gia Ui - xã Xuân Tâm. Nâng cấp trạm
Ngày: Thứ Năm 22/10/2020   
Biên Hoà 06h30 - 17h00 Mất điện một phần P.Bửu Hòa, P.Hóa An Cắt Rec Cầu Hang tuyến 482 Cầu Hang. Phục vụ công tác - Lắp đặt tấm ốp bọc cách điện đường dây 22kV, lắp đặt giàn giáo tại khoảng trụ 63-64; 67-68 tuyến 482 Cầu Hang, phục vụ kéo dây 220kV công trình “TBA 500kV Tân Uyên và đấu nối vượt đường dây 22kV tuyến 482 Cầu Hang”
  07h00 - 11h00 Mất điện một phần P.Bửu Hòa Cắt MC 482 Cầu Hang. Thí nghiệm định kỳ Reccloser Cầu Hang
Biên Hòa 2 07h30 - 16h30 Một Phần KP4, 5 P. Long Bình Thi công công trình ĐTXD Nâng cấp phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu vực phường Long Bình – TP Biên Hòa XDM TBA Long Bình 4A-1: - Nghiệm thu trạm XDM - Lắp hộp phân phối sang dây mắc điện qua lưới hạ thế mới - Tách lưới chia tải
    Một Phần KP4, 5 P. Long Bình Thi công công trình ĐTXD Nâng cấp phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu vực phường Long Bình – TP Biên Hòa XDM TBA Long Bình 4A-1: - Nghiệm thu trạm XDM - Lắp hộp phân phối sang dây mắc điện qua lưới hạ thế mới - Tách lưới chia tải
Cẩm Mỹ 08h00 - 11h30 Ấp Tân Mỹ, Ấp Nam Hà xã Xuân Bảo. - Thi công ĐTXD năm 2020: - Di dời TBA Nam Hà 1 từ trụ 344 về trụ 344/01 tuyến 477 Xuân Bảo. - Trồng trụ đôn trung thế 335A, 339A tuyến 477 Xuân Bảo. - Khắc phục các tồn tại MCCB trạm Nam Hà 2.
  08h00 - 16h30 Ấp Nam Hà, Xã Xuân Bảo (Trạm Nam Hà 1) - Cải tạo lưới hạ thế TBA Nam Hà 1.
    Ấp Nam Hà, Xã Xuân Bảo (Trạm Nam Hà 3) - Đấu nối nhánh rẽ Nam Hà 3B, cải tạo lưới điện hạ thế sau TBA Nam Hà 3, tách lưới hạ thế TBA Nam Hà 3 sang 3B, đóng điện TBA Nam Hà 3B.
Định Quán 07h45 - 13h00 Ấp Hiệp Thương, Hiệp Lợi, Hiệp Cường - Thị Trấn Định Quán - Huyện Định Quán. Di dời lưới điện phục vụ công tác làm đường huyện Định Quán .
  09h00 - 11h30 Ấp Hòa Hiệp - Xã Ngọc Định - Huyện Định Quán. Cắt điện Trạm biến áp Phân đoạn Ngọc Định 8 để thi công đấu nối công trình lưới điện mới.
Long Khánh 07h30 - 16h30 Mất điện khu vực ấp Núi Tung phường Suối Tre tp Long Khánh. Lập trạm giàn tăng dung lượng TBA Núi Tung 5
Long Thành 07h00 - 17h00 TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Tân Cang, khu phố Tân Lập - Phường Phước Tân. Mở Rec 3DS Nhà Thờ Tân Cang tại trụ 57/02 và 57/01 nhánh Đồi Lá Giang. để Thi công Công trình CQT năm 2020: Nâng cấp trạm Tân Cang 8A từ 75kVA lên 3x50kVA, nâng cấp trạm Tân Cang 10 từ 75kVA lên 250kVA.
  07h15 - 17h15 TP Biên Hòa: Tổ 7 Khu phố Tân Cang -Phường Phước Tân Mở FCO đầu nhánh Tân Cang 4B tại trụ 102/01/01 nhánh Đường Võ Nguyên Giáp để Thi công Công trình CQT năm 2020: XDM trạm Tân Cang 4C.
Thống Nhất 07h00 - 18h00 Ấp 1, 2, 3, 4, 6 - xã Lộ 25 xử lý trụ 132/223 bị nghiêng có nguy cơ gây sự cố theo yêu cầu của địa phương
Trảng Bom 07h00 - 17h00 Một phần ấp Nhân Hòa, Lộc Hòa, An Hà, xã Tây Hòa; Một phần ấp Quảng Đà, Hòa Bình, xã Đông Hòa; Một phần ấp Hưng Bình, Hưng Long, Hưng Phát, xã Hưng Thịnh; Một phần ấp An Bình, Bàu Cá, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom - Thi công thay trụ, lắp kẹp quai đấu nối TBA Tây Hòa 3A. Khoảng trụ 65 Tây Hòa 3A tuyến 473 Thái Nguyên - Thi công cấy trụ, lắp kẹp quai đấu nối TBA Trung Hòa 1C (tại khoảng trụ 92 -93), tuyến 473 Thái Nguyên. - Nâng cấp ĐD 1 pha lên 3 pha nhánh Tây Hòa 4, 5 - Lắp đặt các TBA Tây Hòa 4A, 5B, 5A, Đông Hòa 7B - TCS TBA Đông Hòa 18 (3x25 lên 3x37.5), Trung Hòa 6F (3x37.5 lên 3x50) và phát quang cây xanh, bảo trì lưới
  07h30 - 17h00 Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Thi công kéo mạch hai hạ thế sau TBA Sông Mây 1
  08h00 - 16h00 Một phần ấp Bùi Chu, An Chu, Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Khai thác tải lộ ABC 4x120mm2 sau TBA Bùi Chu 2A1 trụ 240/01 tuyến 479 Thái Phước
Trị An 07h30 - 17h00 Một phần: Ấp 6 xã Vĩnh Tân; Ấp Cây Xoài xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu Thi công trồng trụ xen, nâng cấp lưới điện trung thế
Xuân Lộc 13h00 - 14h30 07h30 - 14h30: Một phần các ấp 1, 2 - xã Xuân Hòa (mỗi khu vực mất điện 180 phút) Nâng cấp trạm
  13h30 - 17h30 13h30 - 17h00: Một phần các ấp Gia Tỵ, Phượng Vỹ - xã Suối Cao 14h30 - 17h30: Một phần các ấp 4 - xã Xuân Hòa Nâng cấp trạm
Ngày: Thứ Sáu 23/10/2020   
Cẩm Mỹ 08h00 - 16h00 Ấp 6 xã Sông Nhạn (Trạm Sông Nhạn 11A). - Thi công ĐTXD: Nâng cấp đường dây hạ thế Sông Nhạn 11A.
    Ấp 6 xã Sông Nhạn (Trạm Sông Nhạn 11). - Thi công ĐTXD: Nâng cấp đường dây hạ thế Sông Nhạn 11.
Định Quán 08h00 - 16h30 Ấp Thanh Thọ - Xã Phú Xuân - Huyện Tân Phú Cắt điện Trạm biến áp Phú Lâm 2A để bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Thống Nhất 07h30 - 16h15 Khu phố Trần Hưng Đạo - Thị trấn Dầu Giây Cắt dừng hạ áp, xử lý VTMN tại trụ ///03 sau TBA Xuân Thạnh 2
  10h15 - 12h45 Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm Thí nghiệm định kỳ LA, FCO, MBA, CB-TBA LDCF Võ Dõng.
Trảng Bom 07h30 - 17h00 Một phần ấp Tân Bình, xã Bình Minh, H. Trảng Bom Thi công kéo mạch hai hạ thế sau TBA Bình Minh 3
  08h00 - 16h00 Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Khai thác tải lộ ABC 4x120mm2 sau TBA Hố Nai 3-6 trụ154 tuyến 474 Thanh Bình.
    Một phần ấp Thuận An, Thuận Hòa, xã Sông Thao, H. Trảng Bom Trồng trụ BTLT 12m, lắp đà. TBA Sông Thao 11B trụ 72/70/02 nhánh Sông Thao 7,8 tuyến 476 Sao Việt
Trị An 11h30 - 12h00 Một phần Ấp Bình Thạch - xã Bình Hòa - huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai Nháy điện nghiệm thu công trình đường dây & TBA 100kVA Tiểu Đoàn D27
Xuân Lộc 06h30 - 17h00 06h30 - 16h00: Một phần ấp 2 - xã Xuân Hòa. 08h00 - 17h00: - Một phần các ấp 3, 3A - xã Xuân Hưng. - Các trạm Trường TH Triệu Thị Trinh, Cơ sở Hương Lan, Cty Hà Phương 3, Cty Hà Phương 4, Cty Hà Phương 5, Cty Huy Hoàn Quân 1, Trần Khắc Anh Tuấn, Nguyễn Đình Tâm, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đào Sỹ Quân, Nguyễn Thị Thanh, Trần Khánh Thành, Nguyễn Văn Long, Đặng Đình Khang, Hoàng Văn Lương, Hoàng Văn Lương 1, Nguyễn Thị Kiểng, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Hữu Tài 1, Nguyễn Thị Ký, Tăng Văn Cường, Nguyễn Trung, Phan Thị Lộc, Nguyễn Trọng Thanh, Ngô Đức Thắng, Nguyễn Phùng Hoàng, Trương Hữu Minh - xã Xuân Hưng. 09h00 - 13h00: Một phần ấp Bằng Lăng - xã Xuân Tâm (khu vực Đồi Bằng Lăng). Nâng cấp trạm
Ngày: Thứ Bảy 24/10/2020   
Biên Hòa 2 07h30 - 15h00 Một Phần KP9, 10 P. Tân Hòa. Một phần phụ tải của Điện Lực Trảng Bom Phục vụ công tác của Điện Lực Trảng Bom: - Thi công XDM trạm biến áp Hố Nai 3-2D_320KVA - Phát quang cây xanh, thí nghiệm định kỳ các thiết bị, bảo trì lưới điện (nhập cho Điện lực Trảng Bom)
Cẩm Mỹ 08h00 - 12h00 Ấp 10 xã Sông Ray. - Thi công ĐTXD: Di dời & Nâng cấp TBA Bàu Lâm 3 từ trụ 006 đến trụ 012. - Di dời & Nâng cấp TBA Bàu Lâm 4 từ trụ 036 đến trụ 035.
  08h00 - 16h30 Ấp 10 xã Sông Ray (Trạm Bàu Lâm 10). - Thi công ĐTXD: Cấy mới TBA Bàu Lâm 4A tại trụ 011 nhánh Bàu Lâm 10, Tách lưới hạ thế TBA Bàu Lâm 4.
    Ấp 10 xã Sông Ray (Trạm Bàu Lâm 3 , Bàu Lâm 4). - Thi công ĐTXD: Cải tạo nâng cấp lưới hạ thế từ 1P lên 3P sau TBA Bàu Lâm 3, Bàu Lâm 4.
Long Khánh 08h00 - 10h00 Mất điện khu vực phường Phú Bình tp Long Khánh. Di dời lưới điện trung thế phục vụ thi công công trình xây dựng đường qua khu đô thị mới theo yêu cầu của địa phương.
Long Thành 07h00 - 17h00 TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Long Đức 1 - Phường Tam Phước. Mở 3FCO đầu nhánh Tam Phước 16B tại trụ 40/20/01 Tuyến 474 Thiết Giáp để Thi công Công trình CQT năm 2020: XDM trạm 250kVA Ngã Ba Dân Chủ T5
  07h15 - 17h15 TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Long Đức 1 - Phường Tam Phước. Mở 3FCO phân đoạn trụ 40/36 Tuyến 474 Thiết Giáp để Thi công Công trình CQT năm 2020: Nâng cấp trạm Khu 2003 T2 từ 100kVA lên 250kVA.
Thống Nhất 07h30 - 12h30 Khu phố Lập Thành - Thị trấn Dầu Giây Thí nghiệm cáp ngầm từ trụ 93/019 vào TBA KHC huyện TN1 và từ TBA KHC huyện TN7 đến TBA KHC huyện TN1
Trị An 06h30 - 14h30 Xã Bình Lợi (trừ Ấp 1, ấp 5, một phần Ấp 2, một phần Ấp 3 và một phần ấp 4) - huyện Vĩnh Cửu Di dời trụ điện theo yêu cầu của địa phương dọc đường Hương lộ 7 và 15 xã Bình Lợi.
  06h30 - 17h30 Ấp 5 và một phần ấp 4, xã Bình Lợi; ấp Bình Lục và một phần ấp Bình Phước, xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu. Di dời trụ điện theo yêu cầu của địa phương dọc đường Hương lộ 7 và 15 xã Bình Lợi
Xuân Lộc 08h00 - 17h00 08h00 - 13h00: - Một phần áp Bình Hòa - xã Xuân Phú; - Các trạm khách hàng Nguyễn Thị Mầu, Đặng Kim Nhị, Bùi Đình Đúc, Vũ Tuấn Anh - xã Xuân Phú. 08h00 - 16h00: - Một phần các 2, 5 - xã Xuân Hưng; - Các trạm khách hàng: Cơ sở Nguyễn Hoàng Tâm, Công ty Hải Thủy 2, Công ty An Phát Tám, Công ty An Phát Tám 1, Công ty An Phát Tám 2, Công ty An Phát Tám 4, Công ty An Phú Khánh 7, Công ty Huy Hoàng Quân, Công ty Đại Đông Thành, Công ty Toàn Xuân Hưng 1, Công ty Toàn Xuân Hưng 2, Công ty Toàn Xuân Hưng 3, Kho K6 - Cục Kỹ Thuật QK, Cơ sở Lê Giai, Nguyễn Minh Hoàng, Cơ sở gạch Hoàng Quốc Dũng, Lê Văn Trí, Nguyễn Hữu Tài, Công ty Quyền Long Phát, Ngô Văn Minh, Trương Ngọc Hậu, Trương Thị Ngọc Bích, Lư Huy Minh, Nguyễn Minh Hội, Công ty Phương Anh, Công ty Hoàng Huy 1, Trường TH Trần Hưng Đạo - xã Xuân Hưng. 09h00 - 17h00: - Một phần các ấp 3, 5 - xã Xuân Tâm; - Các trạm khách hàng Nhà nghỉ Đại Thống, Nguyễn Thị Khả Ái, Nông sản Xuân Tâm, Cơ sở Dương Thị Mỹ Phi, Trang trại Phạm Văn Tư 1 và 2, Phạm Văn Quang, Công ty Lộc Khánh Phát - xã Xuân Tâm; - Trung đoàn Bộ Binh 3 - xã Xuân Tâm. Nâng cấp trạm
Thực hiện: PHƯỢNG LÊ
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Đọc thêm

