Xuất gạo cứu đói cho người dân 2 tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk

M.N 07:58 | 17/05/2019

Thủ tướng Chính phủ xuất cấp cho tỉnh Đắk Lắk 776,865 tấn gạo, tỉnh Thanh Hóa 253,545 tấn gạo.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.030,41 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 2 tỉnh Đắk Lắk và Thanh Hóa để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019.

Xuất gạo cứu đói cho người dân 2 tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ xuất cấp cho tỉnh Đắk Lắk 776,865 tấn gạo; tỉnh Thanh Hóa 253,545 tấn gạo.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. UBND các tỉnh Đắk Lắk, Thanh Hóa tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Từ khóa:
id news:175107