Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cao su Việt Nam báo lãi ròng gần 1.068 tỷ đồng trong quý 2

Doanh nghiệp

02/08/2022 19:37

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lãi ròng gần 1.068 tỷ đồng trong quý 2/2022, tăng 26% so cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi ròng của công ty đạt gần 2.123 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã chứng khoán: GVR) công bố kết quả kinh doanh quý 2 với tổng doanh thu 5.573 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh giá cao su thế giới quý 2/2022 thấp hơn cùng kỳ, doanh thu từ mủ cao su và sản phẩm cao su của GVR lần lượt giảm 2% và 50%, còn hơn 3.245 tỷ đồng và 442 tỷ đồng. Tuy doanh thu từ chế biến gỗ và kinh doanh điện năng lần lượt tăng 9% và 84% nhưng vẫn không thể bù đắp được phần doanh thu suy giảm từ mảng cao su. Hệ quả, doanh thu thuần của Công ty giảm nhẹ 2%, còn gần 5.559 tỷ đồng, theo VietstockFinance.

Cao su Việt Nam báo lãi ròng gần 1.068 tỷ đồng trong quý 2 - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của GVR (ĐVT: Tỷ đồng). Nguồn: VietstockFinance

Mặt khác, giá vốn của GVR không những không giảm mà còn tăng khiến lợi nhuận gộp giảm 8%, còn 1.496 tỷ đồng.

Tuy doanh thu thuần giảm nhưng nguồn thu từ hoạt động tài chính và hoạt động thanh lý của GVR lại có những tín hiệu tích cực. Cụ thể, nhờ lãi chênh lệch tỷ giá tăng từ 9 tỷ đồng lên 49 tỷ đồng, doanh thu tài chính của Công ty tăng 21%, lên 241 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt 240,6 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ nhờ lãi chênh lệch tỷ giá tăng. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng tăng lần lượt 18% và 23,6% trong chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 31% còn 397,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, GVR cũng đẩy mạnh thanh lý cây cao su, nhờ đó thu về hơn 239 tỷ đồng, giúp lợi nhuận khác tăng 15%, đạt gần 308 tỷ đồng.

Tổng kết quý 2, GVR thu về 1.199 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.068 tỷ đồng, tăng 26,3%; EPS được cải thiện từ 211 đồng lên 267 đồng. Cộng với kết quả tích cực của quý 1, lãi ròng 6 tháng đầu năm của Công ty đạt gần 2.123 tỷ đồng, tăng 35%.

Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của GVR gần như đi ngang so với đầu năm, đạt 78.749 tỷ đồng, giảm 265 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền đơn vị này đang gửi ngân hàng 12.365 tỷ đồng, đầu tư góp vốn vào các công ty liên doanh liên kết là 2.380 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 14,3% lên 3.964 tỷ đồng. Tài sản cố định là 34.031 tỷ đồng, tăng 4,5%.

Nợ vay tài chính ở mức 8.490 tỷ đồng, giảm 5,7% so với đầu năm trong đó 68% là nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 53.153 tỷ đồng, tăng 2,3% nhờ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng trong kỳ. Vốn góp chủ sở hữu là 40.000 tỷ đồng, theo Người Đồng Hành.

Nợ phải trả của Công ty giảm 5%, còn gần 25.600 tỷ đồng. Vay nợ trong đó cũng giảm nhẹ 6%, còn gần 8.500 tỷ đồng.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement