Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hậu 'lùm xùm', bảo hiểm nhân thọ sụt giảm doanh thu

Doanh nghiệp

21/07/2023 10:15

5 tháng đầu năm 2023, số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khai thác mới đạt 860.740 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ cũng sụt giảm gần 6%.

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 91.535 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 28.741 tỷ đồng, tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ 2022.

Còn doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 62.794 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 55,6%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 15,9%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 15,9%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,9%.

Hậu 'lùm xùm', bảo hiểm nhân thọ sụt giảm doanh thu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,73%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,3%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,8%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,04%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,42%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0004%, theo Nguoiquansat.vn.

Số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khai thác mới đạt 860.740 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về trả tiền bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả ước đạt 22.091 tỷ đồng, tăng 41,9% với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm, theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lên tới 60,5% và giảm 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 43,9%, giảm 21,9%; bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 16,7%, giảm 47,5%, theo Dân trí.

Ngoài ra, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 31,2%, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 0,8%, giảm 49,8%.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 7,5%, giảm 36,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 6,6%; hưu trí chiếm tỷ trọng 0,06%; trọn đời chiếm tỷ trọng 0,84%.

Hiệp hội bảo hiểm cho biết, số lượng hợp đồng có hiệu lực tại thời điểm 31/5 là hơn 13,5 triệu hợp đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được chiếm tỷ trọng cao nhất gồm bảo hiểm liên kết chung (51,8%), bảo hiểm hỗn hợp (23,2%).

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 12.867 tỷ đồng, giảm 34,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của Prudential là 2.188 tỷ đồng, Manulife là 1.668 tỷ đồng, Dai-ichi Life là 1.660 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 1.630 tỷ đồng và AIA là 1.032 tỷ đồng.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement