Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

PVGAS (GAS), lợi nhuận quý II/2020 đạt 1.712,8 tỷ đồng, giảm 44%

Chứng khoán

22/07/2020 08:34

Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu là 15.627 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.712,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,2% và 44% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp công bố doanh thu là 32.721 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.063,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 16,1% và 33,7% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, mặc dù kết quả kinh doanh giảm mạnh nhưng do doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh tương đối thấp nên sau 6 tháng đầu năm hoàn thành tới 61,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận giảm tới 33,7% là do hoạt động kinh doanh chính và cụ thể là lợi nhuận gộp giảm 35,2% về mức 5.714 tỷ đồng.

PVGAS (GAS), lợi nhuận quý II/2020 đạt 1.712,8 tỷ đồng, giảm 44%

Ngoài ra, doanh nghiệp có thuyết minh doanh thu bán khí và vận chuyển khí trong 6 tháng đầu năm đã giảm 18,8% về mức 31.718,8 tỷ đồng. Như vậy có thể thấy kết quả kinh doanh đi xuống trong 6 tháng đầu năm chủ yếu do hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tạo ra được 5.932,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 8.022,8 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền hoạt động đầu tư là dương 2.832 tỷ đồng và dòng tiền tài chính là âm 601,6 tỷ đồng do doanh nghiệp trả bớt nợ vay.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 8,1% lên mức 67.211,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu của doanh nghiệp là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn trị giá 33.640,9 tỷ đồng, chiếm 50,1% tổng tài sản; tài sản cố định là 14.629,8 tỷ đồng, chiếm 21,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 10.710,7 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/07/2020, cổ phiếu GAS tăng nhẹ 100 đồng lên mức 71.000 đồng/CP.

VŨ DUY BẮC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement