Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lịch cúp điện Long An từ ngày 9/12-16/12/2022

Thông tin - Dịch vụ

10/12/2022 09:27

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 9/12-16/12/2022 cập nhật mới nhất.

LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 9/12-16/12/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
11/12/2022 6:30:00 17:00:00 Ấp Ngãi Lợi A, Ngãi Lợi B, ấp Bình An A, Bình An B - xã Lợi Bình Nhơn; Một phần Kp Xuân Hòa 2 - phường 6
11/12/2022 6:30:00 17:00:00 Ấp Ngãi Lợi A, Ngãi Lợi B, ấp Bình An A, Bình An B - xã Lợi Bình Nhơn
10/12/2022 7:00:00 16:30:00 Đường Hồ Văn Long thuộc Kp 4, Kp 6 - phường 2
13/12/2022 7:00:00 8:30:00 Cty Ngọc Mai
11/12/2022 7:30:00 11:30:00 Cty Mien Hua 2
11/12/2022 7:30:00 8:30:00 Cty Duy Đức
11/12/2022 7:30:00 8:30:00 Cty Phong Phú
11/12/2022 8:30:00 9:30:00 Cty Hồng Hà
13/12/2022 8:30:00 10:00:00 Nước đá Thanh Danh 3
13/12/2022 10:00:00 11:30:00 Nước đá Bình Tâm 2
11/12/2022 10:30:00 11:30:00 Xử lý Nước thải CCN
11/12/2022 10:30:00 11:30:00 Cty CarMi
14/12/2022 12:00:00 16:30:00 một phần ấp Bình Trung, xã Nhơn Thạnh Trung,thành phố Tân An, tỉnh Long An.
14/12/2022 12:00:00 16:30:00 một phần ấp Bình Trung, xã Nhơn Thạnh Trung,thành phố Tân An, tỉnh Long An.
15/12/2022 12:00:00 16:30:00 một phần Quốc lộ 1, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An
15/12/2022 12:00:00 16:30:00 một phần khu dân cư phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An
11/12/2022 13:00:00 14:30:00 Cty LainCo 5
11/12/2022 13:00:00 16:30:00 CCN Tú Phương
13/12/2022 13:00:00 16:00:00 XX PHước Thành
11/12/2022 14:30:00 16:00:00 Cty Tol Hoa Sen
11/12/2022 16:00:00 17:00:00 Cty LaFooCo 2
ĐIỆN LỰC THỦ THỪA
15/12/2022 7:30:00 16:30:00 Một phần xã Tân Thành - huyện Thủ Thừa
9/12/2022 8:00:00 16:30:00 Một phần TT Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa
10/12/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa
11/12/2022 8:00:00 9:00:00 Công ty TNHH MTV ASG Toàn Cầu
11/12/2022 9:30:00 10:30:00 Công ty TNHH Force Tech
11/12/2022 10:45:00 11:30:00 Công ty TNHH Force Tech
11/12/2022 13:00:00 14:00:00 DNTN Minh Tâm
11/12/2022 14:30:00 15:30:00 Trung Tâm Đào tạo kỹ thuật giao thông Long An
11/12/2022 15:45:00 16:30:00 Công Ty TNHH VINA FREEZEDRY
ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA
11/12/2022 5:00:00 17:00:00 xã Đức Hòa Đông
11/12/2022 5:00:00 17:00:00 xã Đức Hòa Đông
11/12/2022 5:00:00 17:00:00 xã Đức Hòa Đông
11/12/2022 5:00:00 17:00:00 xã Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa, Hòa Khánh Đông, Đức Hòa Thượng, Hựu Thạnh
11/12/2022 5:00:00 6:00:00 xã Đức Hòa Đông
10/12/2022 6:00:00 7:00:00 Một phần xã Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa, Hòa Khánh Đông, Đức Hòa Thượng, Hựu Thạnh
10/12/2022 6:00:00 7:00:00 Một phần xã Đức Hòa Đông
10/12/2022 6:00:00 7:00:00 Một phần xã Đức Hòa Đông
10/12/2022 6:00:00 7:00:00 Một phần xã Đức Hòa Đông
10/12/2022 6:00:00 7:00:00 Một phần xã Đức Hòa Đông
11/12/2022 6:00:00 17:00:00 xã Đức Hòa Hạ
11/12/2022 6:00:00 17:00:00 xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa Hạ
11/12/2022 6:00:00 17:00:00 xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa, Hựu Thạnh
11/12/2022 6:00:00 17:00:00 xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông
11/12/2022 6:00:00 17:00:00 xã Đức Hòa Đông
11/12/2022 6:00:00 17:00:00 xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông
11/12/2022 6:00:00 17:00:00 xã Đức Hòa Hạ
11/12/2022 7:00:00 17:00:00 xã Đức Hòa Hạ
11/12/2022 7:00:00 17:00:00 xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông
11/12/2022 7:00:00 17:00:00 xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa, Hựu Thạnh
11/12/2022 7:00:00 17:00:00 xã Đức Hòa Đông
11/12/2022 7:00:00 17:00:00 xã Đức Hòa Đông
11/12/2022 7:00:00 17:00:00 xã Đức Hòa Hạ
10/12/2022 7:30:00 11:30:00 Một phần Thị trấn Hậu Nghĩa
10/12/2022 7:30:00 11:30:00 Một phần xã An Ninh Đông
10/12/2022 8:00:00 17:00:00 Một phần xã Hòa Khánh Tây
12/12/2022 8:00:00 11:00:00 Nr HKD Quốc Vinh
12/12/2022 8:00:00 8:40:00 Nr Cty tnhh sxtm Thái Quang
12/12/2022 8:00:00 8:40:00 Nr Nhà trọ Mỹ Lan
12/12/2022 8:00:00 10:00:00 Một phần xã Đức Lập Hạ
12/12/2022 8:00:00 11:00:00 Nr Cty Thành Hữu Nghị
12/12/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần xã Hựu Thạnh
ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC
11/12/2022 7:00:00 7:30:00 Một phần xã Long Thượng
11/12/2022 7:00:00 7:30:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc ,xã Mỹ Lộc , Phước Lâm ,Phước Hậu.
11/12/2022 7:00:00 7:30:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc
11/12/2022 7:00:00 16:30:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc
11/12/2022 7:00:00 16:30:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc
11/12/2022 7:00:00 7:30:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc ,xã Mỹ Lộc , Phước Lâm , Thuận Thành,Phước Hậu.
11/12/2022 7:00:00 7:30:00 Một phần xã Phước Lâm ,Phước Hậu
9/12/2022 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Long Thượng.
9/12/2022 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Long Thượng.
10/12/2022 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Phước Lý
12/12/2022 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Phước Lý
13/12/2022 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Phước Lý .
13/12/2022 7:30:00 7:50:00 Một phần xã Phước Lý.
14/12/2022 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Phước Lý
15/12/2022 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Mỹ Lộc
9/12/2022 7:58:00 16:30:00 Nhánh rẽ HNT Trịnh Văn Hùng
9/12/2022 8:00:00 11:30:00 CTY CPDP VIỆT HÀ
13/12/2022 8:10:00 8:30:00 Một phần xã Phước Lý.
13/12/2022 9:10:00 10:30:00 Một phần xã Phước Lý.
13/12/2022 11:00:00 11:20:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc.
13/12/2022 11:30:00 12:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc.
13/12/2022 12:20:00 12:50:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc.
9/12/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Long Hậu
9/12/2022 13:00:00 16:30:00 CTY DP&TTB Y TẾ HOÀNG ĐỨC
12/12/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lý
13/12/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lý.
13/12/2022 13:00:00 13:20:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc.
14/12/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Long Thượng
15/12/2022 13:00:00 14:30:00 Một phần xã Đông Thạnh
13/12/2022 13:40:00 14:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc.
10/12/2022 14:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Vĩnh Tây
15/12/2022 15:00:00 16:30:00 Một phần xã Đông Thạnh
ĐIỆN LỰC MỘC HÓA
9/12/2022 7:30:00 7:50:00 Một phần Khu Phố 4, Phường 2, TX Kiến Tường, tỉnh Long An
9/12/2022 8:30:00 8:50:00 Một phần Khu Phố 6, Phường 2, TX Kiến Tường, tỉnh Long An
9/12/2022 9:30:00 9:50:00 Một phần Khu Phố 6, Phường 2, TX Kiến Tường, tỉnh Long An
9/12/2022 10:30:00 10:50:00 Một phần ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
9/12/2022 14:00:00 14:20:00 Một phần ấp 4, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
9/12/2022 15:00:00 15:20:00 Một phần Ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
ĐIỆN LỰC BẾN LỨC
11/12/2022 5:30:00 6:00:00 một phần Khu phố 8,9 Thị Trấn Bến Lức
11/12/2022 5:30:00 6:00:00 Một phần xã Nhựt Chánh và Thị Trấn Bến Lức
11/12/2022 5:30:00 6:00:00 một phần Khu phố 8,9 Thị Trấn Bến Lức
11/12/2022 5:30:00 6:00:00 1 phần xã Nhựt Chánh, Thị Trấn Bến Lức
11/12/2022 5:30:00 6:00:00 một phần Khu phố 8,9 Thị Trấn Bến Lức
11/12/2022 5:30:00 6:00:00 1 phần xã Nhựt Chánh, Thị Trấn Bến Lức
9/12/2022 8:00:00 11:00:00 Công ty TNHH Kim Nghĩa
10/12/2022 8:00:00 11:30:00 Công ty TNHH Phụ Gia Nhựa Thuận Lợi
10/12/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần Khu Phố 7 Thị Trấn Bến Lức
11/12/2022 8:00:00 16:00:00 một phần Khu Phố 7 Thị Trấn Bến Lức
11/12/2022 8:00:00 11:30:00 DNTN Nhật Nguyệt
13/12/2022 8:00:00 16:00:00 một phần Khu Phố 9 Thị Trấn Bến Lức
14/12/2022 8:00:00 11:00:00 Công ty TNHH SX và TM Tam Sao
15/12/2022 8:00:00 16:00:00 một phần Khu Phố 8 Thị Trấn Bến Lức
15/12/2022 8:00:00 9:00:00 Cty TNHH Hãng Nước Mắm 1932
15/12/2022 8:00:00 16:00:00 một phần Khu Phố 8 Thị Trấn Bến Lức
15/12/2022 8:00:00 16:00:00 một phần Khu Phố 8 Thị Trấn Bến Lức
9/12/2022 8:30:00 15:00:00 một phần ấp 7 xã Lương Hòa
13/12/2022 8:30:00 15:00:00 ấp 6,7 xã Tân Bửu
14/12/2022 8:30:00 15:00:00 một phần ấp 4 xã An Thạnh
15/12/2022 8:30:00 15:00:00 một phần xã Thanh Phú, Thị Trấn Bến Lức
15/12/2022 9:30:00 10:30:00 Cơ sở hàn tiện Ngân Tài
15/12/2022 10:45:00 11:15:00 Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Long An
9/12/2022 11:30:00 13:00:00 Công ty TNHH MTV Cần Tiến Đạt
10/12/2022 11:30:00 12:30:00 Công ty TNHH Re Hang Việt Nam Stainless+Công Ty TNHH Shun An Environment Technology
14/12/2022 11:30:00 12:30:00 Công ty TNHH SX TM XNK Thép Visa
ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC
11/12/2022 5:30:00 6:00:00 Một phần ấp 1, 2, 3 xã Long Định và 1 phần KCN Thuận Đạo mở rộng
9/12/2022 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 7 xã Phước Tuy; ấp Xóm Chùa xã Tân Lân
13/12/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần ấp 3, 4 xã Long Hòa
13/12/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Ao Gòn, Bà Thoại, Bình Hòa, Cầu Xây xã Tân Lân
