Vàng Mua Bán
SJC HN 43,450 43,870
SJC HCM 43,450 43,850
DOJI AVPL / HN 43,580 43,780
DOJI AVPL / HCM 43,580 43,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,075.00 23,105.00
EUR 25,309.59 25,565.24
GBP 29,664.73 29,964.37
JPY 203.22 205.27
Chứng khoán
VNIndex 976.65 -2.31 -0.24%
HNX 104.32 0.43 0.41%
UPCOM 55.41 -0.04 -0.07%