Vàng Mua Bán
SJC HN 56,000 56,520
SJC HCM 56,000 56,500
DOJI AVPL / HN 56,100 56,550
DOJI AVPL / HCM 56,100 56,500
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,789.97 27,060.58
GBP 29,331.82 29,628.10
JPY 216.06 218.24
Chứng khoán
VNIndex 900.95 6.91 0.77%
HNX 129.2 0.73 0.56%
UPCOM 59.87 0.11 0.19%

UTXO là gì?

THUẬN TIỆN (t/h) 19:10 | 09/05/2020

UTXO là một khái niệm quan trọng trong thế giới blockchain, bản thân khái niệm này không khó hiểu; ví dụ này sẽ giải thích mọi thứ bạn cần biết về UTXO.

UTXO là viết tắt của “đầu ra giao dịch chưa được xác định”. Nói một cách đơn giản, thay vì quản lý số dư tài khoản bằng việc ghi chép lại vào sổ tiết kiệm, thì nó là một phương pháp tính toán và tìm số dư chỉ dựa trên dữ liệu giao dịch.

UTXO được mô tả là một khối Bitcoin không thể tách rời, cố định cho một chủ sở hữu cụ thể và được ghi lại trên Blockchain. Số dư Bitcoin của người dùng không được ghi lại trong địa chỉ và tài khoản nhưng được phân tán dưới dạng UTXO trong các dữ liệu giao dịch khác nhau.

Người dùng hiện nay dường như đang sử dụng Wallet để quản lý số dư Coin của họ, nhưng chính Wallet, mới là chủ thể sáng tạo nên khái niệm số dư Coin. Wallet sẽ lấy tất cả thông tin UTXO mỗi người dùng thông qua blockchain, sau đó tính toán số dư.

UTXO là gì?

Giả sử ông A có 20 BTC, tuy nhiên 20 BTC này không được ghi ở hàng cuối cùng của sổ tiết kiệm dưới dạng số dư, mà được phân tán dưới dạng UTXO trên mạng. Có thể nó sẽ là tổng kết hợp UTXO của 1BTC và 19BTC, cũng có thể là tổng kết hợp của 200 UTXO nằm rời rạc của 0,1BTC,... rất nhiều trường hợp.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Ví dụ 20 BTC này nằm rải rác dưới dạng UTXO là 5BTC và 15BTC. Giả sử ông A mua hàng hết 3BTC tại một cửa hàng. Quá trình thanh toán sẽ được thực hiện tự động và ông A sẽ trả 3BTC bằng UTXO của 5BTC trong ví.

UTXO không thể được cắt làm hai, nói cách khác, không thể chia UXTO của 5 BTC thành 3BTC và 2BTC sau đó trả 3BTC được. Vì vậy, nếu ông A thanh toán 3BTC phí mua hàng bằng UXTO của 5BTC trong ví thì sẽ sinh ra đầu ra kết hợp của 3BTC phải trả và 2BTC tiền thối, rồi chúng được sử dụng như một UTXO mới.

UTXO của 3BTC mua hàng sẽ được gắn với cửa kia và 2BTC tiền thối sẽ 1 lần nữa trở về với bản thân người mua. UTXO của tiền thối trên sẽ không gắn với địa chỉ ban đầu của bạn mà sẽ được gắn vào một địa chỉ mới dùng cho tiền thối để bảo vệ cho sự riêng tư khó mà theo dõi được. 

Bạn có thể hiểu rằng trao đổi hay quản lý Coin là trao đổi một số UTXO và UTXO đó được quản lý liên kết với mỗi người dùng.

Từ khóa:
id news:201678