Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

TP.HCM có bao nhiêu căn hộ, đất nền tái định cư?

UBND quận huyện quản lý, sử dụng 2.360 căn hộ và 1.050 nền đất phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích ở TP.HCM.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 4832/QĐ-UBND về giao UBND các quận huyện quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn TP.HCM năm 2019.

Theo đó, UBND TP.HCM giao UBND quận huyện quản lý, sử dụng 2.360 căn hộ và 1.050 nền đất. Trong đó, 1.087 căn hộ (thuộc chương trình 12.500 căn hộ) phục vụ tạm cư, tái định cư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 14 nền đất phục vụ tái định cư cho dự án Khu Công nghệ cao.

Khu tái định cư Bình Khánh đang bỏ không, xuống cấp trầm trọng.
Khu tái định cư Bình Khánh đang bỏ không, xuống cấp trầm trọng.

1.273 căn hộ và 1.036 nền đất còn lại phục vụ tạm cư, tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích có sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn năm 2019, đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và đúng quy định pháp luật.

Đối với 1.468 căn hộ và 809 nền đất do các quận huyện đăng ký sử dụng trong năm 2020, UBND TP.HCM giao UBND quận huyện chỉ đạo, đôn đốc các Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích tiếp tục quản lý, bảo trì và lập thủ tục bàn giao 1.468 căn hộ, 809 nền đất cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng, thực hiện trước tháng 12/2019. Đồng thời, giao Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng tiếp nhận 1.468 căn hộ, 809 nền đất và thực hiện quản lý, bảo trì, vận hành theo quy định.

UBND TP.HCM cũng giao UBND 24 quận huyện lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức thực hiện theo phương án được duyệt. Chịu trách nhiệm trong việc xem xét đối tượng được bố trí sử dụng, trường hợp có vướng mắc hoặc nôi dung vượt thẩm quyền về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND quận huyện phải báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ tái định cư TP.HCM để hướng dẫn giải quyết trước khi bố trí sử dụng.

Đồng thời, xem xét giải quyết tái định cư đúng chính sách, phương án bồi thường được duyệt và đối tượng bố trí, không phát sinh so bì, khiếu nại của hộ gia đình, cá nhân trong dự án. Mặt khác, có trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh nếu có (gồm chi phí quản lý sử dụng và quản lý vận hành căn hộ) từ việc chậm bố trí sử dụng nguồn nhà đã được UBND TP.HCM giao. Cũng như chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM trong trường hợp số dư chênh lệch hơn 10% quỹ nhà ở, đất ở so với số lượng được giao.

TRÀ GIANG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement