Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lịch cúp điện Long An từ ngày 17/6-23/6/2022

Thông tin - Dịch vụ

18/06/2022

07:53

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 17/6-23/6/2022 cập nhật mới nhất.

LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 17/6-23/6/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
20/06/2022 7:30:00 16:30:00 Đường Trần Văn Ngà, Nguyễn Văn Tịch, Lê Văn Cảng thuộc Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình - xã An Vĩnh Ngãi
17/06/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 2 - xã Mỹ Phú
17/06/2022 8:00:00 16:00:00 Khách Sạn Hoàng Gia
18/06/2022 8:00:00 11:00:00 Một phần Kp Bình Quân 2- phường 4
18/06/2022 8:00:00 11:00:00 Khu vực chợ cá Phường 2 - Kp 3- phường 2
22/06/2022 8:00:00 16:30:00 Một phần ấp 2 - xã Mỹ Phú
ĐIỆN LỰC THỦ THỪA
21/06/2022 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa
22/06/2022 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Tân Thành - huyện Thủ Thừa
18/06/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần xã Tân Thành - huyện Thủ Thừa
ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA
18/06/2022 7:00:00 18:00:00 Một phần xã Mỹ Hạnh Nam
18/06/2022 7:00:00 18:00:00 Một phần xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa Thượng, Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc
18/06/2022 7:00:00 18:00:00 Một phần xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa Thượng, Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc
18/06/2022 7:00:00 18:00:00 Một phần xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa Thượng, Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc
20/06/2022 7:00:00 11:00:00 một phần xã đức hòa đông
21/06/2022 7:00:00 11:00:00 Một phần xã Hòa Khánh Nam
22/06/2022 7:00:00 11:00:00 Một phần xã Tân Phú
22/06/2022 7:00:00 11:00:00 Một phần xã Tân Phú
17/06/2022 7:30:00 9:00:00 HKD CO VAN MONG
20/06/2022 7:30:00 9:00:00 cty hoàng phú
20/06/2022 7:30:00 10:00:00 cty shingsung việt nam
21/06/2022 7:30:00 10:00:00 Cty Tân Á Đại Thành
21/06/2022 7:30:00 9:00:00 CN Cty CP nông nghiệp Hợp Lực
22/06/2022 7:30:00 10:00:00 CS Thành Phong
22/06/2022 7:30:00 9:00:00 Cty Hòa Đạt Thành
17/06/2022 8:00:00 11:00:00 Cty TNHH SXTM Hiếu Thiện
17/06/2022 8:00:00 15:00:00 Một phàn xã Mỹ Hạnh Bắc
19/06/2022 8:00:00 15:00:00 Cty Quốc tế Lợi Bảo
19/06/2022 8:00:00 15:00:00 Cty Sammy
19/06/2022 8:00:00 15:00:00 Cty Hoàn Lệ
19/06/2022 8:00:00 15:00:00 Cty Cơ khí Việt Long An
19/06/2022 8:00:00 15:00:00 An Gia Thành
19/06/2022 8:00:00 15:00:00 Cty Vạn Thiên Phú
19/06/2022 8:00:00 15:00:00 Cty Long Minh
19/06/2022 8:00:00 15:00:00 Cty TNHH SX TM Thái Quang
20/06/2022 8:00:00 12:00:00 một phần xã đức hòa thượng
20/06/2022 8:00:00 15:00:00 một phần xã tân mỹ
21/06/2022 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Tân Mỹ
22/06/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần xã Tân Phú
17/06/2022 9:30:00 11:00:00 Ngân Hàng Á Châu
20/06/2022 9:30:00 11:00:00 cty BP Oil
21/06/2022 9:30:00 11:00:00 Cty Đức Thuận T13/6A Đường 36 mét
22/06/2022 9:30:00 11:00:00 Cty TNHH Đồng Thịnh Phát
17/06/2022 9:50:00 10:28:00
17/06/2022 9:52:00 9:53:00  
17/06/2022 10:11:00 10:26:00  
20/06/2022 10:30:00 12:00:00 cty tonhushin
21/06/2022 10:30:00 12:00:00 Cty TNHH SXTMDV Lê Nam
22/06/2022 10:30:00 12:00:00 Cty TNHH Vĩnh Thuận Phát
17/06/2022 13:00:00 14:30:00 Cty SQUARE ROOTS
17/06/2022 13:00:00 16:00:00 CN Cty CP XD Nam Nguyên
20/06/2022 13:00:00 16:00:00 cty nông gia hưng
20/06/2022 13:00:00 16:00:00 một phần xã đức hòa đông
20/06/2022 13:00:00 14:30:00 cty hoa thao
20/06/2022 13:00:00 16:00:00 một phần xã mỹ hạnh nam
21/06/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Đức Hòa Thượng
21/06/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Hòa Khánh Tây
21/06/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Hòa Khánh Tây
21/06/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần Thị trấn Đức Hòa
21/06/2022 13:00:00 14:30:00 Cty CP Bê Tông Nguyên Thịnh
21/06/2022 13:00:00 16:00:00 Cty TNHH Lan Anh Hoa Cương
22/06/2022 13:00:00 14:30:00 HKD Hồng Phúc
22/06/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Tân Phú
22/06/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Tân Phú
17/06/2022 15:00:00 16:00:00 HKD Nguyễn Hoành Nam
20/06/2022 15:00:00 16:30:00 cty lập đức
21/06/2022 15:00:00 16:30:00 CSSX Kinh doanh Minh Vân
22/06/2022 15:00:00 16:30:00 Cty Tân Toàn hưng
ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC
19/06/2022 7:00:00 17:00:00 Một phần xã Long Hậu
19/06/2022 7:00:00 7:30:00 Một phần xã Long Hậu
19/06/2022 7:00:00 7:30:00 Toàn bộ KCN Tân Kim
19/06/2022 7:00:00 7:30:00 Một phần xã Long Hậu, Phước Lại.
19/06/2022 7:00:00 17:00:00 Một phần xã Long Hậu
17/06/2022 7:30:00 11:30:00 Nr CS Thành Lợi
21/06/2022 7:30:00 11:30:00 Công Ty TNHH Thực Phẩm & Kho Lạnh PK Việt Food
22/06/2022 7:30:00 11:30:00 Công Ty TNHH T&S Long Hậu
23/06/2022 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Phước Vĩnh tây
20/06/2022 8:00:00 16:30:00 Một phần xã Long Thượng
21/06/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần xã Tân Tập
22/06/2022 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Phước Lý
23/06/2022 8:00:00 16:30:00 DNTN Vĩnh Dương
21/06/2022 13:00:00 16:30:00 CTY CPLH (NX6) - 01 - 1000KVA
22/06/2022 13:00:00 16:30:00 CTy TNHH Hoàng Sơn Fly Ash And Cement
23/06/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Long Phụng
17/06/2022 13:30:00 15:30:00 Nr Lưu Thêm
20/06/2022 14:30:00 16:30:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc.
19/06/2022 16:30:00 17:00:00 Một phần xã Long Hậu, Phước Lại.
19/06/2022 16:30:00 17:00:00 Toàn bộ KCN Tân Kim
19/06/2022 16:30:00 17:00:00 Một phần xã Long Hậu
ĐIỆN LỰC BẾN LỨC
19/06/2022 7:00:00 7:30:00 Một phần xã Tân Bửu, xã Thanh Phú, xã Mỹ Yên
19/06/2022 7:00:00 17:00:00 Một phần ấp 3 xã Tân Bửu
19/06/2022 7:00:00 7:30:00 Một phần xã Mỹ Yên
19/06/2022 7:00:00 17:00:00 Một phần xã Mỹ Yên, xã Thanh Phú, xã Tân Bửu
18/06/2022 7:30:00 16:00:00 Một phần ấp 1B xã An Thạnh
21/06/2022 7:30:00 16:00:00 Cty TNHH Phi Minh Ngọc
17/06/2022 8:00:00 10:00:00 Chi nhánh Trung Tâm Thắng Hưng
17/06/2022 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên
18/06/2022 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp Phước Tú xã Thanh Phú
18/06/2022 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Phước Tú xã Thanh Phú
22/06/2022 8:00:00 10:00:00 Công ty TNHH Cơ khí Ôtô Á Châu
18/06/2022 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp 6 xã Lương Hòa
17/06/2022 11:00:00 13:00:00 Công ty TNHH SX TM Thịnh Hanh Phát
21/06/2022 11:30:00 13:00:00 Công ty Cổ phần Sejung Vina
22/06/2022 11:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Chiếu Xạ Toàn Phát
18/06/2022 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp 4 xã Phước Lợi
18/06/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần Khu phố 2,3 Thị Trấn Bến Lức
17/06/2022 15:00:00 16:30:00 Công Ty TNHH Hòa Hảo Long An
18/06/2022 15:00:00 16:30:00 Một phần ấp Phước Tú xã Thanh Phú
22/06/2022 15:00:00 16:30:00 Công ty TNHH MTV Trần Hữu Đức
19/06/2022 16:30:00 17:00:00 Một phần xã Tân Bửu, xã Thanh Phú, xã Mỹ Yên
19/06/2022 16:30:00 17:00:00 Một phần xã Mỹ Yên
ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC
18/06/2022 8:00:00 11:30:00 Công ty TNHH SX Bánh kẹo Mỹ Ngọc
19/06/2022 8:00:00 15:00:00 Công ty CP SX & TM Shimmer
21/06/2022 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp Cầu Tam Binh, xã Mỹ Lệ
23/06/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bình Hòa, Cầu Xây xã Tân Lân
17/06/2022 9:00:00 12:00:00 Một phần ấp 4, xã Tân Ân
18/06/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1 xã Long Khê
21/06/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần Ấp 2, xã Tân Trach
17/06/2022 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Đông Nhì, Bà Nghĩa, xã Tân Chánh
22/06/2022 14:00:00 16:00:00 Một phần Ấp Nhà Trường, xã Tân Lân
ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH
18/06/2022 7:30:00 8:00:00 Một phần khu phố 1 thị trấn Tân Thạnh
17/06/2022 8:00:00 16:30:00 Trạm Tân Chánh A1 - ấp Tân Chánh A xã Nhơn Ninh
21/06/2022 8:00:00 16:00:00 TDC Kinh Ba – ấp Xóm Than xã Tân Bình
23/06/2022 8:00:00 16:30:00 Ấp 2 xã Nhơn Hòa Lập; ấp 2 xã Hậu ThạnhĐông; ấp 4, 5, 6 xã Tân Thành
18/06/2022 16:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 1 thị trấn Tân Thạnh
ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ
21/06/2022 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn
22/06/2022 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp Tân Hòa xã Đức Tân
23/06/2022 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh
23/06/2022 10:30:00 13:30:00 Một phần ấp 3 xã Tân Bình
21/06/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn
22/06/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Thạnh Lợi xã Đức Tân
23/06/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh
ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ
17/06/2022 8:00:00 11:00:00 Ấp Dinh xã MTT
22/06/2022 8:00:00 11:00:00 1 phần ấp An Hòa xã Bình Hòa Bắc
23/06/2022 8:00:00 11:00:00 1 phần ấp 2 xã MQT
17/06/2022 13:00:00 16:00:00 1 phần ấp Voi xã MTT
22/06/2022 13:00:00 16:00:00 1 phần ấp 5 MTĐ
23/06/2022 13:00:00 16:00:00 1 phần ấp 1,2 xã MTĐ
ĐIỆN LỰC VĨNH HƯNG
17/06/2022 8:30:00 11:30:00 Một phần xã Tuyên Bình
22/06/2022 8:30:00 9:00:00 Một phần ấp Xóm Mới - xã Vĩnh Trị
23/06/2022 9:00:00 16:00:00 Một phần ấp Gò Cát - xã Vĩnh Trị
22/06/2022 9:40:00 10:10:00 Một phần ấp Sậy Giăng - xã Khánh Hưng
22/06/2022 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp Sậy Giăng - xã Khánh Hưng
ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG
17/06/2022 8:30:00 9:30:00 Một phần ấp: Hưng Tân, Hà Tân, Hà Hưng, xã hưng Hà
17/06/2022 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp: Cây Me, Gò Chuối, xã Hưng Điền
17/06/2022 14:00:00 15:00:00 Một phần ấp 1 và một phần ấp 4, xã Vĩnh Châu B
ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH
21/06/2022 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Thanh Hải
21/06/2022 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Minh Dũng
21/06/2022 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Hùng
22/06/2022 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Bốn
22/06/2022 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Tấn Bửu
18/06/2022 8:00:00 9:30:00 Hộ Trường cấp 3 Nguyễn Thông
18/06/2022 8:00:00 12:20:00 Một phần xã An Lục Long
18/06/2022 8:00:00 8:20:00 Một phần xã An Lục Long
20/06/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Phú Tây A xã Thanh Phú Long
21/06/2022 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đoàn Thanh Tuấn
21/06/2022 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đặng Văn Chuẩn
21/06/2022 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Thanh Tuấn 1
22/06/2022 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Thị Trúc Phương
22/06/2022 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Thanh Lâm
17/06/2022 8:30:00 8:30:00 xã Thanh Phú Long, Thanh Vĩnh Đông, Thuận Mỹ
21/06/2022 8:50:00 9:20:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Tấn Hiệp
21/06/2022 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Mười Bốn
21/06/2022 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Thanh Thúy
22/06/2022 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trương Đình Phong
22/06/2022 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Hồng Phúc
20/06/2022 9:00:00 14:00:00 Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Trương Quang Phục
21/06/2022 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Hoàng Quốc Thắng
21/06/2022 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Thị Canh
21/06/2022 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Khắc Tuấn
22/06/2022 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Thị Dung
22/06/2022 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trương Đình Tuấn
18/06/2022 10:00:00 11:30:00 Hộ T t LBFCO NR Trường PTTH Phan Văn Đạt - tuyến 476TV-TVĐ
21/06/2022 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Đông Xuân
21/06/2022 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Xi
21/06/2022 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Thanh Tuấn
22/06/2022 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Văn Bửu
22/06/2022 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Quân
21/06/2022 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Văn Thức
21/06/2022 10:50:00 11:20:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Tấn Chung
21/06/2022 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Văn Phấn
22/06/2022 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRần Văn Mười
22/06/2022 10:50:00 11:20:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Minh Trí
21/06/2022 11:30:00 12:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thanh Ngân
21/06/2022 11:30:00 12:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Trương Minh Tùng
21/06/2022 11:30:00 12:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Hoàng Sơn
22/06/2022 11:30:00 12:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Văn Lựa
22/06/2022 11:30:00 12:00:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Thị Út Mười
18/06/2022 12:00:00 12:20:00 Một phần xã An Lục Long
21/06/2022 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đặng Văn Nhỏ
21/06/2022 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Vĩnh Phúc 1
21/06/2022 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lưu Thị Kim Liên
22/06/2022 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Bé
18/06/2022 13:30:00 16:30:00 Một phần ấp 6 xã Vĩnh Công
18/06/2022 13:30:00 16:30:00 Một phần ấp 6 xã Vĩnh Công
21/06/2022 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn San Hà
21/06/2022 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Thị Dung 1
21/06/2022 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Thổ
22/06/2022 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Thanh Sơn
21/06/2022 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Hồng Quân
21/06/2022 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Ro
21/06/2022 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Văn Chúc
22/06/2022 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Hữu Nhẩn
21/06/2022 15:00:00 15:30:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Hồng
21/06/2022 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Thanh Phương
21/06/2022 15:00:00 15:30:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTl Huỳnh Ngọc Khanh
22/06/2022 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Trong
21/06/2022 15:40:00 16:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Tấn
21/06/2022 15:40:00 16:10:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Dũng
21/06/2022 15:40:00 16:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trương Thị tiết
22/06/2022 15:40:00 16:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Văn Minh
TRUG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement

Đọc thêm

XSDLK hôm nay: Trực tiếp xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 27/9/2022

XSDLK hôm nay: Trực tiếp xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 27/9/2022

Xổ số Đắk Lắk (XSDLK 27/9/2022) quay số trực tiếp lúc 17h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

26/09/2022

XSQNA hôm nay: Trực tiếp xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 27/9/2022

XSQNA hôm nay: Trực tiếp xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 27/9/2022

Xổ số Quảng Nam (XSQNA 27/9/2022) quay số trực tiếp lúc 17h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

26/09/2022

XSBL hôm nay: Trực tiếp xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 27/9/2022

XSBL hôm nay: Trực tiếp xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 27/9/2022

Xổ số Bạc Liêu (XSBL 27/9/2022) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 27/9/2022. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Thông tin - Dịch vụ

26/09/2022

XSVT hôm nay: Trực tiếp xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 27/9/2022

XSVT hôm nay: Trực tiếp xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 27/9/2022

Xổ số Vũng Tàu (XSVT 27/9/2022) quay số trực tiếp lúc 16h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

26/09/2022

XSBT hôm nay: Trực tiếp xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 27/9/2022

XSBT hôm nay: Trực tiếp xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 27/9/2022

Xổ số Bến Tre (XSBT 27/9/2022) quay số trực tiếp lúc 16h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

26/09/2022

Vietlott hôm nay: Trực tiếp Vietlott Power 6/55 thứ Ba ngày 27/9/2022

Vietlott hôm nay: Trực tiếp Vietlott Power 6/55 thứ Ba ngày 27/9/2022

Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, thứ Ba ngày 27/9/2022.

Thông tin - Dịch vụ

26/09/2022

XSMB hôm nay: Trực tiếp xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 27/9/2022

XSMB hôm nay: Trực tiếp xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 27/9/2022

Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp xổ số miền Bắc (XSMB) hôm nay từ 18h15, hoặc xem Kết Quả Xổ Số miền Bắc hàng ngày nhanh và chính xác nhất tại đây.

Thông tin - Dịch vụ

26/09/2022

Bão Noru tăng lên cấp 11 giật cấp 14, di chuyển rất nhanh

Bão Noru tăng lên cấp 11 giật cấp 14, di chuyển rất nhanh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, Noru là một cơn bão rất mạnh, càng vào giữa biển Đông càng mạnh. Dự báo cấp bão mạnh nhất trên biển Đông khoảng cấp 12-13, giật cấp 16, thậm chí còn có thể mạnh hơn.

Nóng trong ngày

24/09/2022

XSPY hôm nay: Trực tiếp xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 26/9/2022

XSPY hôm nay: Trực tiếp xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 26/9/2022

Xổ số Phú Yên (XSPY 26/9/2022) quay số trực tiếp lúc 17h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

24/09/2022