icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 27/2-5/3/2022

Thông tin - Dịch vụ

24/02/2022

14:23

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 27/2- 5/3/2022 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.

LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 27/2-5/3/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP BIÊN HÒA
28/02/22 7:30:00 17:00:00 Mất điện một phần KP2 – P.Bửu Hòa
28/02/22 7:30:00 9:15:00 Mất điện một phần KP3 - P.Bửu Hòa
28/02/22 7:30:00 17:00:00 Mất điện một phần KP2 – P.Bửu Hòa
01/03/22 7:30:00 17:00:00 Mất điện một phần KP Bình Hóa – P.Hóa An.
01/03/22 7:30:00 17:00:00 Mất điện một phần KP Bình Hóa – P.Hóa An.
02/03/22 7:30:00 9:15:00 Mất điện một phần P. Quyết Thắng
02/03/22 7:30:00 16:30:00 Mất điện một phần KP8 – P.Tân Phong
02/03/22 8:00:00 12:00:00 một phần KP4, 7 – P.Thống Nhất
02/03/22 8:00:00 12:00:00 Mất điện một phần KP4, 7 – P.Thống Nhất
28/02/22 9:45:00 11:30:00 Mất điện một phần KP3 - P.Bửu Hòa
28/02/22 13:30:00 15:15:00 Mất điện một phần KP3,5 - P.Bửu Hòa
02/03/22 13:30:00 17:30:00 Mất điện một phần KP7 – P.Thống Nhất
02/03/22 13:30:00 17:30:00 Mất điện một phần KP1, 4, 5 – P.Thống Nhất
02/03/22 14:15:00 16:00:00 Mất điện một phần KP3, 4, 5 - P.Trung Dũng
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỊNH QUÁN
02/03/22 7:30:00 17:00:00 Ấp Hiệp Tâm 1 - TT Định Quán và Ấp 1-2 xã Phú Vinh - huyện Định Quán.
28/02/22 8:00:00 15:00:00 Ấp Ngọc Lâm 1, Thọ Lâm 3 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
28/02/22 8:00:00 10:30:00 Ấp Hiệp đồng, Hiệp Tân 2 - TT Định Quán; Ấp Hòa Đồng - Xã Ngọc Định - huyện Định Quán.
01/03/22 8:00:00 17:00:00 Ấp Hòa Thành và Hòa Trung - Xã Ngọc Định - huyện Định Quán.
02/03/22 8:00:00 10:00:00 Ấp 1 - xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú
02/03/22 10:15:00 12:15:00 Ấp 1-8 - xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú
28/02/22 10:45:00 12:30:00 Ấp Hòa Đồng - Xã Ngọc Định - huyện Định Quán.
28/02/22 13:30:00 16:00:00 Ấp Hòa Thuận - Xã Ngọc Định - huyện Định Quán.
02/03/22 13:30:00 15:30:00 Ấp 2 - xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú
27/02/22 16:30:00 16:45:00 Toàn bộ phụ tải của quý Khách Hàng. Cụm KCN Phú Cường
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH CỬU
02/03/22 7:30:00 9:30:00 Một phần ấp 1, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
27/02/22 8:00:00 10:00:00 Nhánh Thịnh Tường
27/02/22 8:00:00 10:00:00 Nhánh Pantra
28/02/22 8:00:00 9:00:00 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
01/03/22 8:00:00 9:00:00 Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
27/02/22 9:00:00 9:30:00 Một phần Cty Changshin Việt nam
28/02/22 9:15:00 10:15:00 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
01/03/22 9:15:00 10:15:00 Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
02/03/22 9:45:00 10:45:00 Một phần ấp 5, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
27/02/22 10:30:00 12:00:00 Nhánh Nguyễn Tôn Hoàng
27/02/22 10:30:00 12:30:00 Nhánh Khải Phàm
28/02/22 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
01/03/22 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
02/03/22 11:00:00 12:00:00 Một phần ấp 5, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
01/03/22 13:15:00 14:15:00 Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
02/03/22 13:15:00 15:15:00 Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
28/02/22 13:30:00 14:30:00 Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
01/03/22 14:30:00 16:30:00 Một phần ấp 2, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
28/02/22 14:45:00 15:45:00 Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
02/03/22 15:30:00 16:30:00 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỐNG NHẤT
28/02/22 7:45:00 11:45:00 Ấp Hưng Hiệp - xã Hưng Lộc
01/03/22 7:45:00 11:45:00 Ấp Dốc Mơ 3- xã Gia Tân 1
01/03/22 7:45:00 10:15:00 Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc
02/03/22 7:45:00 9:15:00 Ấp Tây Kim, Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
02/03/22 7:45:00 11:45:00 Ấp 1 -Xã Lộ 25
02/03/22 9:15:00 10:45:00 Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm
01/03/22 10:15:00 12:45:00 Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc
02/03/22 10:45:00 12:15:00 Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm
28/02/22 12:45:00 14:45:00 Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3
02/03/22 12:45:00 14:45:00 Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm
01/03/22 13:15:00 14:45:00 Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc
28/02/22 14:45:00 17:15:00 Ấp Đức Long 1, Đức Long 2- xã Gia Tân 2
02/03/22 14:45:00 17:15:00 Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm
01/03/22 15:15:00 17:15:00 Khu phố Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ LONG KHÁNH
02/03/22 7:45:00 11:00:00 Mất điện đường Hoàng Diệu khu phố 2 phường Xuân Thanh, tổ 21 ấp Bảo Vinh A phường Bảo Vinh TP Long Khánh.
02/03/22 8:00:00 11:00:00 Mất điện khu 2,3,4,5,6 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân TP Long Khánh.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TRẢNG BOM
27/02/22 7:30:00 11:30:00 Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
28/02/22 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
01/03/22 8:00:00 15:00:00 Một phần ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
28/02/22 8:30:00 13:00:00 Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom
01/03/22 8:30:00 13:00:00 Một phần ấp Quảng Đà, Đông Hòa, H. Trảng Bom
01/03/22 8:30:00 13:00:00 Một phần ấp An Bình,xã Trung Hòa, H. Trảng Bom
ĐIỆN LỰC HUYỆN LONG THÀNH
27/02/22 7:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 5, 6 - Xã An Phước; Xã Tam An
27/02/22 8:00:00 11:00:00 Phụ tải trạm (3000 3000)kVA -T1 Cty Johnson Wood
27/02/22 11:00:00 15:00:00 Phụ tải trạm 2500kVA Cty Timber 2
ĐIỆN LỰC HUYỆN XUÂN LỘC
01/03/22 6:30:00 18:00:00 06h30 - 18h00 : Xã Lang Minh và một phần xã Suối Cát (khu vực từ nga Ba Suối Cát về hướng Lang Minh)
28/02/22 7:30:00 18:00:00 07h30 - 18h00 : Xã Xuân Định (khu vực từ Ngân hàng Xuân Định về hướng Long Khánh và hướng Nam Hà)08h00 - 18h00 : Một phần xã Xuân Bắc (khu vực từ Ngã Ba Chế Biến về hướng Suối Nho)
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN PHÚ
02/03/22 7:30:00 17:00:00 Ấp Hiệp Tâm 1 - TT Định Quán và Ấp 1-2 xã Phú Vinh - huyện Định Quán.
28/02/22 8:00:00 10:30:00 Ấp Hiệp đồng, Hiệp Tân 2 - TT Định Quán; Ấp Hòa Đồng - Xã Ngọc Định - huyện Định Quán.
28/02/22 8:00:00 15:00:00 Ấp Ngọc Lâm 1, Thọ Lâm 3 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
01/03/22 8:00:00 17:00:00 Ấp Hòa Thành và Hòa Trung - Xã Ngọc Định - huyện Định Quán.
02/03/22 8:00:00 10:00:00 Ấp 1 - xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú
02/03/22 10:15:00 12:15:00 Ấp 1-8 - xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú
28/02/22 10:45:00 12:30:00 Ấp Hòa Đồng - Xã Ngọc Định - huyện Định Quán.
28/02/22 13:30:00 16:00:00 Ấp Hòa Thuận - Xã Ngọc Định - huyện Định Quán.
02/03/22 13:30:00 15:30:00 Ấp 2 - xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú
27/02/22 16:30:00 16:45:00 Toàn bộ phụ tải của quý Khách Hàng. Cụm KCN Phú Cường
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẨM MỸ
01/03/22 6:20:00 17:00:00 - Ấp 1, 2 , 3, 5 và 1 phần ấp 4 xã Xuân Tây, ấp Bể Bac, Cọ Dầu 1, 2, Ấp Láng Me, Ấp Thoại Hương xã Xuân Đông.
ĐIỆN LỰC HUYỆN NHƠN TRẠCH
27/02/22 7:00:00 17:00:00 Một phần TT Long Thành, một phần Xã Tam An
27/02/22 7:00:00 17:00:00 Một phần Khu phố Mỹ Khoan, một phần Khu phố Phước Mỹ, một phần Khu phố Phước Kiểng – Thị trấn Hiệp Phước;
27/02/22 7:00:00 17:00:00 Trường Tiểu học Phước Thiền 1
27/02/22 7:00:00 17:00:00 Một phần TT Long Thành, Một phần Xã Tam An
27/02/22 7:00:00 7:30:00 Một phần Khu phố Mỹ Khoan – Thị trấn Hiệp Phước; một phần ấp Bến Sắn – xã Phước Thiền.
27/02/22 7:30:00 13:30:00 Một phần xã Long Thọ
27/02/22 16:30:00 17:00:00 Một phần Khu phố Mỹ Khoan – Thị trấn Hiệp Phước; một phần ấp Bến Sắn – xã Phước Thiền.
Thực hiện: MAI UYÊN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Đọc thêm

KQXSKT 26/6/2022: Trực tiếp xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 26/6/2022

KQXSKT 26/6/2022: Trực tiếp xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 26/6/2022

Xổ số Kon Tum (XSKT 26/6/2022) quay số trực tiếp lúc 17h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

25/06/2022

KQXSKH 26/6/2022: Trực tiếp xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 26/6/2022

KQXSKH 26/6/2022: Trực tiếp xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 26/6/2022

Xổ số Khánh Hòa (xskh 26/6/2022) quay số trực tiếp lúc 17h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

25/06/2022

KQXSKG 26/6/2022: Trực tiếp xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 26/6/2022

KQXSKG 26/6/2022: Trực tiếp xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 26/6/2022

Xổ số Kiên Giang (XSK 26/6/2022) quay số trực tiếp lúc 16h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

25/06/2022

KQXSTG 26/6/2022: Trực tiếp xổ số Tiền Giang Chủ Nhật ngày 26/6/2022

KQXSTG 26/6/2022: Trực tiếp xổ số Tiền Giang Chủ Nhật ngày 26/6/2022

Xổ số Tiền Giang (xstg 26/6/2022) quay số trực tiếp lúc 16h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

25/06/2022

KQXSDL 26/6/2022: Trực tiếp xổ số Đà Lạt Chủ Nhật ngày 26/6/2022

KQXSDL 26/6/2022: Trực tiếp xổ số Đà Lạt Chủ Nhật ngày 26/6/2022

Xổ số Đà Lạt (xsdl 26/6/2022) quay số trực tiếp lúc 16h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

25/06/2022

Xổ số Vietlott 26/6/2022 - Trực tiếp Vietlott Mega 6/45 chủ Nhật ngày 26/6/2022

Xổ số Vietlott 26/6/2022 - Trực tiếp Vietlott Mega 6/45 chủ Nhật ngày 26/6/2022

Xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, chủ Nhật ngày 26/6/2022, quay số mở thưởng lúc 18h, bạn đọc có thể theo dõi trực tại đây:

Thông tin - Dịch vụ

25/06/2022

KQXSMB 26/6/2022: Trực tiếp xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 26/6/2022.

KQXSMB 26/6/2022: Trực tiếp xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 26/6/2022.

Xổ số miền Bắc ngày 26/6/2022 (XSMB 26/6/2022) bắt đầu quay thưởng lúc 18h15. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Thông tin - Dịch vụ

25/06/2022

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 25/6-1/7/2022

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 25/6-1/7/2022

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 25/6-1/7/2022 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa.

Thông tin - Dịch vụ

25/06/2022

Lịch cúp điện Long An từ ngày 25/6-1/7/2022

Lịch cúp điện Long An từ ngày 25/6-1/7/2022

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 25/6-1/7/2022 cập nhật mới nhất.

Thông tin - Dịch vụ

25/06/2022