Vàng Mua Bán
SJC HN 55,050 55,570
SJC HCM 55,050 55,550
DOJI AVPL / HN 54,950 55,450
DOJI AVPL / HCM 54,950 55,550
Chứng khoán
VNIndex 908.27 -0.31 -0.03%
HNX 131.52 -0.19 -0.14%
UPCOM 61.0 0.04 0.06%

Ngân hàng Quốc tế phát hành 219 triệu cổ phiếu thưởng, đẩy vốn điều lệ tăng gần 39% lên 7.834 tỷ đồng

NGUYỄN DUY 07:25 | 09/11/2018

VIB sẽ phát hành 219 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 41,13%. Vốn điều lệ theo đó cũng tăng hơn 38,8%, từ 5.644 tỷ đồng lên 7.834 tỷ đồng.

Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa thông báo sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu vào ngày 19/11 tới. Theo đó, 219 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 41,13% sẽ được ngân hàng này phát hành.

Vốn điều lệ cũng tăng hơn 38,8% từ 5.644 tỷ đồng lên 7.834 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn nguồn vốn được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển.

Theo kế hoạch đã được đại hội cổ đông thường niên 2018 thông qua, VIB đã đặt kế hoạch tăng vốn lên 8.100 tỷ đồng bằng cách chào bán riêng lẻ tối đa trên 56,4 triệu cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng tối đa 245,6 tỷ đồng.

Ở ngày hôm qua 8/11, VIB đã chốt ngày chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện là 4,98%/cổ phiếu, tương ứng mỗi 1 cổ phiếu được nhận 498 đồng. Hơn 281 tỷ đồng cổ tức sẽ được chuyển đến tài khoản các nhà đầu tư vào ngày 10/12.

VIB chào bán riêng lẻ tối đa trên 56,4 triệu cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng tối đa 246 tỷ đồng.
VIB chào bán riêng lẻ tối đa trên 56,4 triệu cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng tối đa 246 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của VIB đạt gần 1,377 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức 2,5%. Thu nhập lãi thuần của VIB trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 3.529 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ do thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng gần gấp đôi cùng kỳ đạt hơn 712 tỷ đồng. 

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 521 tỷ đồng thì lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 84%, chỉ còn hơn 29 tỷ đồng. Lỗ thuần từ kinh doanh ngoại hối còn gần 21 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 34 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động khác tăng 52% đạt hơn 126 tỷ đồng, chi phí hoạt động cũng tăng 16% chiếm gần 1.997 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận trước thuế của VIB đạt hơn 1.720 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ và thực hiện được 86% kế hoạch năm 2018. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm nhẹ 4% còn hơn 469 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của VIB đạt gần 1.377 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 12%, chiếm hơn 234 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận trước và sau thuế của VIB tăng 1,4 lần, đạt lần lượt 569 tỷ đồng và 455 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2.001 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 3.610 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là do tăng các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, giảm các khoản tiền gửi và cho vay tổ chức tín dụng khác, tăng tiền gửi khách hàng, tăng các công cụ tài chính phái sinh...

Tính đến 30/9, tổng tài sản của VIB đạt 132.507 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng cũng tăng 16% và 14%, đạt lần lượt 79.575 tỷ đồng và 90.748 tỷ đồng, thực hiện được 97% và 90% kế hoạch năm. 

Nợ xấu của Ngân hàng 9 tháng đầu năm tăng 14% so với hồi đầu năm. Trong đó nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 1,4 lần và 1,2 lần. Tuy nhiên dư nợ cho vay khách hàng cũng tăng 14% nên tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay không thay đổi so với mức 2,5% hồi đầu năm.

Từ khóa:
id news:165165