--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Nguồn cung giảm, giá gas phục hồi

PHƯƠNG LÊ | 21/01/2021, 08:53

Giá gas hôm nay 21/1 phục hồi trở lại, nhờ báo cáo cho thấy tổng sản lượng nguồn cung giảm so với tuần trước.

<p>Ghi nhận l&uacute;c 8h30 s&aacute;ng 21/1/2021 (theo giờ Việt Nam)&nbsp;gi&aacute;&nbsp;gas thế giới&nbsp;tr&ecirc;n sàn Fxempire, đang&nbsp;ở mức 2,542 USD/mmBTU, tăng 0,6 % so với phi&ecirc;n li&ecirc;̀n trước.&nbsp;Phạm vi dao động trong ng&agrave;y từ 2,454 - 2,566 USD/mmBTU.</p> <p>Tương tự, đ&ocirc;́i với hợp đồng th&aacute;ng 2/2021, gi&aacute; khí đ&ocirc;́t xu&ocirc;́ng mức 2,543 USD/mmBTU, tăng 0,39% trong vòng 24 giờ qua.</p> <p>Kh&aacute;ng cự được nh&igrave;n thấy gần đường trung b&igrave;nh động 10 ng&agrave;y ở mức 2,69 USD/mmBTU.&nbsp;Hỗ trợ được nh&igrave;n thấy gần mức thấp nhất của th&aacute;ng 1 tại 2,26 USD/mmBTU.&nbsp;</p> <p>Giá khí đ&ocirc;́t tự nhi&ecirc;n đã tăng trở lại, sau báo cáo cho th&acirc;́y sản lượng ngu&ocirc;̀n cung giảm so với tu&acirc;̀n trước.</p> <p>Theo số liệu từ Cơ quan Th&ocirc;ng tin Năng lượng (EIA), tổng nguồn cung kh&iacute; tự nhi&ecirc;n trung b&igrave;nh giảm 0,8% so với tuần b&aacute;o c&aacute;o trước. Nhập khẩu r&ograve;ng trung b&igrave;nh từ Canada tăng 2% so với tuần trước.</p> <figure><img alt="giagas_20200324112230-0714.jpg" data-height="433" data-src="https://cc.1cdn.vn/2021/01/21/giagas_20200324112230-0714.jpg" data-width="650" src="https://cc.1cdn.vn/2021/01/21/giagas_20200324112230-0714.jpg" /></figure> <p>Ở thị trường trong nước, gi&aacute; gas th&aacute;ng 1/2021 hiện được b&aacute;n ở mức 377.500 đồng b&igrave;nh 12kg. Trước đ&oacute;, gi&aacute; b&aacute;n&nbsp;gas trong nước được c&aacute;c doanh nghiệp kinh doanh gas tăng 2.292&nbsp; đồng/kg (đ&atilde; VAT), tương đương 27.500 đồng b&igrave;nh 12kg.&nbsp;</p> <p>Đ&acirc;y cũng l&agrave; lần thứ 8 li&ecirc;n tiếp gi&aacute; gas được điều chỉnh tăng kể từ th&aacute;ng 6/2020. T&iacute;nh từ đầu năm đến nay, mỗi b&igrave;nh gas 12kg tăng g&acirc;̀n 40.000 đồng so với thời điểm cuối năm 2019.</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="formated style2"> <tbody> <tr bgcolor="#2d3638" class="first-tr"> <td class="xl63" colspan="5" height="27" width="355">BẢNG GI&Aacute; GAS B&Aacute;N LẺ TH&Aacute;NG 1/2021</td> </tr> <tr bgcolor="#2d3638" class="second-tr"> <td class="xl66" height="20">STT</td> <td class="xl66">T&ecirc;n h&atilde;ng</td> <td class="xl66">Loại&nbsp;</td> <td class="xl66">Gi&aacute; đề xuất (đồng)</td> <td class="xl66">Gi&aacute; b&aacute;n lẻ (đồng)</td> </tr> <tr bgcolor="#e8e8e8"> <td class="xl66" height="20">1&nbsp;</td> <td class="xl66">Saigon Petro</td> <td class="xl66">12kg -M&agrave;u x&aacute;m</td> <td class="xl66">377.500</td> <td class="xl66">362.500</td> </tr> <tr bgcolor="#e8e8e8"> <td class="xl66" height="20">2&nbsp;</td> <td