Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bộ Tài chính giải trình về 1 triệu tỷ đồng tồn ngân quỹ, đang gửi ngân hàng

Bộ trưởng Tài chính cho biết, số tiền tồn dư ngân sách hiện là 1.043.000 tỷ đồng, trong đó gửi Ngân hàng Nhà nước 895 nghìn tỷ đồng, lãi suất 0,8%/ năm, số còn lại gửi tại ngân hàng thương mại, gửi ngắn hạn.

Chính sách - Hạ tầng

01/06/2023