Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chính phủ trình Trung ương, Quốc hội chính sách tiền lương mới từ 1/7/2024

Chính sách - Hạ tầng

03/10/2023 19:30

Theo báo cáo, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 kể từ ngày 1/7/2024.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo của Chính phủ về công tác quản lý cán bộ, công chức gửi các đại biểu Quốc hội. Trong đó, có nội dung thực hiện chế độ tiền lương và chế độ, chính sách khác.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện thường xuyên, đúng thẩm quyền theo phân cấp hiện hành, bảo đảm đúng quy định của Nhà nước. Chế độ thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức được thực hiện đúng theo quy định.

Thực hiện Nghị quyết số 27/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 107/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết này.

Chính phủ trình Trung ương, Quốc hội chính sách tiền lương mới từ 1/7/2024 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng 6 nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo chức vụ, chức danh, vị trí việc làm, gắn với lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và các giải pháp tài chính tạo nguồn cho cải cách tiền lương.

Tuy nhiên, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết từ năm 2020 đến nay, do tác động bất lợi của nhiều yếu tố, đặc biệt là đại dịch COVID-19 làm cho nền kinh tế và ngân sách Nhà nước gặp nhiều khó khăn nên tại Hội nghị Trung ương 13 khóa XII (tháng 10/2020) và Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (tháng 10/2021) đã xem xét, quyết định lùi thời điểm thực hiện chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, thực hiện Nghị quyết số 69/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, từ ngày 1/7/2023 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng (tăng 20,8%) để giảm bớt khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; đồng thời, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công theo mức lương cơ sở cho phù hợp. Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 kể từ 1/7/2024.

Báo cáo của Bộ Nội vụ cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý cán bộ, công chức, trong đó có nguyên nhân chủ quan là tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức còn thấp, chưa thực sự tạo động lực, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức tâm huyết, toàn tâm, toàn ý, cống hiến trong quá trình thực thi công vụ, theo VTC News.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức còn thấp, chưa thực sự tạo động lực, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức tâm huyết, toàn tâm, toàn ý, cống hiến trong quá trình thực thi công vụ.

Vẫn theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trên cơ sở quán triệt yêu cầu "Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, coi đây là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương", Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020 quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức để làm căn cứ xác định vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức.

Nghị định số 62 được tiếp cận theo phương pháp mới khoa học và phù hợp với thông lệ quốc tế, như các bộ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm theo ngành, lĩnh vực quản lý để các Bộ, ngành khác và địa phương thống nhất áp dụng.

Về danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức có 861 vị trí. Trong đó, nhóm lãnh đạo, quản lý có137 vị trí, nhóm công chức nghiệp vụ chuyên ngành 665 vị trí, nhóm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung 37 vị trí, nhóm hỗ trợ, phục vụ 22 vị trí.

Về danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã có 17 vị trí. Trong đó, cán bộ chuyên trách có 11 vị trí, công chức cấp xã có 6 vị trí. Đến nay có 16/20 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành Thông tư về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Các thông tư còn lại sẽ được các bộ tập trung rà soát, chỉnh lý và ban hành trong thời gian tới. Trong quý 4/2023, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phê duyệt vị trí việc làm công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý làm cơ sở để từng bước cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

Đồng thời, đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo, quy hoạch cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, đặc biệt là hướng tới trả lương theo vị trí việc làm.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement