Vàng Mua Bán
SJC HN 47,300 48,220
SJC HCM 47,300 48,200
DOJI AVPL / HN 47,000 48,000
DOJI AVPL / HCM 46,800 48,100
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,150.00 23,180.00
EUR 24,663.50 24,912.63
GBP 29,639.00 29,938.38
JPY 201.44 203.47
Chứng khoán
VNIndex 903.34 -29.75 -3.29%
HNX 104.18 -3.91 -3.75%
UPCOM 56.3 -0.05 -0.09%
Thứ hai, 24/02/2020