Ngân hàng OCB đạt doanh thu gần 2.500 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ

Thứ ba, 30/10/2018 | 06:06 GMT+7

NGUYỄN DUY

Cùng với doanh thu tăng là nợ xấu cũng tăng lên mức 2,66% so với 1,79%, nợ nhóm 3 gấp 2,9 lần và nhóm 4 gấp 3,2 lần so với đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm của Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 1.477 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Đi cùng với đó là tỷ lệ nợ xấu nhảy vọt lên 2,66%. 

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của OCB trong 9 tháng đầu năm đạt gần 2.477 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 48%, đạt gần 210 tỷ đồng và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối gấp 3 lần, đạt hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng gấp 5,6 lần cùng kỳ khi đạt gần 20 tỷ. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 11,7 lần cùng kỳ, đạt gần 805 tỷ đồng. 

Nợ xấu OCB cũng đang tăng nhanh.
Nợ xấu OCB cũng đang tăng nhanh.

Lãi thuần từ hoạt động khác cũng gấp 6,5 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 125 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động tăng 43% chiếm hơn 1.342 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của OCB đạt hơn 1.846 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 92% so với kế hoạch 2.000 tỷ đồng. 

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, chiếm gần 548 tỷ đồng. Do đó lợi nhuận sau thuế của OCB còn gần 1.477 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm hơn 4.312 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ âm gần 985 tỷ đồng.

Thay đổi này chủ yếu do giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác, giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán, giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản tín dụng, chứng khoán, đầu tư dài hạn, tăng các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng. 

Tính đến 30/9/, tổng tài sản của OCB đạt hơn 86.459 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng cũng tăng 14% và 11% so với đầu năm, đạt lần lượt 60.850 tỷ đồng và 53.715 tỷ đồng, thực hiện được 75% và 88 % kế hoạch năm. 

Nợ xấu của OCB 9 tháng đầu năm tăng 65% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) gấp 2,9 lần và còn nợ nghi ngờ (nhóm 4) gấp 3,2 lần so với đầu năm, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 4%. Điều này làm cho tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng lên mức 2,66% so với 1,79% hồi đầu năm.

Hiện tại, OCB còn nắm giữ 242 tỷ đồng trái phiếu của VAMC, giảm 67% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, trích lập dự phòng 154 tỷ đồng.

Từ khóa: