Vàng Mua Bán
SJC HN 54,950 55,470
SJC HCM 54,950 55,450
DOJI AVPL / HN 55,000 55,300
DOJI AVPL / HCM 54,950 55,450
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,070.00 23,100.00
EUR 26,383.36 26,649.86
GBP 28,772.60 29,063.23
JPY 213.06 215.21
Chứng khoán
VNIndex 911.11 -1.39 -0.15%
HNX 131.82 -0.82 -0.62%
UPCOM 60.96 0.3 0.5%
Thứ năm, 24/09/2020