KQXSDN 29/6/2022: Trực tiếp xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 29/6/2022

KQXSDN 29/6/2022: Trực tiếp xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 29/6/2022

Xổ số Đồng Nai (XSDN 29/6/2022) quay số trực tiếp lúc 16h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

28/06/2022

Xổ số Vietlott 29/6/2022 - Trực tiếp Vietlott Mega 6/45 thứ 4 ngày 29/6/2022

Xổ số Vietlott 29/6/2022 - Trực tiếp Vietlott Mega 6/45 thứ 4 ngày 29/6/2022

Xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, thứ 4 ngày 29/6/2022, quay số mở thưởng lúc 18h, bạn đọc có thể theo dõi trực tại đây.

Thông tin - Dịch vụ

28/06/2022

Vietlott 29/6/2022 - Trực tiếp Vietlott Max 3D thứ Tư ngày 29/6/2022

Vietlott 29/6/2022 - Trực tiếp Vietlott Max 3D thứ Tư ngày 29/6/2022

Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay, thứ Tư ngày 29/6/2022.

Thông tin - Dịch vụ

28/06/2022

KQXSMB 29/6/2022: Trực tiếp xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 29/6/2022

KQXSMB 29/6/2022: Trực tiếp xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 29/6/2022

Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp xổ số miền Bắc (xsmb) hôm nay từ 18h15, hoặc xem Kết Quả Xổ Số miền Bắc hàng ngày nhanh và chính xác nhất tại đây.

Thông tin - Dịch vụ

28/06/2022

KQXSCT 29/6/2022: Trực tiếp xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 29/6/2022

KQXSCT 29/6/2022: Trực tiếp xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 29/6/2022

Xổ số Cần Thơ (XSCT 29/6/2022) quay số trực tiếp lúc 16h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

28/06/2022

KQXSQNA 28/6/2022: Trực tiếp xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 28/6/2022

KQXSQNA 28/6/2022: Trực tiếp xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 28/6/2022

Xổ số Quảng Nam (XSQNA 28/6/2022) quay số trực tiếp lúc 17h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

28/06/2022

KQXSDLK 28/6/2022: Trực tiếp xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 28/6/2022

KQXSDLK 28/6/2022: Trực tiếp xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 28/6/2022

Xổ số Đắk Lắk (XSDLK 28/6/2022) quay số trực tiếp lúc 17h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

28/06/2022

KQXSKH 29/6/2022: Trực tiếp xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 29/6/2022

KQXSKH 29/6/2022: Trực tiếp xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 29/6/2022

Xổ số Khánh Hòa (XSKH 29/6/2022) quay số trực tiếp lúc 17h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

28/06/2022

KQXSDNG 29/6/2022: Trực tiếp xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 29/6/2022

KQXSDNG 29/6/2022: Trực tiếp xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 29/6/2022

Xổ số Đà Nẵng (XSDNG 29/6/2022) quay số trực tiếp lúc 17h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

28/06/2022