Vàng Mua Bán
SJC HN 55,100 55,620
SJC HCM 55,100 55,600
DOJI AVPL / HN 54,920 55,400
DOJI AVPL / HCM 54,950 55,550
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,070.00 23,100.00
EUR 26,351.72 26,617.90
GBP 28,858.50 29,150.00
JPY 212.60 214.75
Chứng khoán
VNIndex 908.27 -0.31 -0.03%
HNX 131.52 -0.19 -0.14%
UPCOM 61.0 0.04 0.06%

Lịch họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: Tuần từ 18 - 29/6

PV (T/H) 13:38 | 17/06/2020

Từ ngày 18/6 đến 29/6 sẽ có 20 doanh nghiệp niêm yết tại các sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCoM tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
STT Mã CK Sàn Ngày GDKHQ Loại Sự kiện
1 VLF UPCoM 29/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2 VCP UPCoM 26/06/2020 Họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
3 SBD UPCoM 26/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4 HAV UPCoM 26/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
5 C12 UPCoM 25/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
6 TTL HNX 23/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
7 TCR HOSE 23/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
8 VHM HOSE 23/06/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020
9 ASA UPCoM 22/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
10 HFX UPCoM 22/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
11 MEC UPCoM 22/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
12 VCX UPCoM 19/06/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020
13 PTC HOSE 19/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
14 SPI HNX 19/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
15 C69 HNX 19/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
16 HNM OTC 18/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
17 SJM UPCoM 18/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
18 KAC UPCoM 18/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
19 TVC HNX 18/06/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020
20 THN UPCoM 18/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

(Nguồn: Vietstock)

Từ khóa:
id news:204890