Lợi nhuận của Nhựa Bình Minh lại tiếp tục đi lùi

Chủ nhật, 28/10/2018 | 18:28 GMT+7

NGUYỄN DUY

Nhựa Bình Minh đạt lãi sau thuế 115,4 tỷ đồng trong quý III, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính lại giảm 86%, đạt 750 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 với kết quả doanh thu thuần đạt 1.019 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ trong khi chi phí giá vốn tăng đến 19% nên dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 223,5 tỷ đồng, tăng 5%.

Trong quý III, doanh thu thuần trong quý tăng 16%, đạt 1.019 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng 19% và lợi nhuận gộp tăng nhẹ 5%, thu được 224 tỷ đồng. Doanh thu tài chính lại giảm 86%, đạt khoảng 750 triệu đồng bằng việc ghi nhận từ lãi tiền gửi, tiền cho vay và lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện.

Tại 30/9, BMP còn 257 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng.
Tại 30/9, BMP còn 257 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng.

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng nhẹ 4% lên hơn 27 tỷ đồng, chi phí lãi vay giảm phân nửa so với cùng kỳ khi chỉ chiếm 70 triệu đồng. Về các chi phí còn lại, trong khi chi phí bán hàng tăng 75% thì chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 28%, lần lượt ghi nhận 43 tỷ đồng và 14 tỷ đồng.

Kết quả, Nhựa Bình Minh đạt lãi sau thuế 115,4 tỷ đồng trong quý III, giảm 4% so với quý III năm ngoái thì các chỉ tiêu khác không có nhiều biến động. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 doanh thu thuần đạt 2.750 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và mới thực hiện được 64% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 420 tỷ đồng, mới chỉ hoàn thành được 70% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 340,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số lãi 348 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2017.

Tại 30/9, BMP còn 257 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng, giảm 186 tỷ đồng so với đầu kỳ và 200 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, giảm 250 tỷ đồng. Lượng hàng tồn kho tăng hơn 250 tỷ đồng, lên mức 637 tỷ đồng.

Từ khóa: