Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mua thêm đất, nhập chung sổ cũ hay làm giấy tay?

Bất động sản

14/12/2016 10:46

Việc mua bán, chuyển nhượng đất tiến hành bằng giấy tay sẽ không phù hợp với quy định của pháp luật hiện nay và không được công nhận.

Anh Thuận ở Bình Dương cho hay, anh mua 160m đất ở Bình Dương, đã có sổ hồng. Nay tôi muốn mua thêm phần đất ở có bề ngang 0,5m thuộc thửa kế bên. Như vậy, phần đất mua thêm này có làm sổ hay nhập vào phần đất hiện nay tôi đang sở hữu được hay không?

Chính quyền địa phương thì tư vấn phần đất 0,5m dự định mua này nên làm giấy tay, xin hỏi việc mua bán đất đai nếu tiến hành bằng giấy tay có phù hợp quy định hiện nay hay không?

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Lê Ngô Trung, Đoàn Luật sư TP.HCM tư vấn:

Về câu hỏi “Phần đất có bề ngang 0,5m có được tách thành sổ riêng hay không?”.

- Theo quy định tại Khoản 2, điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật đất đai:

“Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”

- Theo quy định tại điều 3 của Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì:

1. Diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa theo đơn vị hành chính của các huyện, thị xã, thành phố được quy định như sau:

Đơn vị hành chính

Đất ở (m2)

Tại các phường

60

Tại các thị trấn

80

Tại các xã

100

2. Các thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải bảo đảm:

a) Đối với thửa đất ở sau khi được tách thửa phải tiếp giáp đường và có kích thước bề rộng và chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 4m;

b) Thửa đất không thuộc khu vực phải thu hồi đất đã được công bố hoặc đã có Quyết định thu hồi đất.

Như vậy, với nội dung bạn trình bày, thì phần diện tích đất ở có bề ngang 0,5m này không đủ điều kiện được tách thửa theo quy định về diện tích tối thiểu của pháp luật.

arrayContent_title

Phần đất mua thêm có thể được nhập chung vào sổ cũ theo quy định của pháp luật

Về câu hỏi “Phần đất ở có bề ngang 0,5m có được nhập thửa vào phần đất hiện nay đã có sổ hồng hay không?”.

- Theo quy định tại khoản 3, điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì:

“Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.”

- Theo quy định tại khoản 2 điều 4 của Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương thì:

“Trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc đề nghị được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận) cho thửa đất mới.”

Như vậy, phần đất ở có bề ngang 0,5m được phép nhập vào thửa đất bên cạnh hiện nay của bạn nếu phần đất bị tách đáp ứng điều kiện về tách thửa quy định tại khoản 1 điều 3 của Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND đã nêu ở câu hỏi 1.

Về câu hỏi “Việc mua bán đất đai nếu tiến hành bằng giấy tay có phù hợp quy định hiện nay hay không?”.

- Theo quy định tại khoản 2 điều 689 Bộ luật Dân sự 2005 thì:

“Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật”.

Chú ý: nếu giao dịch thực hiện từ ngày 01/01/2017 thì căn cứ vào khoản 1 điều 502 Bộ luật Dân sự 2015 quy định “hợp đồng về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

- Theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 167 Luật đất đai 2014 thì:

“Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này”.

Như vậy, việc mua bán, chuyển nhượng phần đất trên của bạn nếu tiến hành bằng giấy tay thì không phù hợp quy định pháp luật hiện nay và không được công nhận.

MINH NGHĨA
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement