Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đồng USD trượt giá trong ngày nhậm chức của ông Biden

Vàng - Ngoại tệ

21/01/2021

08:41

Tỷ giá ngoại tệ phiên 21/1 ghi nhận USD trượt giá so với hầu hết đồng tiền khác trong bối cảnh giới đầu tư lạc quan về một gói kích lớn sẽ được triển khai bởi chính quyền Tổng thống Joe Biden.

<p>Đầu phi&ecirc;n giao dịch ng&agrave;y 21/1 (giờ Việt Nam), chỉ&nbsp;số US Dollar Index (DXY) đang ở mức 90,433 điểm.</p> <p>Tỷ gi&aacute; euro so với USD giảm 0,15% xuống 1,2116 USD/EUR. Tỷ gi&aacute; đồng bảng Anh so với USD tăng 0,22% l&ecirc;n 1,3671 USD/GBP.&nbsp;<a class="link-inline-content" data-rel="follow" href="https://vietnambiz.vn/ty-gia-usd.html" title="Tỷ giá USD">Tỷ gi&aacute; USD</a>&nbsp;so với yen Nhật giảm 0,33% xuống 103,55 JPY/USD.</p> <p>Theo<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Reuters, đồng USD trượt gi&aacute; so với hầu hết đồng tiền kh&aacute;c.&nbsp;Trong đ&oacute;, USD đ&atilde; giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm so với đồng đ&ocirc; la Canada v&agrave; đồng bảng Anh, chạm đ&aacute;y hai tuần so với đồng yen Nhật.</p> <p>Đồng bạc xanh giảm khi thị trường lạc quan về một g&oacute;i k&iacute;ch lớn sẽ được triển khai bởi ch&iacute;nh quyền Tổng thống Joe Biden c&oacute; khả năng th&uacute;c đẩy sự phục hồi kinh tế Mỹ.</p> <p>Trong ng&agrave;y 20/1, &ocirc;ng Joe Biden đ&atilde; ch&iacute;nh thức tuy&ecirc;n thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Mỹ v&agrave; cam kết sẽ chấm dứt &quot;cuộc chiến thiếu văn minh&quot; tại một nước Mỹ đang bị chia rẽ s&acirc;u sắc, nền kinh tế bị t&agrave;n ph&aacute; bởi đại dịch COVID-19.</p> <p>Ch&iacute;nh phủ mới dự kiến tr&igrave;nh Quốc hội th&ocirc;ng qua một kế hoạch k&iacute;ch th&iacute;ch t&agrave;i ch&iacute;nh trị gi&aacute; gần 2.000 tỷ USD.</p> <figure><img alt="dollar-scheine-120-000-us-dollar-gingen-auf-das-falsche-konto-ein-symbolbild-.jpg" data-height="900" data-src="https://cc.1cdn.vn/2021/01/21/dollar-scheine-120-000-us-dollar-gingen-auf-das-falsche-konto-ein-symbolbild-.jpg" data-width="1200" src="https://cc.1cdn.vn/2021/01/21/dollar-scheine-120-000-us-dollar-gingen-auf-das-falsche-konto-ein-symbolbild-.jpg" /></figure> <p>Tại thị trường trong nước, tỷ&nbsp;gi&aacute; trung t&acirc;m được Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước ni&ecirc;m yết ở mức 23.144 VND/USD, giảm 8 đồng so với phi&ecirc;n trước.&nbsp;</p> <p>Vietcombank ni&ecirc;m yết mức USD&nbsp;ở mức 22.955 đồng (mua v&agrave;o) v&agrave; 23.165 đồng (b&aacute;n ra), tăng th&ecirc;m 5 đồng so với phi&ecirc;n trước.</p> <p>Vietinbank ni&ecirc;m yết gi&aacute; USD ở mức 22.928&ndash; 23.171 đồng (mua v&agrave;o - b&aacute;n ra), đồng loạt tăng 3 đồng so với phi&ecirc;n h&ocirc;m qua.</p> <p>Techcombank ni&ecirc;m yết&nbsp;tỷ gi&aacute; USD&nbsp;ở mức 22.940 đồng - 23.165 đồng (mua v&agrave;o - b&aacute;n ra), đồng loạt giảm 1 đồng so với phi&ecirc;n trước.</p> <p>Gi&aacute; 1 USD đổi sang VND tại BIDV được ni&ecirc;m yết ở mức 22.970&nbsp;đồng (mua v&agrave;o) - 23.170&nbsp;đồng (b&aacute;n ra). Gi&aacute; tại Eximbank được ni&ecirc;m yết ở mức 22.970 - 23.160 đồng (mua v&agrave;o - b&aacute;n ra).</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468"> <tbody> <tr height="33"> <td class="xl64" height="33" width="120">Ng&acirc;n h&agrave;ng</td> <td class="xl64" width="87">Mua<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>tiền mặt</td> <td class="xl64" width="87">Mua<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>chuyển khoản</td> <td class="xl64" width="87">B&aacute;n<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>tiền mặt</td> <td class="xl64" width="87">B&aacute;n<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>chuyển khoản</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/abbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP An Bình">ABBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="23000" width="87">23.000</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl68" data-int="23150" width="87">23.150</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/acb/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Á Châu">ACB</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl68" data-int="23150" width="87">23.150</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/agribank/" title="Tỷ giá ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam">Agribank</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/baovietbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Bảo Việt - BAOVIET Bank">Bảo Việt</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> <td class="xl68" data-int="23150" width="87">23.150</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/bidv/" title="Tỷ giá ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam">BIDV</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="23170" width="87">23.170</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/cbbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam">CBBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22960" width="87">22.960</td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/dongabank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Đông Á - DongA Bank">Đ&ocirc;ng &Aacute;</a></td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl68" data-int="23150" width="87">23.150</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/eximbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam">Eximbank</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/gpbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu">GPBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/hdbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP. Hồ Chí Minh">HDBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/hlbank/" title="Tỷ giá ngân hàng Hong Leong Việt Nam">Hong Leong</a></td> <td class="xl67" data-int="22960" width="87">22.960</td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/hsbc/" title="Tỷ giá ngân hàng HSBC Việt Nam">HSBC</a></td> <td class="xl67" data-int="22985" width="87">22.985</td> <td class="xl67" data-int="22985" width="87">22.985</td> <td class="xl67" data-int="23165" width="87">23.165</td> <td class="xl67" data-int="23165" width="87">23.165</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/indovinabank/" title="Tỷ giá ngân hàng TNHH Indovina">Indovina</a></td> <td class="xl69" data-int="22995" width="87">22.995</td> <td class="xl67" data-int="23005" width="87">23.005</td> <td class="xl68" data-int="23105" width="87">23.105</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/kienlongbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Kiên Long">Ki&ecirc;n Long</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/lienvietpostbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt">Li&ecirc;n Việt</a></td> <td class="xl67" data-int="22988" width="87">22.988</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/maritimebank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam">MSB</a></td> <td class="xl67" data-int="22985" width="87">22.985</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> <td class="xl67" data-int="23170" width="87">23.170</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/mbbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Quân Đội">MB</a></td> <td class="xl67" data-int="22965" width="87">22.965</td> <td class="xl67" data-int="22975" width="87">22.975</td> <td class="xl67" data-int="23175" width="87">23.175</td> <td class="xl69" data-int="23175" width="87">23.175</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/namabank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Nam Á">Nam &Aacute;</a></td> <td class="xl67" data-int="22930" width="87">22.930</td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/ncb/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Quốc Dân">NCB</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="23170" width="87">23.170</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/ocb/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Phương Đông">OCB</a></td> <td class="xl67" data-int="22972" width="87">22.972</td> <td class="xl67" data-int="22992" width="87">22.992</td> <td class="xl67" data-int="23177" width="87">23.177</td> <td class="xl67" data-int="23157" width="87">23.157</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/oceanbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương">OceanBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22988" width="87">22.988</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/pgbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex">PGBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22940" width="87">22.940</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/publicbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam">PublicBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22945" width="87">22.945</td> <td class="xl67" data-int="22975" width="87">22.975</td> <td class="xl67" data-int="23165" width="87">23.165</td> <td class="xl67" data-int="23165" width="87">23.165</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/pvcombank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam">PVcomBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl68" data-int="22950" width="87">22.950</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/sacombank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín">Sacombank</a></td> <td class="xl67" data-int="22976" width="87">22.976</td> <td class="xl69" data-int="23016" width="87">23.016</td> <td class="xl67" data-int="23188" width="87">23.188</td> <td class="xl67" data-int="23158" width="87">23.158</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/saigonbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương">Saigonbank</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/scb/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Sài Gòn">SCB</a></td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl69" data-int="23260" width="87">23.260</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/seabank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Đông Nam Á">SeABank</a></td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/shbbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội">SHB</a></td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="23150" width="87">23.150</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/techcombank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam">Techcombank</a></td> <td class="xl67" data-int="22940" width="87">22.940</td> <td class="xl67" data-int="22960" width="87">22.960</td> <td class="xl67" data-int="23165" width="87">23.165</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/tpbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Tiên Phong">TPB</a></td> <td class="xl67" data-int="22930" width="87">22.930</td> <td class="xl67" data-int="22968" width="87">22.968</td> <td class="xl67" data-int="23158" width="87">23.158</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/uob/" title="Tỷ giá ngân hàng UOB Việt Nam">UOB</a></td> <td class="xl68" data-int="22910" width="87">22.910</td> <td class="xl67" data-int="22960" width="87">22.960</td> <td class="xl67" data-int="23180" width="87">23.180</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/vib/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam">VIB</a></td> <td class="xl67" data-int="22960" width="87">22.960</td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/vietabank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Việt Á">VietABank</a></td> <td class="xl67" data-int="22965" width="87">22.965</td> <td class="xl67" data-int="22995" width="87">22.995</td> <td class="xl67" data-int="23145" width="87">23.145</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/vietbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín">VietBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="22990" width="87">22.990</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/vietcapitalbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Bản Việt">VietCapitalBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22960" width="87">22.960</td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/vietcombank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam">Vietcombank</a></td> <td class="xl67" data-int="22955" width="87">22.955</td> <td class="xl67" data-int="22985" width="87">22.985</td> <td class="xl67" data-int="23165" width="87">23.165</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/vietinbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam">VietinBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22928" width="87">22.928</td> <td class="xl67" data-int="22971" width="87">22.971</td> <td class="xl67" data-int="23171" width="87">23.171</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/vpbank/" title="Tỷ giá ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng">VPBank</a></td> <td class="xl67" data-int="22960" width="87">22.960</td> <td class="xl67" data-int="22980" width="87">22.980</td> <td class="xl67" data-int="23160" width="87">23.160</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td class="xl66" height="21" width="120"><a href="https://webgia.com/ty-gia/vrbank/" title="Tỷ giá ngân hàng Liên doanh Việt - Nga">VRB</a></td> <td class="xl67" data-int="22960" width="87">22.960</td> <td class="xl67" data-int="22970" width="87">22.970</td> <td class="xl67" data-int="23165" width="87">23.165</td> <td class="xl67" data-int="NaN" width="87">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table>
HOÀNG GIA
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng thế giới phục hồi nhẹ

Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng thế giới phục hồi nhẹ

Giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 1.638 USD/ounce vào rạng sáng 28/9, tăng 1% so với phiên trước.

Vàng - Ngoại tệ

28/09/2022

Giá USD hôm nay 28/9: USD hạ nhiệt sau chuỗi tăng mạnh

Giá USD hôm nay 28/9: USD hạ nhiệt sau chuỗi tăng mạnh

Chỉ số USD giao dịch ở mức 113,6 USD vào rạng sáng 28/9, giảm 0,4% so với phiên trước.

Vàng - Ngoại tệ

28/09/2022

Giá vàng hôm nay 27/9: Vẫn chưa thể ngóc đầu lên nổi vì sức ép lớn từ USD

Giá vàng hôm nay 27/9: Vẫn chưa thể ngóc đầu lên nổi vì sức ép lớn từ USD

Giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 1.644 USD/ounce vào rạng sáng 27/9, tăng nhẹ so với phiên trước.

Vàng - Ngoại tệ

27/09/2022

Giá USD hôm nay 27/9: Duy trì đà tăng mạnh, GBP lao dốc

Giá USD hôm nay 27/9: Duy trì đà tăng mạnh, GBP lao dốc

Chỉ số USD giao dịch trên mức 113 USD vào rạng sáng 27/9, tăng 0,5% so với phiên trước.

Vàng - Ngoại tệ

27/09/2022

Giá vàng hôm nay 26/9: Có khả năng giảm xuống dưới 1.600 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 26/9: Có khả năng giảm xuống dưới 1.600 USD/ounce

Giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 1.643 USD/ounce vào rạng sáng 26/9. Đây là mức thấp nhất gần 2,5 năm, tuy nhiên các chuyên gia dự báo vàng sẽ còn ảm đạm trong thời gian tới.

Vàng - Ngoại tệ

26/09/2022

Giá USD hôm nay 26/9: Đà tăng chưa dừng lại, trong khi Euro, GBP ngày càng suy yếu

Giá USD hôm nay 26/9: Đà tăng chưa dừng lại, trong khi Euro, GBP ngày càng suy yếu

Chỉ số USD giao dịch quanh mức 113 USD vào rạng sáng 26/9. Tuy nhiên, đây chưa phải là mức cao nhất của chỉ số USD, khi đà tăng vẫn còn diễn ra.

Vàng - Ngoại tệ

26/09/2022

Chuyên gia dự báo giá vàng tiếp tục suy yếu trong tuần tới

Chuyên gia dự báo giá vàng tiếp tục suy yếu trong tuần tới

Các chuyên gia dự báo giá vàng tuần tới chưa thể phục hồi trước các chính sách tiền tệ mạnh tay của Mỹ khiến nguy cơ suy thoái kinh tế tiếp tục gia tăng.

Vàng - Ngoại tệ

24/09/2022

Giá vàng hôm nay 24/9: Về mức thấp nhất gần 2,5 năm

Giá vàng hôm nay 24/9: Về mức thấp nhất gần 2,5 năm

Giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 1.647 USD/ounce vào rạng sáng 24/9, giảm 1,4% so với phiên trước.

Vàng - Ngoại tệ

24/09/2022

Giá USD hôm nay 24/9: Tiếp tục lập đỉnh

Giá USD hôm nay 24/9: Tiếp tục lập đỉnh

Chỉ số USD giao dịch ở mức 112,4 USD vào rạng sáng 24/9, tăng 1,3% so với phiên trước.

Vàng - Ngoại tệ

24/09/2022