class="xl66">Saigon&nbsp;Petro</td> <td class="xl66">45kg-M&agrave;u x&aacute;m</td> <td class="xl66">1.448.500</td> <td class="xl66">1.259.500</td> </tr> <tr bgcolor="#e8e8e8"> <td class="xl66" height="20">3&nbsp;</td> <td class="xl66">Gia Đ&igrave;nh</td> <td class="xl66">12kg-M&agrave;u x&aacute;m</td> <td class="xl66">377.500</td> <td class="xl66">362.500</td> </tr> <tr bgcolor="#e8e8e8"> <td class="xl66" height="20">4&nbsp;</td> <td class="xl66">Gia Đ&igrave;nh</td> <td class="xl66">12kg-M&agrave;u v&agrave;ng</td> <td class="xl66">377.500</td> <td class="xl66">362.500</td> </tr> <tr bgcolor="#e8e8e8"> <td class="xl66" height="20">5&nbsp;</td> <td class="xl66">Gia Đ&igrave;nh</td> <td class="xl66">45kg-M&agrave;u x&aacute;m</td> <td class="xl66">1.595.500</td> <td class="xl66">1.314.500</td> </tr> <tr bgcolor="#e8e8e8"> <td class="xl66" height="20">6&nbsp;</td> <td class="xl66">ELF</td> <td class="xl66">6kg-M&agrave;u đỏ</td> <td class="xl66">238.500</td> <td class="xl66">226.500</td> </tr> <tr bgcolor="#e8e8e8"> <td class="xl66" height="20">7&nbsp;</td> <td class="xl66">ELF</td> <td class="xl66">12kg-M&agrave;u đỏ</td> <td class="xl66">353.300</td> <td class="xl66">340.000</td> </tr> <tr bgcolor="#e8e8e8"> <td class="xl66" height="20">8&nbsp;</td> <td class="xl66">ELF</td> <td class="xl66">39kg-M&agrave;u đỏ</td> <td class="xl66">1.543.700</td> <td class="xl66">1.362.700</td> </tr> <tr bgcolor="#e8e8e8"> <td class="xl66" height="20">9&nbsp;</td> <td class="xl66">Petrolimex</td> <td class="xl66">12kg-X&aacute;m</td> <td class="xl66">350.500</td> <td class="xl66">332.500</td> </tr> <tr bgcolor="#e8e8e8"> <td class="xl66" height="20">10</td> <td class="xl66">Petrolimex</td> <td class="xl66">12kg-Xanh l&aacute;</td> <td class="xl66">350.500</td> <td class="xl66">332.500</td> </tr> <tr bgcolor="#e8e8e8"> <td class="xl66" height="20">11</td> <td class="xl66">Petrolimex</td> <td class="xl66">13kg-Đỏ</td> <td class="xl66">356.500</td> <td class="xl66">356.500</td> </tr> <tr bgcolor="#e8e8e8"> <td class="xl66" height="20">12</td> <td class="xl66">Pacific Petro</td> <td class="xl66">12kg-M&agrave;u xanh VT</td> <td class="xl66">327.500</td> <td class="xl66">313.500</td> </tr> <tr bgcolor="#e8e8e8"> <td class="xl66" height="20">13</td> <td class="xl66">Pacific Petro</td> <td class="xl66">12kg-M&agrave;u đỏ</td> <td class="xl66">355.000</td> <td class="xl66">341.000</td> </tr> <tr bgcolor="#e8e8e8"> <td class="xl66" height="20">14</td> <td class="xl66">Pacific Petro</td> <td class="xl66">12kg-M&agrave;u x&aacute;nh&nbsp;</td> <td class="xl66">355.000</td> <td class="xl66">341.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
--Quảng cáo---
Bài liên quan
--Quảng cáo---

(0) Bình luận
Nổi bật
Xem nhiều nhất
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguồn cung giảm, giá gas phục hồi