Vàng Mua Bán
SJC HN 43,300 43,770
SJC HCM 43,300 43,750
DOJI AVPL / HN 43,450 43,850
DOJI AVPL / HCM 43,400 43,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,075.00 23,105.00
EUR 24,960.98 25,213.11
GBP 29,534.14 29,832.46
JPY 202.02 204.06
Chứng khoán
VNIndex 991.46 5.09 0.51%
HNX 106.28 0.69 0.65%
UPCOM 55.96 0.47 0.84%

Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm giảm

VIÊN VIÊN 08:43 | 06/07/2019

Dự báo kim ngạch xuất khẩu thủy sản nửa đầu năm nay sẽ đạt khoảng 3,95 tỷ USD, giảm gần 1% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo thống kê của Hải quan, tính đến hết tháng 5/2019, xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt 3,19 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo kim ngạch xuất khẩu thủy sản nửa đầu năm nay sẽ đạt khoảng 3,95 tỷ USD, giảm gần 1% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu tôm tiếp tục giảm, nhưng mức giảm đã ít hơn so với năm trước. Trong tháng 5, xuất khẩu tôm giảm 3,7% và lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu giảm 13,6% đạt 1,1 tỷ USD, trong đó tôm chân trắng đạt 752 triệu USD, giảm 15%, tôm sú đạt 270 triệu USD, giảm 15%. Ước xuất khẩu tôm 6 tháng đầu năm sẽ đạt 1,45 tỷ USD, giảm 11%.

Trong khi đó, xuất khẩu cá tra đang có xu hướng đảo chiều so với năm trước, bắt đầu sụt giảm trong những tháng gần đây, trong tháng 5 giảm 6% và 5 tháng đầu năm giảm gần 1% đạt gần 790 triệu USD. Ước xuất khẩu cá tra 6 tháng đầu năm đạt 995 triệu USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đâu năm giảm.
Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đâu năm giảm.

Xuất khẩu các mặt hàng hải sản như cá ngừ, mực-bạch tuộc, cá biển khác trong 5 tháng đầu năm vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên trong vài tháng gần đây có xu hướng giảm. Xuất khẩu mực-bạch tuộc giảm 12% trong tháng 5 và kết quả 5 tháng đầu năm vẫn tăng nhẹ 1,7% đạt 243 triệu USD, trong khi xuất khẩu cá ngừ tăng 22% đạt 299 triệu USD.

Xuất khẩu các loại cá khác tăng 16% đạt 627 triệu USD. Dự báo 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cá ngừ đạt khoảng 362 triệu USD, tăng 20%, mực bạch tuộc đạt trên 297 triệu USD, giảm nhẹ 0,3% và cá biển tăng 15% đạt 753 triệu USD.

5 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản sang EU giảm 11% do tác động của thẻ vàng IUU, sang Trung Quốc và Hồng Kong giảm 5% vì nước này siết chặt kiểm soát nhập khẩu về chất lượng cũng như hoạt động thương mại mậu biên, xuất khẩu sang Hàn Quốc giảm 2%. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Nhật Bản vẫn tăng khả quan 11% đưa nước này lên vị trí thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất, sang Mỹ tăng 3,4% và các thị trường khác cũng tăng.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

6 tháng cuối năm, xuất khẩu thủy sản sang EU có thể khả quan hơn sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực, tuy nhiên, thẻ vàng IUU vẫn là mối quan ngại, tác động giảm xuất khẩu hải sản sang thị trường này. Xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Nhật Bản có thể sẽ tăng trưởng tốt hơn, nhất là với mặt hàng tôm.

Thị trường Trung Quốc sẽ không có dấu hiệu tích cực hơn ít nhất là trong nửa cuối năm, do vậy xuất khẩu sang thị trường này dự kiến sẽ vẫn giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo xuất khẩu thủy sản 6 tháng cuối năm sẽ hồi phục với mức tăng trưởng khoảng 5% đạt trên 5 tỷ USD, đưa tổng xuất khẩu cả năm lên khoảng 9 tỷ USD, tăng 2% so với năm 2018.

Ước XK thủy sản 6 tháng đầu năm 2019 (triệu USD)

Sản phẩm

T1-T6/2019

So với cùng kỳ 2018 (%)

Tôm các loại

1.454,982

-11,1

trong đó:   - Tôm chân trắng

965,967

-12,1

- Tôm sú

341,536

-12,0

Cá tra

995,328

-0,7

Cá ngừ

362,031

19,6

trong đó:   - Cá ngừ mã HS 16

149,461

4,0

- Cá ngừ mã HS 03

212,570

33,8

Cá các loại khác (trừ cá ngừ, cá tra)

753,254

15,0

Nhuyễn thể

345,287

-0,4

trong đó:  - Mực và bạch tuộc

297,587

-0,3

        - Nhuyễn thể hai mảnh vỏ

44,809

-2,5

Cua, ghẹ và Giáp xác khác

64,305

42,0

TỔNG CỘNG

3.954,291

-0,9


 

Từ khóa:
id news:178351