Vàng Mua Bán
SJC HN 49,950 50,370
SJC HCM 49,950 50,350
DOJI AVPL / HN 50,030 50,230
DOJI AVPL / HCM 50,050 50,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,080.00 23,110.00
EUR 25,490.19 25,747.67
GBP 28,387.01 28,673.75
JPY 208.50 210.61
Chứng khoán
VNIndex 864.5 1.08 0.12%
HNX 114.37 0.66 0.57%
UPCOM 56.35 -0.12 -0.22%

TP.HCM kiến nghị giảm thủ tục từ 3 xuống 1 trong cấp phép xây dựng

NGUYỄN DUY 09:39 | 10/10/2018

TP.HCM muốn bỏ thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng xuống còn 1 thủ tục là cấp giấy phép xây dựng.

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng cho phép áp dụng chính thức quy trình một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng tại TP.HCM. Đồng thời chấp thuận việc phân cấp cho một cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công và cấp giấy phép xây dựng.  

GP
TP.HCM sẽ tinh giảm hồ sơ cấp giấy phép xây dựng.

UBND TP.HCM cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng chấp thuận việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng theo hướng giảm từ 3 thủ tục là thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp giấy phép xây dựng xuống còn 1 thủ tục là cấp giấy phép xây dựng.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Việc thí điểm thực hiện cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng TP.HCM trong thời gian qua là khả thi, đem lại tính tiện ích cao cho doanh nghiệp.

Cụ thể là chủ đầu tư được nộp hồ sơ cùng lúc 3 thủ tục là thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp giấy phép xây dựng đã rút ngắn thời gian nhận kết quả giải quyết của cả 3 thủ tục từ 122 ngày xuống còn 42 ngày do các thủ tục được giải quyết tại một cơ quan Nhà nước.

Từ khóa:
id news:164368