Vàng Mua Bán
SJC HN 49,950 50,370
SJC HCM 49,950 50,350
DOJI AVPL / HN 50,030 50,230
DOJI AVPL / HCM 50,050 50,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,080.00 23,110.00
EUR 25,490.19 25,747.67
GBP 28,387.01 28,673.75
JPY 208.50 210.61
Chứng khoán
VNIndex 864.5 1.08 0.12%
HNX 114.37 0.66 0.57%
UPCOM 56.35 -0.12 -0.22%

Vay nợ ngắn hạn của PNJ tăng 52% so với hồi đầu năm

NGUYỄN DUY 14:39 | 20/10/2018

Hàng tồn kho của PNJ tăng 21,2% lên con số gần 4.124 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của PNJ cũng tăng lên con số 1.286 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu thuần đạt 3.150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 178 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 38,2% và 40,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PNJ thu về 10.508 tỷ doanh thu thuần và 694 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, PNJ thu về 10.508 tỷ doanh thu thuần và 694 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trong quý III năm nay, biên lợi nhuận gộp của PNJ cũng được cải thiện, đạt mức 19%, con số này trong quý III năm 2017 là gần 17,4%. Chi phí bán hàng của PNJ là 268 tỷ đồng, tăng gần 46,7%, chi phí quản lý doanh nghiệp là 93 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PNJ thu về 10.508 tỷ doanh thu thuần và 694 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 35,5% và 37,8% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó lần lượt thực hiện 76,5% và 78,7% kế hoạch năm 2018. 

Kinh doanh tăng trưởng, giá trị hàng tồn kho của PNJ cũng tăng 21,2% lên con số gần 4.124 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của PNJ cũng tăng lên con số 1.286 tỷ đồng, cao hơn 52% so với đầu năm. 

Tại thời điểm 30/9/2018, PNJ đã chi trả gần 265 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu. Lũy kế 9 tháng đầu năm, PNJ có EPS là 4.283 đồng/cổ phiếu. Năm 2018, PNJ đặt mục tiêu đạt 13.727 tỷ đồng doanh thu và 882 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Từ khóa:
id news:164635