Vàng Mua Bán
SJC HN 47,200 48,220
SJC HCM 47,200 48,200
DOJI AVPL / HN 46,800 47,800
DOJI AVPL / HCM 46,800 47,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,440.00 23,470.00
EUR 24,950.74 25,202.77
GBP 28,501.98 28,789.88
JPY 210.52 212.65
Chứng khoán
VNIndex 680.23 0.0 0.0%
HNX 95.61 0.0 0.0%
UPCOM 48.63 0.0 0.0%

Những con số ấn tượng trong tuần: Đi nước ngoài chỉ được rút tiền mặt tối đa 30 triệu đồng/ngày

NGỌC CHÂU 00:34 | 06/01/2019

Theo quy định mới, khách hàng dùng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế chỉ được rút ngoại tệ tiền mặt tối đa 30 triệu đồng/ngày.
Những con số ấn tượng trong tuần: Đi nước ngoài chỉ được rút tiền mặt tối đa 30 triệu đồng/ngày
Những con số ấn tượng trong tuần: Đi nước ngoài chỉ được rút tiền mặt tối đa 30 triệu đồng/ngày
Những con số ấn tượng trong tuần: Đi nước ngoài chỉ được rút tiền mặt tối đa 30 triệu đồng/ngày
Những con số ấn tượng trong tuần: Đi nước ngoài chỉ được rút tiền mặt tối đa 30 triệu đồng/ngày
Những con số ấn tượng trong tuần: Đi nước ngoài chỉ được rút tiền mặt tối đa 30 triệu đồng/ngày

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Những con số ấn tượng trong tuần: Đi nước ngoài chỉ được rút tiền mặt tối đa 30 triệu đồng/ngày
Những con số ấn tượng trong tuần: Đi nước ngoài chỉ được rút tiền mặt tối đa 30 triệu đồng/ngày
Từ khóa:
id news:167749