Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2022

Bộ Ngoại giao có thêm nhiệm vụ mới, bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức nhiều ngành, hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2022.

Chính sách - Hạ tầng

30/11/2022