Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vinamilk báo lãi hơn 2.100 tỷ đồng trong quý 2/2022, biên lợi nhuận hồi phục

Doanh nghiệp

30/07/2022 21:00

Vinamilk vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 với doanh thu 14.930 tỷ đồng, giảm 5% và lợi nhuận sau thuế đạt 2.102 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, Mã chứng khoán: VNM) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022, cho thấy doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 14.930 tỷ đồng và 2.102 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp hợp nhất quý 2/2022 đạt 40,7%, cao hơn 0,2% so với quý 1/2022, cho thấy sự hồi phục sau 7 quý, kể từ quý 4/2020.

Tính riêng mảng nội địa, biên lợi nhuận gộp đã mở rộng 0,7% nhờ yếu tố mùa vụ khi tiêu thụ sữa trong quý hè cao hơn quý đầu năm, giá bán đã được điều chỉnh và biên lợi nhuận gộp của dòng sản phẩm sữa tươi 100% cải thiện so với cùng kỳ, là thành quả của chiến lược đầu đầu tư mạnh mẽ của Vinamilk cho hệ thống trang trại bò sữa.

Vinamilk kỳ vọng biên lợi nhuận gộp các quý tiếp theo sẽ duy trì và cải thiện nhờ giá một số nguyên vật liệu chính đầu vào đã cho thấy dấu hiệu tạo đỉnh.

Chỉ tiêu

Quý II/2022

Quý II/2021

+/- (%)

6T/2022

6T/2021

+/- (%)

Doanh thu thuần

14.930

15.716

-5,0

28.808

28.906

-0,3

Giá vốn

8.854

8.861

-0,1

17.107

16.297

5,0

Lợi nhuận gộp

6.076

6.855

-11,4

11.701

12.609

-7,2

Biên lợi nhuận gộp

40,70

43,62


40,62

43,62


Doanh thu tài chính

342

29316,766257814,6

Chi phí tài chính

135

41228,526849450,9

Lãi/lỗ liên doanh, liên kết

11-20--25-28

Chi phí bán hàng

3.3163.1864,15.9525.7723,1

Chi phí quản lý doanh nghiệp

377389-3,1746757-1,4

Lợi nhuận thuần

2.6013.510-25,95.3736.581-18,4

Lợi nhuận khác

-25-17--3366-

LNST cổ đông công ty mẹ

2.1022.835-26,34.3485.411-19,6

Kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2022 của Vinamilk (ĐVT: Tỷ đồng).

Doanh nghiệp cho biết lạm phát tăng cao dẫn đến sức tiêu thụ giảm. Tại Việt Nam, giá trị tiêu thụ toàn ngành hàng tiêu dùng nhanh giảm 2% trong 5 tháng đầu năm (theo AC Nielsen) và cạnh tranh nhiều hơn khi có nhiều công ty mới gia nhập thị trường sữa. Đây là 2 nguyên nhân khiến doanh thu nội địa quý II giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước, theo Người Đồng Hành.

Doanh thu tài chính tăng 17% lên 342 tỷ đồng, chi phí tài chính gấp 3,2 lần lên 135 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 4% lên 3.316 tỷ đồng, chi phí quản lý giảm 3% xuống 377 tỷ đồng.

Doanh thu giảm trong khi các chi phí vẫn tăng khiến cho lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm 26% xuống 2.102 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng 5 năm.

Lũy kế 6 tháng, Vinamilk ghi nhận tổng doanh thu đạt 28.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.386 tỷ đồng, lần lượt thực hiện 45,1% và 44,9% kế hoạch năm, theo VietstockFinance.

Tổng tài sản tại ngày 30/6/2022 đạt 53.842 tỷ đồng, tăng thêm gần 500 tỷ so với đầu năm. Khoản tiền và tương đương tiền tăng từ 2.348 tỷ đồng lên 4.507 tỷ đồng nhưng khoản tiền gửi giảm từ 21.025 tỷ đồng xuống 18.976 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho có diễn biến tăng nhẹ so với đầu năm.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement