Vàng Mua Bán
SJC HN 48,500 48,920
SJC HCM 48,500 48,900
DOJI AVPL / HN 48,500 48,800
DOJI AVPL / HCM 48,450 48,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,180.00 23,210.00
EUR 24,732.55 24,982.37
GBP 27,662.29 27,941.71
JPY 209.11 211.22
Chứng khoán
VNIndex 859.04 6.3 0.73%
HNX 109.15 2.1 1.93%
UPCOM 54.24 0.0 0.0%

Mía đường Sơn La (SLS) đặt kế hoạch lợi nhuận suy giảm mạnh

HỮU HÒE 10:53 | 02/10/2019

Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Mía đường Sơn La (SLS, sàn HNX) vừa chốt kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2019 - 2020 (từ ngày 1/7/2019 -30/6/2020) với các chỉ tiêu: 863,9 tỷ đồng doanh thu, 25,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Các chỉ tiêu này đều thấp hơn so với kết quả đạt được trong năm tài chính trước, với doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 890,1 tỷ đồng và 63,2 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến SLS đặtkế hoạch lợi nhuận năm nay suy giảm mạnh so với năm trước chủ yếu là do chi phí tăng cao trong khi doanh thu suy giảm. 

Mía đường Sơn La (SLS) đặt kế hoạch lợi nhuận suy giảm mạnh

Trong bối cảnh kế hoạch lợi nhuận giảm sâu như vậy, SLS cũng giảm mạnh mục tiêu chia cổ tức năm nay xuống còn 10% từ mức 50% bằng tiền của năm tài chính trước.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Tại thời điểm 30/6/2019, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty đạt 297,5 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 1/10, cổ phiếu SLS tăng 0,24%, lên 41.400 đồng với chỉ 1.600 đơn vị được khớp.

theo Đầu tư Chứng khoán

Từ khóa:
id news:185497