Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhiều sai phạm tại BQL Khu đô thị Tây Bắc TP.HCM

Quy hoạch

12/03/2024 10:42

Thanh tra TP. HCM vừa công bố kết luận thanh tra (KLTT) về chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị Tây Bắc.

Theo Quyết định của UBND TP.HCM, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng (BQL) Khu đô thị Tây Bắc (KĐT) có nhiệm vụ chủ động tổ chức lập quy hoạch chi tiết trong KĐT Tây Bắc, được phê duyệt theo quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra của Thanh tra TP.HCM chỉ ra nhiều bất cập và thiếu sót trong quá trình hoạt động của BQL KĐT Tây Bắc. Việc tổ chức lập quy hoạch và các bước thực hiện đã không tuân thủ đúng quy trình, gây nên nhiều vấn đề.

Nhiều sai phạm tại BQL Khu đô thị Tây Bắc TP.HCM- Ảnh 1.

Nhiều sai phạm tại khu đô thi Tây Bắc.

Theo kết luận, quá trình điều chỉnh quy hoạch KĐT Tây Bắc, diễn ra từ tháng 6/2016 đến tháng 2/2020, mất hơn 3 năm 8 tháng để hoàn thành bước phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (điều chỉnh), quá chậm so với chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố là phải hoàn thành trong năm 2016.

Đặc biệt, hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (điều chỉnh) thực hiện nhiều lần từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019, mất 11 tháng mà chưa đảm bảo đồng bộ, kịp thời về chất lượng và yêu cầu kỹ thuật. 

Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã phải góp ý, điều chỉnh trả lại nhiều lần, không tuân theo quy định thời gian lập nhiệm vụ theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP.

Đến thời điểm thanh tra, công tác lập đồ án quy hoạch đã mất hơn 3,5 năm, làm tăng quá mức thời gian quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, và được kết luận là quá chậm. Thanh tra cũng chỉ ra trách nhiệm cho lãnh đạo BQL KĐT Tây Bắc, tổ chức, cá nhân thuộc BQL KĐT Tây Bắc và các đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch có liên quan.

Trong quá trình thẩm định, BQL KĐT Tây Bắc vi phạm Luật Quy hoạch, khi trình cơ quan có thẩm quyền nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc TP. Nội dung đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu sót nghiêm trọng về phân tích yếu tố và dự báo tác động đến môi trường.

Điểm đáng lưu ý là quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5000 được phê duyệt với quy mô 6.089 ha không chính xác, gây ra tăng kinh phí lập quy hoạch. Ngoài ra, việc không thu thập ý kiến đóng góp của các đơn vị quản lý như BQL đường sắt đô thị, BQL các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố (Hepza) cũng là một trong những vi phạm nghiêm trọng.

Ngoài ra, BQL KĐT Tây Bắc chưa lập hồ sơ cắm mốc giới và thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa đối với 9 Khu chức năng và 1 dự án (Khu dân cư Tân An Hội) đã được phê duyệt đồ án quy hoạch; không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc lập hồ sơ cắm mốc giới của các chủ đầu tư dự án, là không thực hiện đúng Thông tư số 15/2010/TT- BXD ngày 27/8/2010 quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị, Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND TP về ban hành Quy định cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại TP.HCM.

BQL KĐT Tây Bắc cũng chưa xây dựng hồ sơ thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về nội dung thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị riêng; 

Không xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc theo đồ án được phê duyệt để phục vụ cho công tác quản lý quy hoạch đô thị (gồm xác định các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi; cảnh quan đô thị khu vực trung tâm, dọc các trục đường chính, các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn).

Chánh Thanh tra TP.HCM đã đề xuất kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có thiếu sót, vi phạm, và đồng thời yêu cầu chấn chỉnh công tác tổ chức thẩm định đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (điều chỉnh) và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại KĐT Tây Bắc, kịp thời và đúng quy định. 

VIÊN VIÊN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement