Giá vàng Mua Bán
Vàng SJC 42.05 42.42
Vàng nữ trang 24 K 41.7 42.4
Tỷ giá VND
EUR Euro 26.307,74
JPY Yên Nhật 218,65
USD Đô Mỹ 23.260,00
Chứng khoán
VNIndex 992.45 -4.81 -0.48%
HNX 103.25 -0.24 -0.24%
UPCOM 57.93 0.1 0.16%

TP.HCM liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

TRÀ GIANG 08:04 | 11/02/2019

TP.HCM sẽ bảo vệ uy tín, giá trị chung của các sản phẩm nông nghiệp. Phát triển thị trường, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm.

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phổ biến chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM sẽ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
TP.HCM sẽ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Trong đó xác định các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời kiểm tra tình hình thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM sau khi chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được ban hành…

Sở Công thương TP.HCM được giao cung cấp thông tin về giá cả, dự báo thị trường sản phẩm nông nghiệp cho các bên tham gia thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Liên minh Hợp tác xã TP.HCM hỗ trợ các thành viên tham gia và thực hiện đúng hợp đồng liên kết. Bảo vệ uy tín, giá trị chung của các sản phẩm nông nghiệp. Phát triển thị trường, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả cũng như giải thể, chuyển đổi hợp tác xã nông nghiệp ngừng hoạt động kéo dài. 

Ngoài ra, UBND các quận huyện cũng cần hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân xây dựng dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Kiểm tra tình hình thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Từ khóa:
id news:169696