Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bãi bỏ thủ tục cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe từ năm 2024

Thông tin - Dịch vụ

16/02/2024 11:48

Ngày 6/2/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 295/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 32/2023/TT-BYT hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Theo đó, thủ tục cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe là 1 trong 12 thủ tục nằm trong danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ theo Quyết định 295/QĐ-BYT năm 2024.

Cụ thể, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ từ ngày 1/1/2024 bao gồm:

1. Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I

2. Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại Phụ lục II

Bãi bỏ thủ tục cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe từ năm 2024- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

3. Khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm trên tàu biển Việt Nam

4. Cấp Giấy khám sức khỏe cho người lái xe

5. Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô

6. Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

7. Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

8. Cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

9. Khám sức khỏe định kỳ

10. Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ, ngành khác

11. Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

12. Thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định 295/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Và bãi bỏ các Quyết định sau:

- Quyết định 889/QĐ-BYT ngày 17/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

- Quyết định 4759/QĐ-BYT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

- Quyết định 2510/QĐ-BYT ngày 17/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

- Quyết định 5921/QĐ-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

- Quyết định 2900/QĐ-BYT ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

AN LY (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement