Vàng Mua Bán
SJC HN 49,950 50,370
SJC HCM 49,950 50,350
DOJI AVPL / HN 50,030 50,230
DOJI AVPL / HCM 50,050 50,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,080.00 23,110.00
EUR 25,490.19 25,747.67
GBP 28,387.01 28,673.75
JPY 208.50 210.61

TP.HCM cần hơn 96.000 tỷ đồng để giảm ùn tắc giao thông cho giai đoạn 2018-2020

NGUYỄN DUY 09:51 | 10/10/2018

Giai đoạn 2018-2020, TP.HCM sẽ đưa vào sử dụng hơn 50 cây cầu, 190km đường bộ, giảm số người chết và bị thương do tai nạn giao thông 5% mỗi năm.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018-2020. Theo đó, trong năm nay, TP.HCM sẽ làm mới và đưa vào sử dụng 33,5km đường bộ và 14 cây cầu.

Mật độ đường giao thông đạt 2,06 km/km2. Tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 8,97% đất xây dựng đô thị. Khối lượng vận tải hành khách công cộng đô thị đáp ứng từ 9,6% nhu cầu giao thông đô thị. Số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm 5% so với năm 2017.

Kẹt xe ở TP.HCM ngày càng nghiêm trọng.
Kẹt xe ở TP.HCM ngày càng nghiêm trọng.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Năm 2019, TP.HCM phấn đấu làm mới và đưa vào sử dụng 75km đường bộ và 17 cây cầu. Mật độ đường giao thông đạt 2,14 km/km2. Tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 10,01% đất xây dựng đô thị. Khối lượng vận tải hành khách công cộng đô thị đáp ứng được từ 11,2% nhu cầu giao thông đô thị. Số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm 5% so với năm 2018.

Năm 2020, TP.HCM sẽ làm mới và đưa vào sử dụng 81km đường bộ và 18 cây cầu. Mật độ đường giao thông đạt 2,2 km/km2. Tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 12,2% đất xây dựng đô thị. Khối lượng vận tải hành khách công cộng đô thị đáp ứng được từ 15% nhu cầu giao thông đô thị. Số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm 5% so với năm 2019.

Tổng nguồn lực thực hiện chương trình trong giai đoạn này hơn 96.000 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng quyết định thành lập Ban điều hành Chương trình hành động giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018-2020 gồm 35 thành viên, do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến làm Trưởng ban.

Từ khóa:
id news:164371