Nông dân không có tài sản bảo đảm được vay tối đa 200 triệu đồng

Thứ bảy, 15/09/2018 | 08:28 GMT+7

MINH MINH

Từ tháng 10 tới đây, nông dân không có tài sản thế chấp nhưng cần vốn đến sản xuất sẽ được vay tối đa 200 triệu đồng.

Nhằm giúp cho nông dân có điều kiện sản xuất, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó tăng mức cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại khi không có tài sản bảo đảm.

Nông dân không có tài sản bảo đảm được vay tối đa 200 triệu đồng.
Nông dân không có tài sản bảo đảm được vay tối đa 200 triệu đồng.

Cụ thể, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo các mức như sau:

Trường hợp thứ nhất: Được vay tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (trừ trường hợp cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm). Theo nghị định cũ, các nông dân thuộc đối tượng này chỉ được vay tối đa là 50 triệu đồng.

Trường hợp thứ hai: Đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn khi cần vốn làm ăn sẽ được cho vay tối đa là 200 triệu đồng. Quy định cũ những nông dân thuộc đối tượng này chỉ được vay tối đa 100 triệu đồng.

Nghị định này sẽ có hiệu lực vào ngày 25/10/2018.

Ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin khách hàng

Chính phủ ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong đó, Nghị định quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng khi truy cập các dịch vụ ngân hàng bao gồm mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy cập của khách hàng, thông tin xác thực khách hàng khác cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng đó bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng đó.

Từ khóa: