Nhiệt điện Phả Lại bị xử phạt và truy thu thuế gần 31 tỷ đồng

NGUYỄN DUY 08:51 | 19/11/2018

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại bị truy thu thuế 19,8 tỷ đồng, tiền chậm nộp 8 tỷ đồng và phạt hành chính 2,8 tỷ đồng. 

Cục thuế tỉnh Hải Dương vừa ký quyết định 5838/QĐ-CT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC). Theo đó, tổng số tiền truy thu và các khoản xử lý hành chính với Nhiệt điện Phả Lại hơn 30,7 tỷ đồng.

Thời kỳ thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế năm 2016, 2017 và các thời kỳ có liên quan cho thấy Nhiệt điện Phả Lại đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Chi tiết các khoản tiền phạt và truy thu thuế của PPC.
Chi tiết các khoản tiền phạt và truy thu thuế của PPC.

Cụ thể, Nhiệt điện Phả Lại phải nộp tổng số tiền truy thu thuế và các khoản xử lý hành chính khác theo quy định do chậm nộp trên 30,7 tỷ đồng, gồm truy thu thuế 19,8 tỷ đồng, tiền chậm nộp 8 tỷ đồng và phạt hành chính 2,8 tỷ đồng.

Trong quý III năm 2018, doanh thu thuần đạt 1.260 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với cùng kỳ. Do giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lãi gộp chỉ giảm 6% đạt 170 tỷ đồng.

Trong quý, dù doanh thu từ hoạt động tài chính giảm gần một nửa nhưng chi phí tài chính lại ghi âm 3,6 tỷ đồng nên kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 163 tỷ đồng tăng 7,5% so với quý III năm 2018.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần đạt 5277 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 878,5 tỷ đồng tăng 18% so với 9 tháng đầu năm 2017.

Năm 2018, mục tiêu của PPC là đạt 6.403 tỷ đồng doanh thu và 735,63 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm PPC đã hoàn thành được 82% mục tiêu về doanh thu và vượt tới 47% mục tiêu lợi nhuận trước thuế của cả năm 2018.

Từ khóa:
id news:165474