Từ đầu năm đến nay, huy động được hơn 56.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Thứ sáu, 18/05/2018 | 10:06 GMT+7

NGUYỄN DUY

Lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ đã liên tục tăng trên tất cả các kỳ hạn gọi thầu kể từ giữa tháng 4/2018.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước huy động được 56.026 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX. Lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ đã liên tục tăng trên tất cả các kỳ hạn gọi thầu kể từ giữa tháng 4. 

Riêng trong phiên đấu thầu ngày 16/5, đã gọi thầu 6.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Theo đó, tại kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, 7 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, 10 năm gọi thầu 2.000 và 15 năm là 2.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu trong phiên đấu giá ở tháng 4.
Trái phiếu kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu trong phiên đấu giá ở tháng 4.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.980 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu tiếp tục tăng trên tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 13 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó ở ngày 2/5. 

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 1.300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,23%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó vào ngày 9/5.

Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,23%/năm. 

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 980 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,58%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó ở ngày 9/5.

Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,58%/năm. Tuy nhiên, trái phiếu kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Từ khóa: