Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Masan sắp sửa chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 30%, lên kế hoạch thưởng cổ phiếu 2:1

Tài chính

22/12/2016 10:10

Ngoài việc sắp sửa chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 30% tới đây, HĐQT của Masan cũng đã thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Việc phát hành dự kiến thực hiện trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (mã chứng khoánMSN) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua chi trả cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến) thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền.

Theo đó, Masan sẽ chia cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 19% tức mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 1.900 đồng và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền 11% tức mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 1.100 đồng.

Tổng mức chi trả cổ tức bằng tiền lần này của Masan là 30% tức 3.000 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là 5/1/2017.

HĐQT của Masan cũng đã thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Việc phát hành dự kiến thực hiện trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 sau khi được UBCKNN chấp thuận và sau thời điểm phát hành 12 triệu cổ phần mới theo hình thức riêng lẻ. Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ phát hành là 2:1 (50%) tức tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phần sẽ được thưởng 1 cổ phần. Số lượng cổ phần phát hành dự kiến là hơn 379 triệu cổ phần.

Theo PHƯƠNG CHI (Trí thức trẻ)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement