Những con số ấn tượng trong tuần: Thiệt hại 600 tỷ đồng/năm vì bệnh dại

Thứ bảy, 03/11/2018 | 21:36 GMT+7

NGUYỄN MINH - NGỌC CHÂU

600 tỷ đồng là số tiền thiệt hại hàng năm do bệnh dại. Tính từ đầu năm đến nay cả nước có tổng cộng 69 người chết do bệnh này.
Những con số ấn tượng trong tuần: Thiệt hại 600 tỷ đồng/năm vì bệnh dại
Những con số ấn tượng trong tuần: Thiệt hại 600 tỷ đồng/năm vì bệnh dại
Những con số ấn tượng trong tuần: Thiệt hại 600 tỷ đồng/năm vì bệnh dại
Những con số ấn tượng trong tuần: Thiệt hại 600 tỷ đồng/năm vì bệnh dại
Những con số ấn tượng trong tuần: Thiệt hại 600 tỷ đồng/năm vì bệnh dại
Những con số ấn tượng trong tuần: Thiệt hại 600 tỷ đồng/năm vì bệnh dại
Những con số ấn tượng trong tuần: Thiệt hại 600 tỷ đồng/năm vì bệnh dại
Từ khóa: