Vàng Mua Bán
SJC HN 50,200 50,620
SJC HCM 50,200 50,600
DOJI AVPL / HN 50,200 50,450
DOJI AVPL / HCM 50,200 50,500
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 25,554.07 25,812.19
GBP 28,554.58 28,843.01
JPY 209.52 211.64
Chứng khoán
VNIndex 868.72 -2.49 -0.29%
HNX 115.65 -0.01 -0.01%
UPCOM 57.25 0.0 0.0%

Tập đoàn Lộc Trời bị phạt và truy thu thuế hơn 51 tỷ đồng

NGUYỄN DUY 08:19 | 30/12/2018

Lộc Trời bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hơn 39,71 tỷ đồng, phạt vi phạm hành chính về thuế gần 7,95 tỷ đồng…

Cục thuế tỉnh An Giang vừa có quyết định số 5525/QĐ-CT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế sau thanh tra thuế giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2017 với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG).

Theo đó, LTG bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tổng cộng hơn 39,71 tỷ đồng. Số tiền phạt chậm nộp công ty phải chịu hơn 3,54 tỷ đồng. Tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, số tiền gần 7,95 tỷ đồng. Tổng cộng Lộc Trời bị truy thu và phạt thuế tổng cộng hơn 51 tỷ đồng.

LTG bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tổng cộng hơn 39,71 tỷ đồng.
LTG bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tổng cộng hơn 39,71 tỷ đồng.

Trong quý III năm 2018, Lộc Trời đạt doanh thu đạt 2.012 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí giá vốn tăng gần 19% nên dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ còn 391, tỷ đồng, giảm gần 10% so với quý 3 năm ngoái.

Chi phí tài chính trong quý tăng đột biến 23 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 51 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí lãi vay. Đến cuối quý III, Lộc Trời ghi nhận tổng nợ phải trả tăng gần 700 tỷ đồng, lên 4.971 tỷ đồng, trong đó riêng vay ngắn hạn 3.389 tỷ đồng, tăng 1.244 tỷ đồng so với đầu năm và còn thêm 220 tỷ đồng vay dài hạn.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Điều này dẫn đến, dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế quý 3 của Lộc Trời giảm 47% so với cùng kỳ, đạt 44,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 doanh thu thuần đạt 6.423 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và hoàn thành 78% kế hoạch năm. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ thuốc bảo vệ thực vật đạt 3.453 tỷ đồng, chiếm 45% tổng doanh thu. Doanh thu bán lương thực gạo đóng góp 32% tổng doanh thu, còn lại là doanh thu bán hạt giống cây, bao bì, xây dựng...

Giá vốn tăng cao, kèm theo chi phí tài chính tăng mạnh dẫn tới lợi nhuận sau thuế còn 236 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái và mới hoàn thành 51% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà đại hội cổ đông giao phó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt gần 234 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III năm 2018 lượng hàng tồn kho tăng hơn 1.000 tỷ đồng, lên 3.177 tỷ đồng, trong đó chủ yếu do tăng giá trị tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm. Tổng tài sản đạt trên 7.300 tỷ đồng, tăng gần 730 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 2.344 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu 672 tỷ đồng.

Tại 30/9/2018, Lộc Trời có hơn 518 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, hơn 760 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, hơn 81 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu và 278 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Từ khóa:
id news:167360