14/12/2022 8:00:00 9:30:00 Một phần ấp 5,6 xã Phước Tuy
15/12/2022 8:00:00 11:30:00 Một phần khu 1A, 1B TT Cần Đước
15/12/2022 8:00:00 11:30:00 Một phần khu 1A, 1B TT Cần Đước
9/12/2022 9:00:00 16:00:00 Một phần ấp Cầu Ngang, ấp Trung và toàn bộ ấp Rạch Cát, Long Ninh, Rạch Đào xã Long Hựu Đông
10/12/2022 9:00:00 12:00:00 Công Ty Đồng Bằng
10/12/2022 9:00:00 9:45:00 Cơ sở Vũ Nghệ
10/12/2022 9:00:00 9:45:00 Cty CPTA Tiên Tiến Nova 1500 kVA
10/12/2022 9:00:00 9:45:00 Công Ty ANT
10/12/2022 10:00:00 10:45:00 Công ty TNHH Chung Dũng
10/12/2022 10:00:00 10:45:00 Công ty TNHH Tech Morishima (TBA 400kVA)
10/12/2022 10:00:00 10:45:00 Công Ty Nền Móng Phía Nam
14/12/2022 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp 1 xã Phước Tuy
10/12/2022 11:00:00 11:45:00 CS Phạm Văn Kiếm
10/12/2022 11:00:00 11:45:00 Công ty TNHH Đại Thế Giới Long An (630kVA)
10/12/2022 11:00:00 11:45:00 Công Ty Hạ Long
10/12/2022 13:00:00 16:00:00 Công ty Thành Tài (cảng) 1000 kVA
15/12/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 4, 5 xã Long Hòa
10/12/2022 14:00:00 14:45:00 Giếng nước Nguyễn Văn Phước (25kVA)
10/12/2022 14:00:00 14:45:00 Paramount Bright Holiding Limited (630kVA)
10/12/2022 14:00:00 14:45:00 Công Ty EH
13/12/2022 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Chợ Trạm, Cầu Nhỏ xã Mỹ Lệ
15/12/2022 14:00:00 16:30:00 Một phần ấp 4 Xã Long Định
10/12/2022 15:00:00 15:45:00 CNCty Phương Quân 3x75+2500
10/12/2022 15:00:00 15:45:00 Công ty TNHH Inox Tuấn Phát Đạt (180)kVA
ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ
9/12/2022 8:00:00 11:30:00 1 phần ấp 5 xã MQT
10/12/2022 8:00:00 16:00:00 khu vực xã Mỹ Thạnh Đông, Bình Hòa Bắc, Bình Thành, Mỹ Bình
15/12/2022 8:00:00 16:00:00 1 phần ấp 4 xã MQT và ấp 6 xã MQĐ
9/12/2022 13:00:00 16:00:00 1 phần ấp 6 xã MQT
ĐIỆN LỰC VĨNH HƯNG
10/12/2022 7:30:00 16:00:00 Một phần xã Tuyên Bình Tây, Tuyên Bình
13/12/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần Ấp Trung Thành xã Thái Bình Trung
14/12/2022 8:00:00 12:00:00 TT Y Tế Vĩnh Hưng
15/12/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần Ấp 2 xã Hưng Điền A
9/12/2022 8:30:00 9:10:00 trạm T9/11 TSTL Lưu Văn Hoài
12/12/2022 8:30:00 9:10:00 Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình
9/12/2022 9:30:00 10:15:00 trạm T18/1 TBĐ xã Khánh Hưng
12/12/2022 9:40:00 10:20:00 trạm T28/2 TB Nguyễn Văn Ngoan
9/12/2022 10:40:00 11:20:00 trạm T15/1 Nguyễn Thế Đường
12/12/2022 10:40:00 11:20:00 Một phần ấpBàu Nâu - xã Thái Trị
9/12/2022 13:00:00 14:00:00 XN Nước Đá Vĩnh Hưng
12/12/2022 13:30:00 14:30:00 trạm T3A/2 CS Xây Xát Minh Tân
12/12/2022 15:20:00 16:00:00 trạm T21/1 Công ty TNHH MTV ĐTXD Piwicons
9/12/2022 15:30:00 16:15:00 trạm T266/1 Công Viên Kênh 28
ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG
9/12/2022 8:00:00 8:30:00 Một phần ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại; Một phần ấp Võ Văn Be, ấxã Vĩnh Bửu
12/12/2022 8:30:00 12:00:00 Một phần ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại, Một phần ấp Vàm Gừa và một phần ấp 4, xã Vĩnh Bửu
13/12/2022 8:30:00 15:30:00 Một phần ấp Hưng Tân, xã Hưng Thạnh
14/12/2022 8:30:00 9:30:00 Trạm T102/1 Nuôi cá Dương Minh Tây, xã Hưng Thạnh
15/12/2022 8:30:00 12:00:00 Một phần ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh
9/12/2022 8:50:00 9:20:00 Một phần ấp: Võ Văn Be, Vàm Gừa, xã Vĩnh Bửu
9/12/2022 9:40:00 10:10:00 Một phần ấp: Võ Văn Be, Vàm Gừa, xã Vĩnh Bửu
14/12/2022 10:00:00 11:00:00 Trạm bơm điện T2/2/1 Nguyễn Văn Dũng, xã Hưng Điền B
9/12/2022 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp: Võ Văn Be, Vàm Gừa, xã Vĩnh Bửu
9/12/2022 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp 4, xã Vĩnh Bửu
14/12/2022 13:30:00 14:30:00 Trạm bơm điện T4 Hai Tự, xã Hưng Điền B
9/12/2022 14:00:00 14:30:00 Một phần: ấp 2, xã Vĩnh Châu B
9/12/2022 14:50:00 15:20:00 Một phần khu phố Rọc Chanh, thị trấn Tân Hưng
14/12/2022 15:00:00 16:00:00 Trạm bơm điện T25 Nguyễn Văn Dũng, xã Hưng Điền B
9/12/2022 15:40:00 16:10:00 Một phần khu phố Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng
ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH
10/12/2022 6:30:00 17:00:00 Một phần xã Hiệp Thạnh, Vĩnh Công
10/12/2022 6:30:00 17:00:00 Một phần xã Hiệp Thạnh, Vĩnh Công
10/12/2022 6:40:00 7:00:00 Một phần xã Hòa Phú, Vĩnh Công
10/12/2022 6:50:00 7:00:00 Một phần xã Hòa Phú, Vĩnh Công
13/12/2022 7:30:00 8:30:00 Hộ Cắt 3 LBFCO Nhánh rẽ CSTMTL Đặng Thị Tuyết Nga - Tuyến 473TV-PNT
10/12/2022 8:00:00 14:00:00 Một phần xã Vĩnh Công
14/12/2022 8:00:00 10:30:00 Một phần ấp Phú Xuân 1 xã Phú Ngãi Trị
14/12/2022 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp Long Thuận xã Long Trì
13/12/2022 9:00:00 10:00:00 Hộ Cắt 3 LBFCO Nhánh rẽ CSTMTL Việt Thắng 2 - Tuyến 473TV-PNT
13/12/2022 10:20:00 10:50:00 Hộ Cắt 3 LBFCO Nhánh rẽ Lúa Giống Thành Hưng - Tuyến 473TV-TPL
13/12/2022 11:00:00 11:30:00 Hộ Cắt 3 LBFCO Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Đức Hưng - Tuyến 473TV-TPL
10/12/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Hòa Phú
13/12/2022 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt 3 LBFCO Nhánh rẽ Nhà máy Nước Đá Phước Tân Hưng - Tuyến 473TV-TPL
14/12/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 7 xã Hiệp Thạnh
13/12/2022 14:30:00 15:30:00 Hộ Cắt 3 LBFCO Nhánh rẽ HKD Phạm Hoàng Minh
10/12/2022 16:30:00 16:50:00 Một phần xã Hòa Phú, Vĩnh Công
10/12/2022 16:30:00 16:50:00 Một phần xã Hòa Phú, Vĩnh Công
TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement