Nhà đầu tư chú ý: Sự kiện chứng khoán nổi cộm ngày 18/8

Thứ sáu, 17/08/2018 | 17:31 GMT+7

NGUYỄN DUY

Thông tin và lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/8 về các doanh nghiệp trên sàn như HNG, SHG, SHS, DRL, SFG, PVC, CIG, HQC, VDL, DIG, LLM. 

Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) sẽ đầu tư 976 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi vào trồng mới 5.007ha chuối, trồng ớt 900ha, tổng giá trị đầu tư dự kiến 161 tỷ đồng.

Theo kế hoạch 2018, mảng kinh doanh cây ăn trái dự kiến là mảng chiến lược với tỷ trọng 81% trong cơ cấu doanh thu kế hoạch. Trong đó, chuối được kỳ vọng đóng góp phần lớn vào kết quả kinh doanh. 

Cụ thể, HNG dự kiến thu được 106.234 tấn chuối trong năm 2018, thu về khoảng 1.745 tỷ đồng doanh thu và 983 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Như vậy, doanh thu từ chuối chiếm tới hơn 57% tỷ trọng doanh kế hoạch của mảng trái cây. Tính đến cuối năm 2017, tổng diện tích vườn chuối của HNG đạt 2.061ha.

Ngày 30/8, Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng (SHG) sẽ tổ thức đại hội cổ đông thường niên 2018 để thông qua định hướng chiến lược giai đoạn 2018-2020. Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, giá trị sản xuất kinh doanh phấn đấu đạt 205 tỷ đồng, bằng 73% kết quả thực hiện năm 2017. Doanh thu mục tiêu 133 tỷ đồng và tiếp tục lỗ kế hoạch gần 21 tỷ đồng.

HNG sẽ trồng thêm 5.007ha cây chuối.
HNG sẽ trồng thêm 5.007ha cây chuối.

Kế hoạch lợi nhuận âm là do công ty phải chịu lãi vay của của món nợ xấu 5 nhóm ngân hàng OCeanbank Hà Tĩnh cho món vay thi công dự án Nhiệt điện Vũng Áng 1 phát sinh từ năm 2011 với số tiền dư nợ gốc quá hạn gần 193 tỷ đồng. Lãi phát sinh năm 2018 vào khoảng 26 tỷ đồng. 

Trong năm 2018, công ty sẽ quyết liệt hơn trong việc tái cơ cấu lại vốn góp, thoái vốn tại một số đơn vị thành viên đã được phê duyệt như Công ty Sông Hồng Thăng Long, Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương, Công ty Sông Hồng Miền Trung, Công ty Bất động sản Hà Nội Sông Hồng…

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) sẽ phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2018, dự tính huy động 650 tỷ đồng. Cụ thể, công ty sẽ thực hiện phát hanh 650 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu với kỳ hạn 2 năm. Dự kiến, trái phiếu sẽ được phát hành trong quý III năm 2018. 

Mục đích của đợt phát hành này là bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán và kinh doanh trái phiếu Chính phủ. SHS sẽ thực hiện mua lại trái phiếu sau ít nhất 6 tháng nếu trái chủ có yêu cầu. 

Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8,5%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo thả nổi với lãi suất tối thiểu bằng trung bình cộng của 4 mức lãi suất áp dụng với tiền gửi tiết kiệm bằng VND áp dụng với cá nhân, kỳ hạn 12 tháng loại trả lãi sau cuối kỳ được công bố tại Sở giao dịch của BIDV, VCB Vietinbank và Agribank vào ngày xác định lãi suất điều chỉnh biên độ 1,5-2,5%/năm.

Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực 3 (DRL) sẽ tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 15% vào ngày 17/9. Ngày đăng ký cuối cùng của đợt chia cổ tức này là 6/9. Trong 6 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện thương phẩm của DRL đạt gầm 29 triệu kWh, thực hiện gần 40% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu của công ty đạt trên 47 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 31 tỷ đồng. So với kế hoạch đặt ra, công ty đã thực hiện được 56% kế hoạch về doanh thu và 67% kế hoạch về lợi nhuận. 

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (SFG) vừa báo lãi trước thuế 6 tháng đạt 71 tỷ đồng, thực hiện được gần 62% kế hoạch cả năm. 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SFG ghi nhận mức 1.272 tỷ đồng, tăng hơn 11% so cùng kỳ 2017. Lợi nhuận gộp xấp xỉ cùng kỳ khi đạt 141 tỷ đồng. Đáng chú ý, kỳ này SFG đã cắt giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt là 15% và 10% so với cùng kỳ. 

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của SFG đạt gần 71 tỷ đồng, thực hiện được gần 62% kế hoạch cả năm. Lãi ròng sau cùng gần 60 tỷ đồng, tăng nhẹ so cùng kỳ 2017. EPS tương ứng 1.243 đồng.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của SFG tăng thêm 362 tỷ đồng, lên mức gần 1.600 tỷ đồng. Trong đó tăng mạnh ở các khoản phải thu ngắn hạn từ 332 tỷ đồng lên hơn 702 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương của SFG cũng ghi nhận mức tăng đáng kể so với đầu kỳ, lên mức 86,5 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 70 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức gần 76 tỷ đồng. SFG không có vay nợ dài hạn.

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đạt lãi trước thuế 71 tỷ đồng, thực hiện được gần 62% kế hoạch cả năm.
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đạt lãi trước thuế 71 tỷ đồng, thực hiện được gần 62% kế hoạch cả năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét, doanh thu thuần của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC) tăng 4% lên mức 1.137 tỷ đồng, lỗ ròng còn 6,61 tỷ đồng, giảm một nửa so với trước soát xét. 

Ngoài sự biến động ở hoạt động kinh doanh chính thì hoạt động tài chính và các chi phí trong khi của PVC cũng có sự thay đổi. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính tăng 9% lên 12 tỷ đồng, chi phí tài chính chỉ tăng 2% lên 16,33 tỷ đồng trong đó có 11 tỷ đồng là chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng đạt 19 tỷ đồng, giảm 6% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3% xuống 62 tỷ đồng so với trước soát xét. Khoản lỗ khác tăng thêm 1 tỷ đồng. Như vậy sau báo cáo soát xét, kết quả kinh doanh của công ty bớt lỗ và chỉ còn âm 6,61 tỷ đồng so với trước soát xét.

Sau soát xét, hầu hết chi phí tăng thêm khiến kết quả lợi nhuận của Công ty Cổ phần Coma 18 (CIG) giảm 6 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập trước đó. Nửa đầu năm 2018, doanh thu của CIG đạt 23 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm trước. Mặt khác, chi phí giá vốn chỉ chiếm 5,2 tỷ đồng, giảm tới một nửa so với cùng kỳ. Nhờ đó, công ty ghi lãi gộp gấp tới hơn 3 lần so với cùng kỳ, đạt 17,8 tỷ đồng.

Sau soát xét, chi phí tài chính của công ty lên tới gần 4 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1 tỷ so với báo cáo tự lập. Cùng với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm hơn 4 tỷ đồng lên mức 8 tỷ đồng do tăng thêm dự phòng phải thu khó đòi. 

Với các khoản điều chỉnh tăng này, CIG ghi nhận lợi nhuận trước thuế sau soát xét đạt 14,1 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Tương tự, lợi nhuận sau thuế sau soát xét đạt hơn 10 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng.

Năm 2018, CIG đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 115 tỷ đồng và 34,5 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2018, công ty đã thực hiện được 20% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận.

Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HQC), HQC sẽ phát hành 120.000 trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảo bảo với giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Thời gian phát hành dự kiến từ tháng 8-12/2018. 

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 8,5% ở năm đầu tiên và lần lượt tăng 0,5% ở năm thứ hai và năm thứ ba. Kỳ tính lãi 3 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của kỳ tính lãi đó cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của kỳ tính lãi tiếp theo.

Với khối lượng phát hành tối đa là 120.000 trái phiếu và giá phát hành 1 triệu đồng/trái phiếu, ước tính HQC sẽ thu về 120 tỷ đồng. Mục đích phát hành trái phiếu đợt này nhằm phục vụ cho việc đầu tư dự án Paradise Plaza tại tỉnh Khánh Hòa.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2018 và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Cụ thể, doanh thu được điều chỉnh giảm từ 650 tỷ đồng xuống còn 478 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế điều chỉnh giảm từ 30 tỷ đồng xuống 25,3 tỷ đồng. Các chỉ tiêu khác thực hiện theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2018.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng giảm doanh thu từ 650 tỷ đồng xuống còn 478 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng giảm doanh thu từ 650 tỷ đồng xuống còn 478 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I (PC1) vừa công bố quyết định mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Tiến Bộ để phát triển quỹ đất phục vụ đầu tư dự án bất động sản. Cụ thể, PC1 sẽ mua 594.000 cổ phần, tương đương 99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Tiến Bộ. Thời gian thực hiện là quý III năm 2018. Giá dự kiến sẽ đàm phán trên cơ sở giá thị trường.

PC1 cũng cử người đại diện vốn của công ty tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Tiến Bộ. Theo đó, ông Trịnh Văn Tuấn sẽ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Nhật Tân làm Giám đốc, bà Nguyễn Thị Hải Yến làm Trưởng ban kiểm soát

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền số tiền 15 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền là con ruột ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) đã đăng ký mua 500.000 cổ phiếu DIG từ ngày 13/4 đến 11/5/2018 nhưng đã tới 540.000 cổ phiếu DIG, vượt 40.000 cổ phiếu so với khối lượng đã đăng ký.

Tổng công ty Cổ phần Lắp máy Việt Nam (LLM) đã bán 7.978.992 cổ phiếu, chiếm 54% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (SVH) và không còn là cổ đông của SVH. Trong đó, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị SVH là người đại diện nắm giữ 5.507.358 cổ phiếu SVH. Còn ông Ưng Văn Phúc, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc SVH đại diện phần vốn góp 2.471.634 cổ phiếu SVH.

Từ khóa: