--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Đồng USD trượt giá trong ngày nhậm chức của ông Biden

HOÀNG GIA | 21/01/2021, 08:41

Tỷ giá ngoại tệ phiên 21/1 ghi nhận USD trượt giá so với hầu hết đồng tiền khác trong bối cảnh giới đầu tư lạc quan về một gói kích lớn sẽ được triển khai bởi chính quyền Tổng thống Joe Biden.

<p>Đầu phi&ecirc;n giao dịch ng&agrave;y 21/1 (giờ Việt Nam), chỉ&nbsp;số US Dollar Index (DXY) đang ở mức 90,433 điểm.</p> <p>Tỷ gi&aacute; euro so với USD giảm 0,15% xuống 1,2116 USD/EUR. Tỷ gi&aacute; đồng bảng Anh so với USD tăng 0,22% l&ecirc;n 1,3671 USD/GBP.&nbsp;<a class="link-inline-content" data-rel="follow" href="https://vietnambiz.vn/ty-gia-usd.html" title="Tỷ giá USD">Tỷ gi&aacute; USD</a>&nbsp;so với yen Nhật giảm 0,33% xuống 103,55 JPY/USD.</p> <p>Theo<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Reuters, đồng USD trượt gi&aacute; so với hầu hết đồng tiền kh&aacute;c.&nbsp;Trong đ&oacute;, USD đ&atilde; giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm so với đồng đ&ocirc; la Canada v&agrave; đồng bảng Anh, chạm đ&aacute;y hai tuần so với đồng yen Nhật.</p> <p>Đồng bạc xanh giảm khi thị trường lạc quan về một g&oacute;i k&iacute;ch lớn sẽ được triển khai bởi ch&iacute;nh quyền Tổng thống Joe Biden c&oacute; khả năng th&uacute;c đẩy sự phục hồi kinh tế Mỹ.</p> <p>Trong ng&agrave;y 20/1, &ocirc;ng Joe Biden đ&atilde; ch&iacute;nh thức tuy&ecirc;n thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Mỹ v&agrave; cam kết sẽ chấm dứt &quot;cuộc chiến thiếu văn minh&quot; tại một nước Mỹ đang bị chia rẽ s&acirc;u sắc, nền kinh tế bị t&agrave;n ph&aacute; bởi đại dịch COVID-19.</p> <p>Ch&iacute;nh phủ mới dự kiến tr&igrave;nh Quốc hội th&ocirc;ng qua một kế hoạch k&iacute;ch th&iacute;ch t&agrave;i ch&iacute;nh trị gi&aacute; gần 2.000 tỷ USD.</p> <figure><img alt="dollar-scheine-120-000-us-dollar-gingen-auf-das-falsche-konto-ein-symbolbild-.jpg" data-height="900" data-src="https://cc.1cdn.vn/2021/01/21/dollar-scheine-120-000-us-dollar-gingen-auf-das-falsche-konto-ein-symbolbild-.jpg" data-width="1200" src="https://cc.1cdn.vn/2021/01/21/dollar-scheine-120-000-us-dollar-gingen-auf-das-falsche-konto-ein-symbolbild-.jpg" /></figure> <p>Tại thị trường trong nước, tỷ&nbsp;gi&aacute; trung t&acirc;m được Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước ni&ecirc;m yết ở mức 23.144 VND/USD, giảm 8 đồng so với phi&ecirc;n trước.&nbsp;</p> <p>Vietcombank ni&ecirc;m yết mức USD&nbsp;ở mức 22.955 đồng (mua v&agrave;o) v&agrave; 23.165 đồng (b&aacute;n ra), tăng th&ecirc;m 5 đồng so với phi&ecirc;n trước.</p> <p>Vietinbank ni&ecirc;m yết gi&aacute; USD ở mức 22.928&ndash; 23.171 đồng (mua v&agrave;o - b&aacute;n ra), đồng loạt tăng 3 đồng so với phi&ecirc;n h&ocirc;m qua.</p> <p>Techcombank ni&ecirc;m yết&nbsp;tỷ gi&aacute; USD&nbsp;ở mức 22.940 đồng - 23.165 đồng (mua v&agrave;o - b&aacute;n ra), đồng loạt giảm 1 đồng so với phi&ecirc;n trước.</p> <p>Gi&aacute; 1 USD đổi sang VND tại BIDV được ni&ecirc;m yết ở mức 22.970&nbsp;đồng (mua v&agrave;o) - 23.170&nbsp;đồng (b&aacute;n ra). Gi&aacute; tại Eximbank được ni&ecirc;m yết ở mức 22.970 - 23.160 đồng (mua v&agrave;o - b&aacute;n ra).</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468"> <tbody> <tr height="33"> <td class="xl64" height="33" width="120">Ng&acirc;n h&agrave;ng</td> <td class="xl64" width="87">Mua<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>tiền mặt</td> <td class="xl64" width="87">Mua<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>chuyển khoản</td> <td class="xl64" width="87">B&aacute;n<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>tiền mặt</td> <td class="xl64" width="87">B&aacute;n<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>chuyển khoản</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/abbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP An Bình">ABBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="23000" width="87">23.000</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl68" data-int="23150" width="87">23.150</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/acb/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Á Châu">ACB</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl68" data-int="23150" width="87">23.150</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/agribank/" title="Tỷ giá ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam">Agribank</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/baovietbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Bảo Việt - BAOVIET Bank">Bảo Việt</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> <td class="xl68" data-int="23150" width="87">23.150</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/bidv/" title="Tỷ giá ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam">BIDV</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="23170" width="87">23.170</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/cbbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam">CBBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22960" width="87">22.960</td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/dongabank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Đông Á - DongA Bank">Đ&ocirc;ng &Aacute;</a></td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl68" data-int="23150" width="87">23.150</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/eximbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam">Eximbank</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/gpbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu">GPBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/hdbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP. Hồ Chí Minh">HDBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/hlbank/" title="Tỷ giá ngân hàng Hong Leong Việt Nam">Hong Leong</a></td> <td class="xl67" data-int="22960" width="87">22.960</td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/hsbc/" title="Tỷ giá ngân hàng HSBC Việt Nam">HSBC</a></td> <td class="xl67" data-int="22985" width="87">22.985</td> <td class="xl67" data-int="22985" width="87">22.985</td> <td class="xl67" data-int="23165" width="87">23.165</td> <td class="xl67" data-int="23165" width="87">23.165</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/indovinabank/" title="Tỷ giá ngân hàng TNHH Indovina">Indovina</a></td> <td class="xl69" data-int="22995" width="87">22.995</td> <td class="xl67" data-int="23005" width="87">23.005</td> <td class="xl68" data-int="23105" width="87">23.105</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/kienlongbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Kiên Long">Ki&ecirc;n Long</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/lienvietpostbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt">Li&ecirc;n Việt</a></td> <td class="xl67" data-int="22988" width="87">22.988</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/maritimebank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam">MSB</a></td> <td class="xl67" data-int="22985" width="87">22.985</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> <td class="xl67" data-int="23170" width="87">23.170</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/mbbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Quân Đội">MB</a></td> <td class="xl67" data-int="22965" width="87">22.965</td> <td class="xl67" data-int="22975" width="87">22.975</td> <td class="xl67" data-int="23175" width="87">23.175</td> <td class="xl69" data-int="23175" width="87">23.175</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/namabank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Nam Á">Nam &Aacute;</a></td> <td class="xl67" data-int="22930" width="87">22.930</td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/ncb/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Quốc Dân">NCB</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="23170" width="87">23.170</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/ocb/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Phương Đông">OCB</a></td> <td class="xl67" data-int="22972" width="87">22.972</td> <td class="xl67" data-int="22992" width="87">22.992</td> <td class="xl67" data-int="23177" width="87">23.177</td> <td class="xl67" data-int="23157" width="87">23.157</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/oceanbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương">OceanBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22988" width="87">22.988</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/pgbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex">PGBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22940" width="87">22.940</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/publicbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam">PublicBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22945" width="87">22.945</td> <td class="xl67" data-int="22975" width="87">22.975</td> <td class="xl67" data-int="23165" width="87">23.165</td> <td class="xl67" data-int="23165" width="87">23.165</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/pvcombank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam">PVcomBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl68" data-int="22950" width="87">22.950</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/sacombank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín">Sacombank</a></td> <td class="xl67" data-int="22976" width="87">22.976</td> <td class="xl69" data-int="23016" width="87">23.016</td> <td class="xl67" data-int="23188" width="87">23.188</td> <td class="xl67" data-int="23158" width="87">23.158</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/saigonbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương">Saigonbank</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/scb/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Sài Gòn">SCB</a></td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl69" data-int="23260" width="87">23.260</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/seabank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Đông Nam Á">SeABank</a></td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/shbbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội">SHB</a></td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/techcombank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam">Techcombank</a></td> <td class="xl67" data-int="22940" width="87">22.940</td> <td class="xl67" data-int="22960" width="87">22.960</td> <td class="xl67" data-int="23165" width="87">23.165</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/tpbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Tiên Phong">TPB</a></td> <td class="xl67" data-int="22930" width="87">22.930</td> <td class="xl67" data-int="22968" width="87">22.968</td> <td class="xl67" data-int="23158" width="87">23.158</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/uob/" title="Tỷ giá ngân hàng UOB Việt Nam">UOB</a></td> <td class="xl68" data-int="22910" width="87">22.910</td> <td class="xl67" data-int="22960" width="87">22.960</td> <td class="xl67" data-int="23180" width="87">23.180</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/vib/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam">VIB</a></td> <td class="xl67" data-int="22960" width="87">22.960</td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/vietabank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Việt Á">VietABank</a></td> <td class="xl67" data-int="22965" width="87">22.965</td> <td class="xl67" data-int="22995" width="87">22.995</td> <td class="xl67" data-int="23145" width="87">23.145</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/vietbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín">VietBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/vietcapitalbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Bản Việt">VietCapitalBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22960" width="87">22.960</td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/vietcombank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam">Vietcombank</a></td> <td class="xl67" data-int="22955" width="87">22.955</td> <td class="xl67" data-int="22985" width="87">22.985</td> <td class="xl67" data-int="23165" width="87">23.165</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/vietinbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam">VietinBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22928" width="87">22.928</td> <td class="xl67" data-int="22971" width="87">22.971</td> <td class="xl67" data-int="23171" width="87">23.171</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/vpbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng">VPBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22960" width="87">22.960</td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/vrbank/" title="Tỷ giá ngân hàng Liên doanh Việt - Nga">VRB</a></td> <td class="xl67" data-int="22960" width="87">22.960</td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="23165" width="87">23.165</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table>
--Quảng cáo---
Bài liên quan
Tập đoàn Enterprize Energy triển khai dự án điện gió trị giá gần 12 tỷ USD tại Bình Thuận
Ngày 25/2, Enterprize Energy (Anh) cho biết, tập đoàn này đang tiến hành khảo sát ngoài khơi tỉnh Bình Thuận để triển khai dự án điện gió có tên là Thăng Long.
--Quảng cáo---

(0) Bình luận
Nổi bật
Xem nhiều nhất
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng USD trượt giá trong ngày nhậm chức của ông Biden