Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6/1-13/1/2023

Thông tin - Dịch vụ

07/01/2023 13:42

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6/1-13/1/2023 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa.

LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 6/1-13/1/2023
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP BIÊN HÒA
7/1/2023 6:00:00 11:45:00 (Mất điện Công ty Cơ khí luyện kim Sadakim)
8/1/2023 7:30:00 9:30:00 một phần KP4 – P.Quang Vinh
8/1/2023 8:00:00 12:00:00 một phần KP2, 4 – P.Quang Vinh
8/1/2023 8:00:00 8:30:00 một phần KP2, 4 – P.Quang Vinh, KP10 – P.Tân Phong, Trung Đoàn 935
7/1/2023 11:00:00 11:30:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1, một phần P.An Bình) (Thời gian từ 11h00- 11h30)
8/1/2023 11:30:00 12:00:00 một phần KP2, 4 – P.Quang Vinh, KP10 – P.Tân Phong, Trung Đoàn 935
7/1/2023 12:00:00 12:30:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1)
7/1/2023 12:00:00 12:30:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1)
8/1/2023 15:30:00 17:30:00 một phần KP4 – P.Quang Vinh
7/1/2023 18:10:00 18:40:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1)
7/1/2023 18:10:00 18:40:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1)
7/1/2023 18:30:00 19:00:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1, một phần P.An Bình)
ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT
7/1/2023 7:45:00 16:15:00 Ấp 94, Lộ 25 - xã Hưng Lộc
9/1/2023 7:45:00 10:15:00 Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3
10/1/2023 7:45:00 11:45:00 Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3
8/1/2023 8:00:00 16:00:00 Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
9/1/2023 10:15:00 12:45:00 Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3
9/1/2023 13:45:00 16:15:00 Ấp Bạch Lâm 1 - xã Gia Tân 2
ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC
6/1/2023 8:30:00 10:30:00 08h30 - 10h30: Một phần các ấp 4, Gia Ui - xã Xuân Tâm.
9/1/2023 8:30:00 11:30:00 08h30 - 11h30: Một phần các ấp Bình Hòa, Bình Tân - xã Xuân Phú.
10/1/2023 9:00:00 12:00:00 09h00 - 12h00: Một phần các ấp 2A, 3A - xã Xuân Bắc.
8/1/2023 13:00:00 15:30:00 10h30 - 13h00: Xã Xuân Thành và một phần xã Xuân Trường (khu vực từ ngã ba trại gian Z30A về hướng Xuân Thành)
6/1/2023 14:30:00 16:30:00 14h30 - 16h30: Một phần các ấp Bầu Sình, Cây Da - xã Suối Cao
ĐIỆN LỰC ĐỊNH QUÁN
9/1/2023 7:30:00 15:30:00 Ấp Hiệp Thương, Hiệp Lợi, Hiệp Cường - Thị trấn Định Quán - Huyện Định Quán.
11/1/2023 7:30:00 15:30:00 Ấp 4 và Ấp 5 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
12/1/2023 7:30:00 15:30:00 Ấp Bến Nôm 1, Phú Thọ, Phú Tân, Phú Dòng, Thống Nhất - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán.
10/1/2023 8:00:00 12:00:00 Ấp 5, 6 - Xã Trà Cổ
11/1/2023 8:00:00 14:00:00 Ấp 1, ấp 2, ấp 3 và ấp 4 - Xã Phú Hòa - Huyện Định Quán
9/1/2023 8:30:00 13:30:00 Ấp 4 - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán.
11/1/2023 9:00:00 13:30:00 Ấp 1, ấp 4 và ấp Chợ - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán.
ĐIỆN LỰC LONG THÀNH
8/1/2023 6:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần KCN Long Thành.
8/1/2023 6:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp An Lâm, một phần ấp Bưng Môn - Xã Long An.
8/1/2023 6:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần KCN Long Thành.
8/1/2023 6:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần KCN Long Thành.
8/1/2023 6:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp An Lâm, một phần ấp Bưng Môn - Xã Long An.
8/1/2023 6:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp An Lâm, một phần ấp Bưng Môn - Xã Long An; Một phần thôn 8, Cụm CN Bình Sơn - Xã Bình Sơn; Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn _ Xã Lộc An.
8/1/2023 6:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp An Lâm, một phần ấp Bưng Môn - Xã Long An; Một phần thôn 8, Cụm CN Bình Sơn - Xã Bình Sơn; Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn _ Xã Lộc An.
8/1/2023 6:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần KCN Long Thành.
10/1/2023 6:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 1, một phần ấp 2 - Xã Phước Bình; Xã Phước Thái, Xã Tân Hiệp
10/1/2023 6:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 1, một phần ấp 2 - Xã Phước Bình; Xã Phước Thái, Xã Tân Hiệp
12/1/2023 8:00:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 2 - Xã Long An; Một phần khu Cầu Xéo - Thị trấn Long Thành
10/1/2023 9:00:00 10:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 3 - Phường Tam Phước
8/1/2023 12:30:00 18:30:00 Huyện Long Thành: Một phần KCN Long Thành.
8/1/2023 12:30:00 18:30:00 Huyện Long Thành: Một phần KCN Long Thành.
8/1/2023 12:30:00 18:30:00 Huyện Long Thành: Một phần KCN Long Thành.
8/1/2023 12:30:00 18:30:00 Huyện Long Thành: Một phần KCN Long Thành.
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
7/1/2023 6:00:00 17:00:00 - Ấp 1, 2 xã Xuân Quế
8/1/2023 6:00:00 17:00:00 - Ấp 1, 2 xã Xuân Quế
9/1/2023 6:00:00 17:00:00 -- Ấp 2 xã Xuân Quế
11/1/2023 6:00:00 17:00:00 - Ấp 2 xã Xuân Quế
10/1/2023 6:30:00 11:00:00 - Ấp Tân Lập, ấp Chính Nghĩa xã Nhân Nghĩa
12/1/2023 6:30:00 11:00:00 - Khu 5 ấp Suối Râm xã Long Giao
7/1/2023 7:30:00 7:45:00 - Ấp 1, 4 xã sông Nhạn -Ấp 57 xã Xuân Quế
10/1/2023 12:00:00 12:30:00 - Ấp 1, 2 , 3, 5 và 1 phần ấp 4 Xã Xuân Tây. - Ấp Bể Bạc, Ấp Cọ Dầu 1, 2 Xã Xuân Đông. - Ấp 6, 8, 9, 11 Xã Xuân Tây, Ấp Suối Nhát Xã Xuân Đông.
10/1/2023 13:00:00 16:30:00 - Một phần Ấp Suối Cả, Ấp Hoàn Quân, Ấp Cẩm Tiên, Ấp Láng Lớn , Ấp Cẩm Sơn, Ấp Suối Sóc Xã Xuân Mỹ.
10/1/2023 13:00:00 13:10:00 - Ấp 7, 9, 10 Xã Sông Ray. - Ấp Đồng Tâm Xã Xuân Mỹ, - Ấp 10 Xã Xuân Tây. - Ấp Suối Nhát, Ấp La Hoa Xã Xuân Đông.
7/1/2023 16:15:00 16:30:00 - Ấp 1, 4 xã sông Nhạn -Ấp 57 xã Xuân Quế
10/1/2023 16:20:00 16:30:00 - Ấp 7, 9, 10 Xã Sông Ray. - Ấp Đồng Tâm Xã Xuân Mỹ, - Ấp 10 Xã Xuân Tây. - Ấp Suối Nhát, Ấp La Hoa Xã Xuân Đông.
10/1/2023 17:00:00 17:30:00 - Ấp 1, 2 , 3, 5 và 1 phần Ấp 4 Xã Xuân Tây. - Ấp Bể Bạc, Ấp Cọ Dầu 1, 2 Xã Xuân Đông. - Ấp 6, 8, 9, 11 Xã Xuân Tây, Ấp Suối Nhát Xã Xuân Đông.
ĐIỆN LỰC TRẢNG BOM
6/1/2023 7:00:00 12:00:00 Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom
6/1/2023 7:00:00 12:00:00 Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom
6/1/2023 7:00:00 12:00:00 Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom
6/1/2023 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom
6/1/2023 8:00:00 12:00:00 Một phần ấp Trung Tâm xã Thanh Bình, H. Trảng Bom
6/1/2023 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom
6/1/2023 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom
6/1/2023 8:00:00 15:00:00 Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
6/1/2023 8:00:00 12:00:00 Một phần ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom
6/1/2023 10:00:00 12:00:00 Một phần ấpTân Thành, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom
6/1/2023 10:00:00 12:00:00 Một phần ấpTân Thành, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom
6/1/2023 12:00:00 17:00:00 Một phần ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom
6/1/2023 12:00:00 14:00:00 Một phần ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom
6/1/2023 12:00:00 17:00:00 Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom
6/1/2023 12:00:00 17:00:00 Một phần ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom
6/1/2023 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Trường An, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom
ĐIỆN LỰC BIÊN HÒA 2
6/1/2023 7:30:00 17:00:00 Một Phần KP3, P. Long Bình Tân, KP7, 7A P. Long Bình
6/1/2023 7:30:00 17:00:00 Một Phần KP2, 8, 8A P. Long Bình
6/1/2023 7:30:00 17:00:00 Một Phần KP2, 8, 8A P. Long Bình
7/1/2023 7:30:00 17:00:00 Một Phần KP2 P. Long Bình Tân
9/1/2023 7:30:00 17:00:00 Một Phần KP5, 5A P. Long Bình
9/1/2023 7:30:00 17:00:00 Một Phần KP2 P. Long Bình Tân
9/1/2023 7:30:00 17:00:00 Một Phần KP5, 5A P. Long Bình
9/1/2023 7:30:00 17:00:00 Một Phần KP2 P. Long Bình Tân
10/1/2023 7:30:00 17:00:00 Một Phần KP7, 7A P. Long Bình, KP 3 P. Long Bình Tân
10/1/2023 7:30:00 17:00:00 Một Phần KP7, 7A P. Long Bình, KP 3 P. Long Bình Tân
10/1/2023 7:30:00 17:00:00 Một Phần KP5A P. Long Bình. CS Ngô Thị Thu
11/1/2023 7:30:00 17:00:00 Một Phần KP2 P. Long Bình
11/1/2023 7:30:00 11:00:00 Một Phần KP2, 2A, 8, 8A P. Long Bình
11/1/2023 7:30:00 8:00:00 Một Phần KP1, 2 P. Long Bình
12/1/2023 7:30:00 17:00:00 Một Phần KP4, 5, 5A P. Long Bình
11/1/2023 10:30:00 11:00:00 Một Phần KP1, 2 P. Long Bình
TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement