Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Công ty do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị dính nhiều sai phạm

Kết luận của Thanh tra Chính phủ tại ACV đã chỉ ra, SASCO có nhiều vi phạm trong quản lý sử dụng vốn và tài sản.

Doanh nghiệp

09/01/2018