Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

GEX, HDB, NLG, TVB, HBC, VTO, FCN, PHC, MCG, CMX, PSH, HUT, PVL: Thông tin giao dịch cổ phiếu

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn đã mua thỏa thuận 30 triệu cổ phiếu GEX, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 22,58% vốn.

Chứng khoán

16/11/2021